.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1858 | Wyświetlono: 1381-1400

Preferencyjne składki ZUS a świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy

Z obecnym pracodawcą jeszcze przez miesiąc wiąże mnie umowa o pracę. Później otwieram własną działalność, gdyż podniosłem kwalifikacje i będę współpracował z pracodawcą na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zakres moich obowiązków będzie jednak właściwie taki sam jak do...

Czas pracy a ustawa o służbie cywilnej i ustawa o służbie zagranicznej

Jaki jest ustawowy czas pracy dla pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy o służbie cywilnej lub ustawy o służbie zagranicznej? Czy pracownikom zatrudnionym na podstawie którejś z tych ustaw należy się rekompensata za pracę w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz...

Niespełnienie warunków umowy lojalnościowej

Rok temu zwolniłem się z firmy, z którą miałem podpisaną umowę lojalnościową. Przez dwa lata pracodawca miał mi wypłacać odszkodowanie – miesięcznie część wynagrodzenia. Ani razu nie otrzymałem jednak umówionej kwoty, więc trzy miesiące temu otwarłem...

Odpowiedzialność farmaceuty za magazyn leków

Przed rokiem zatrudniłem w swojej aptece na umowę o pracę farmaceutę. Kiedy przyjmował swoje obowiązki, stan magazynu leków, za który miał być odpowiedzialny, był zgodny z faktycznym (nie było braków). Po roku okazało się, że mam do czynienia z oszustem. Remanent wykazał...

Zadośćuczynienie za chorobę zawodową

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję o stwierdzeniu u mnie choroby zawodowej. Mój zakład pracy decyzję tę zaskarżył, ale sąd po rozpatrzeniu sprawy skargę oddalił, wyrok jest już prawomocny. Na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o 40% uszczerbku na...

Wykorzystanie urlopu szkoleniowego przez pracownika–studenta

Czy zgodnie z art. 103 6   Kodeksu pracy 21 dni urlopu przysługuje dopiero na zakończenie studiów na pracę dyplomową, czy też można pobierać urlop w częściach na każdą sesję egzaminacyjną kończącą semestr?

Podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem

Rozwiązałem umowę z pracownikiem z zachowaniem terminu wypowiedzenia, ponieważ muszę zredukować etaty, by firma zachowała płynność finansową. Pracownik złożył do ZUS wniosek o świadczenie emerytalne, a Zakład wystosował do mnie pismo z prośbą o podanie przepisu...

Postępowanie karne a zwolnienie z pracy

Toczy się wobec mnie postępowanie karne w sądzie. Będę wnosić o umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 K.p.k. lub o warunkowe umorzenie. Czy pracodawca może mnie teraz zwolnić z pracy? 

Ile komornik może potrącić z pensji?

Pracuję na pełen etat, a komornik egzekwuje pieniądze z mojej pensji na poczet kredytu. Ile w tym wypadku można potrącić z pensji? Jaka kwota musi zostać mi zapewniona na życie?

Odpowiedzialność byłego pracownika za mienie pracodawcy

Przed kilkoma miesiącami rozwiązałem umowę o pracę z pracodawcą za porozumieniem stron. Pracowałem w tej firmie długo, dawno temu podpisywałem umowę o materialnej odpowiedzialności, która nie była aktualizowana. Przedwczoraj zadzwonił do mnie były pracodawca, że właśnie...

Zatrudnienie osoby na dwóch etatach w jednej firmie

Czy jest możliwość zatrudnienia w jednym zakładzie pracy pracownika na dwóch odrębnych stanowiskach pracy na 0,5 etatu i na 0,8 etatu?

Inwestycje na GPW i rynku Forex w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej – zawód: trader

Chciałbym założyć jednoosobową działalność związaną z inwestycjami na GPW i rynku Forex. Wiem, że można rozliczać inwestycje giełdowe na specjalnie stworzonym do tego PIT, ale to nie rozwiązuje problemu, bo nadal jest się osobą bezrobotną. A mnie zależy, aby nią nie być....

Ochrona przedemerytalna a zmiana warunków pracy i płacy

W firmie, w której pracuję od kilkunastu lat, jestem zatrudniona na stanowisku głównego technologa na umowę o pracę na czas nieokreślony. Miesiąc temu nabyłam prawo do ochrony przedemerytalnej. Chciałabym zrezygnować z kierowniczego stanowiska i pracować jako technolog na...

Wprowadzenie systemu pracy w ruchu ciągłym

W jakich przypadkach pracodawca może wprowadzić system pracy w ruchu ciągłym (cztery zmiany po cztery osoby)?

Odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego zaraz po macierzyńskim

Pracuję na umowę o pracę, niebawem kończy się mi urlop macierzyński. Chciałabym wykorzystać urlop wypoczynkowy za ten rok, a później przejść na urlop wychowawczy, ale przełożony odmówił mi urlopu wypoczynkowego w związku z zatrudnieniem osoby na umowę zastępstwa. Czy mogę...

Wniosek o ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych

Ile wynosi termin składania wniosku do urzędu gminy o należny strażakowi OSP ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych? Czy można wniosek o ekwiwalent za luty 2009 złożyć np. w grudniu 2010? Po ilu dniach można składać roszczenia w przypadku braku wypłaty ekwiwalentu?...

Wliczenie do czasu pracy mycia i przebierania się

Czy mycie i przebieranie się po pracy powinno być wliczone do czasu pracy?

Poświadczenie nieprawdy w oświadczeniu o niekaralności

Chciałbym podjąć pracę w pewnej prywatnej firmie. Od kandydatów wymagane jest oświadczenie o niekaralności. Jestem osobą niekaraną, ale obecnie toczy się przeciwko mnie postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej. Nie przyznaję się do popełnienia czynu, a wiem, że...

Mandat zapłacony przez pracodawcę za wykroczenia pracownika

Pracownik (kierowca ciężarówki na trasach międzynarodowych) w trakcie pracy z własnej inicjatywy łamał przepisy o czasie pracy – wydłużał czas prowadzenia pojazdu; skracał czas na odpoczynek itp. Podczas kontroli w siedzibie pracodawcy stwierdzono te wykroczenia i na...

Urlop na napisanie pracy podyplomowej i na obronę

Obecnie kończę studia podyplomowe. Z pracodawcą zawarłem umowę o skierowaniu na naukę; w umowie przysługuje mi urlop szkoleniowy. Czy należy mi się urlop na napisanie pracy podyplomowej i na podejście do egzaminu w wymiarze 21 dni, czy tylko 6 dni na egzamin?

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton