.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1858 | Wyświetlono: 1341-1360

Właściwość sądu w sprawie wypowiedzenia spółdzielczej umowy o pracę

Jaki sąd jest właściwy (cywilny czy pracy) do rozpoznania odwołania od wypowiedzenia spółdzielczej umowy o pracę (w czasie trwania członkostwa) wypowiedzianej w trybie przepisów z art. 187 Prawa spółdzielczego?

Zatrudnienie w urzędzie gminy a druga praca w GOPS

Jestem kasjerem zatrudnionym na pełen etat w urzędzie gminy. Czy mogę mieć podpisaną umowę na część etatu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, by otrzymywać wynagrodzenie za wypłacanie wszystkich należności GOPS-u?

Umowa o dofinansowanie szkolenia i wygaśnięcie umowy o pracę

Podpisałam umowę na okres próbny wynoszący 3 miesiące oraz umowę o dofinansowanie szkolenia. W jej treści określono, że pracownik po szkoleniu musi przepracować 10 miesięcy w firmie lub będzie zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia, jeśli wcześniej rozwiąże umowę...

Egzekucja wyroku zasądzającego przywrócenie do pracy

Pracownik przywrócony do pracy (na podstawie prawomocnego wyroku) zgłosił się do zakładu w celu jej podjęcia. Nie został wpuszczony przez ochroniarza, który poinformował go, ze przełożony wniósł w sprawie wniosek o wznowienie postępowania. Jakie roszczenia przysługują powodowi...

Odprawa a wynagrodzenie z umowy o pracę i z dodatkowych faktur

Jestem zatrudniona na umowę o pracę. Część wynagrodzenia otrzymuję na podstawie tejże umowy, a część w oparciu o wystawioną przeze mnie fakturę. Moje stanowisko będzie likwidowane, w związku z czym przysługuje mi odprawa w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia. Mam ją...

Praca w rzeźni jako praca w szczególnych warunkach

Czy pracownik magazynu żywca do uboju i pracownik obsługi skupu żywca rzeźnego może być uznany za pracownika pracującego w szczególnych warunkach? ZUS kwestionuje zaliczenie tych stanowisk do prac w szczególnych warunkach (mimo że stanowisko „buchtowy” oznacza to samo, a...

Własna firma i praca w szkole a prawo do nagrody jubileuszowej

Prowadzę od prawie 20 lat własną firmę, a jednocześnie od 2002 r. pracuję jako nauczycielka. Czy otrzymam nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy?  

Dojazd do miejsca pracy przez bagna i mokradła

Moim miejscem pracy są tereny bagienne i mokradła, a w umowie miejscem wykonywania jest cała Polska. Przełożony nakazał mi dojazd do tych miejsc własnym pojazdem. Problem jednak w tym, że mam mały samochód osobowy (nie terenowy) i obawiam się o jego stan w tej sytuacji. Czy...

Pośrednictwo pracy a umowa z zagranicznym pracodawcą

Przez pośrednika pracy (wpisanego do rejestru jako agencja zatrudnienia) znalazłem pracę za granicą. Z pośrednikiem nie spisałem wymaganej umowy pośrednictwa, ale zapłaciłem za tłumaczenie dokumentów. Jakie są konsekwencje wobec polskiego pośrednika, jeśli pracodawca zagraniczny...

Błędne orzeczenie lekarskie – do kogo należy złożyć na nie skargę?

Stwierdzono u mnie chorobę związaną z wykonywaną pracą; przeszłam dwie operacje. Staram się o uznanie choroby za chorobę zawodową. Dostałam orzeczenie z Instytutu Medycyny Pracy o braku podstaw rozpoznania, ale się z nim nie zgadzam, bo zawiera mnóstwo błędów...

Rozwiązanie umowy po podpisaniu porozumienia zmieniającego

Czy mogę wypowiedzieć umowę o pracę, jeżeli podpisałem porozumienie zmieniające płacę na niższą? Po przemyśleniu sprawy jednak chcę zmienić pracę na inną. Obowiązuje mnie 2-tygodniowy okres wypowiedzenia zgodnie z wcześniejszą umową.  

Zwrot kosztów dodatkowych dojazdów do pracy

Jestem członkiem zarządu firmy. Mieszkam w odległości 25 km od miejsca zatrudnienia. Często zdarzają się posiedzenia rady nadzorczej oraz dyżury, na które muszę dodatkowo dojechać z miejsca zamieszkania. Czy jest podstawa prawna umożliwiająca zwrot dodatkowych kosztów...

Wypłata zadośćuczynienia za szkodę spowodowaną przez lekarza

Jestem lekarzem zatrudnionym na umowę o pracę. Podczas pracy na skutek mojej działalności zawodowej pacjent doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zostałem skazany na pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz na zadośćuczynienie w wysokości 60 tys. zł. Czy...

Czas pracy serwisanta sprzętu

Mój mąż jest serwisantem specyficznego sprzętu. Mieszkamy w Katowicach, a siedziba firmy jest we Wrocławiu. Pracodawca ustalił, że czas pracy męża to faktyczny pobyt u klienta – 8 godzin dziennie. Nie wlicza jednak czasu dojazdu, który czasami wynosi 5 godzin w jedną stroną....

Zakaz palenia papierosów podczas pracy

Czy pracodawca może zakazać palenia papierosów podczas wykonywania pracy? Czy wtedy podczas przerwy w pracy pracownik może wyjść z budynku i zapalić na zewnątrz? O co powinien zadbać pracodawca podczas wprowadzenia całkowitego zakazu palenia w miejscu pracy i podczas pracy? Czy...

Płatność z góry – jak interpretować zapis umowy dotyczący terminów płatności?

Nie jest dla mnie jasny taki zapis w umowie: „... w wysokości 1000 zł, płatne z góry do dnia 15 każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki z terminem płatności poczynając od dnia 15 maja 2011 r.”. Proszę o wyjaśnienie: czy...

Nagroda jubileuszowa dla kierownika samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej

Czy kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zatrudnionemu na podstawie tzw. ustawy kominowej, przysługuje nagroda jubileuszowa?  

Dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą

Realizujemy dwa odrębne projekty. W jednym z nich pracownik zatrudniony jest na 1/2 etatu, w drugim na 3/4; ma zupełnie różne zakresy obowiązków i niekolidujące ze sobą godziny pracy. W obu projektach posiada umowę o pracę. Czy jest to zgodne z prawem?

Nagrody jubileuszowe dla członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Czy w spółdzielni mieszkaniowej zatrudniającej 8 pracowników łącznie z zarządem mogą przysługiwać nagrody jubileuszowe dla członków zarządu, a dla pozostałych pracowników nie? Czy mam prawo jako pracownik spółdzielni ubiegać się o nagrodę jubileuszową, jeśli kilka...

Powrót do pracy matki karmiącej piersią

W przyszłym miesiącu wracam do pracy (na cały etat) po urlopie macierzyńskim. Karmię dziecko piersią – czy przysługuje mi prawo do dwóch półgodzinnych przerw na karmienie? Czy te godziny będę musiała odrobić? Czy pracodawca może mnie zwolnić po powrocie z urlopu lub nie...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton