.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1920 | Wyświetlono: 1321-1340

Wiek przedemerytalny a przeniesienie do innego działu firmy

Pracuję w firmie, w której w znacznym stopniu zostanie ograniczona działalność mojego działu – w związku z tym niektóre osoby zostaną przeniesione do innego działu. Za rok będę mógł przejść na emeryturę. Czy pracodawca powinien wziąć pod uwagę ten fakt i...

Czy mogę zostać zwolniony na dwa lata przed emeryturą?

Pracuję w pewnej firmie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony – brakuje mi dwóch lat do emerytury. Słyszałem plotki, że mam zostać zwolniony. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Czy faktycznie mogę zostać zwolniony na dwa lata przed emeryturą?

Rozwiązanie umowy przedwstępnej zawartej z przyszłym pracownikiem – czy jest możliwe?

Nauczyciel zwrócił się z prośbą o możliwość przejścia na świadczenie kompensacyjne, a tym samym – o rozwiązanie umowy. Zostało podpisane porozumienie o rozwiązaniu umowy, zacząłem więc szukać nowego nauczyciela, z którym podpisałem umowę przedwstępną. Teraz okazało...

Utrata klienta przez błędy pracownicy

Chciałbym udzielić pracownicy nagany na piśmie. Kobieta ta popełnia liczne błędy, które przekładają się na niezadowolenie klienta i tym samym jego utratę. Wspomniane błędy jestem w stanie udokumentować. Pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas...

Umowa na czas próbny i czas określony

Dostałam trzecią umowę na czas określony, przy czym pierwsza z nich była zawarta na czas próbny. Obecna umowa kończy się 31 marca 2012 r. Czy umowa na czas próbny wliczana jest do „puli” umów w 24-miesięcznym limicie ich zawierania? Czy mogę jakoś zapobiec...

Odwołanie pracownika z urlopu poprzez wiadomość SMS

Czy pracodawca może poinformować pracownika o odwołaniu z urlopu, wysyłając mu wiadomość SMS na jego prywatny numer? W jaki sposób pracodawca może wykazać (np. przed sądem pracy), że owa wiadomość SMS została odczytana przez tego pracownika?

Umowa odpowiedzialności materialnej

Mam podpisaną umowę odpowiedzialności materialnej z pracownikami, która w określonych sytuacjach upoważnia mnie do dokonywania potrąceń z pensji pracowników. Ile pieniędzy maksymalnie mogę potrącić z wynagrodzenia pracownika? Czy mogę wstrzymać wypłatę całej pensji?

Praca w soboty – zasady wynagradzania

Na jakich zasadach można pracować w soboty – czy za pracę w sobotę można np. udzielić innego dnia wolnego bez płacenia za godziny nadliczbowe? Czy pracownik może odmówić takiej pracy?

Złożenie wypowiedzenia umowy o pracę

Pracuję w jednej firmie 11 lat. Z wielu powodów natychmiast chciałabym się zwolnić. Mam umowę na czas nieokreślony. Czy powinnam wykorzystać przysługujący mi urlop wypoczynkowy i czy muszę jeszcze pojawić się w pracy?

Ciąża w okresie wypowiedzenia

Kilka dni przed końcem okresu wypowiedzenia pracownica przedstawiła zaświadczenie lekarskie, że jest w ciąży, w którą zaszła podczas okresu wypowiedzenia. Czy słuszne było przywrócenie tej pani do pracy? Kiedy najwcześniej będę mogła ponownie wypowiedzieć jej umowę?

Ciąża a wypowiedzenie umowy o pracę

Byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Dnia 31 stycznia 2012 r. złożyłam wypowiedzenie, lecz nie wiedziałam wówczas, że jestem w ciąży. Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia (do końca kwietnia br.). Pracodawca nie zamierza wycofać...

Odszkodowanie za okres wypowiedzenia

Po wygaśnięciu umowy o pracę na okres próbny (30.06.2011 r.) pracodawca zapewniał mnie, że pracuję na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie dostałem jednak nowej umowy. Dopiero 14.11.2011 r. pracodawca wręczył mi do podpisania umowę na czas określony – do...

Podniesienie kwalifikacji na koszt pracodawcy i rozwiązanie umowy

Pracowałem w pewnej firmie dwa lata i pojawiła się możliwość podniesienia kwalifikacji. Był to kurs specjalistyczny, który trwał 2 tygodnie i przeprowadzony był w tej samej firmie. Podczas kursu dano nam do podpisania umowę lojalnościową na okres dwóch lat, podczas gdy moja umowa...

Wymierzenie kary porządkowej i odwołanie się od niej

Pracuję w sklepie. Kilka tygodni temu koleżanka (kasjerka) przyjęła reklamację od klienta, nie wpisując wszystkich informacji na formularzu. Musiała za zwrot towaru zapłacić z własnych pieniędzy. Obie zapamiętałyśmy, że zwrot dotyczył posrebrzanego zegarka, o czym...

Pracodawca nie wypłaca w terminie całości wynagrodzenia

Pracodawca dwukrotnie nie wypłacił mi całości wynagrodzenia w terminie. Czy w związku z tym będę mogła rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i czy należy mi się odszkodowanie? Co mam napisać w wypowiedzeniu umowy? Czy fakt, że inni pracownicy otrzymują pensję w...

Kara nagany – jak się od niej odwołać?

Tydzień temu otrzymałem karę nagany od pracodawcy na podstawie art. 108 ust. 1 Kodeksu pracy. Jestem kierownikiem jednostki. Mój podwładny, bez mojej zgody, zwolnił na dwie godziny naszego pracownika, który musiał udać się do lekarza. Przychodnię mam po drodze, więc...

Pozew do sądu pracy

Podczas pracy zasłabłam i poszłam do lekarza. Dostałam zwolnienie na 2 tygodnie, ale szef zgodził się tylko na tydzień. Dodam, że pracuję w nadgodzinach, a obcinane są mi premie. W związku ze zwolnieniem chorobowym i zasłabnięciem dostałam wypowiedzenie. Czy mogę skierować w...

Przejęcie spółki i jej pracowników a rozwiązania umów o pracę

W miesiącu październiku spółka A (zatrudnia 17 pracowników) przejmie cały majątek i pracowników spółki B (5 pracowników). Czy spółka A po przejęciu pracowników spółki B może wypowiedzieć części przejętych pracowników (dwóm osobom) umowy o pracę, dostosowując...

Czy badania kontrolne są konieczne przy powrocie do pracy ze złamaną nogą?

Mam złamaną nogę i zwolnienie na 30 dni. Chciałabym jednak wrócić do pracy z gipsem. Czy muszę wykonać jakieś badania? Czy pracodawca może zmusić mnie do przyniesienia jakiegoś zaświadczenia od lekarza? Dodam, że gips nie przeszkadzałby mi w pracy.

Bieg wypowiedzenia – kiedy się zaczyna, kiedy kończy?

Jestem zatrudniony w firmie na umowę o pracę na czas nieokreślony, okres mojego zatrudnienia nie przekracza jeszcze 6 miesięcy, więc obowiązuje mnie dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Od kiedy liczone są te dwa tygodnie? Dniem otrzymania wypowiedzenia jest 10.02.2012 r. 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl