.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1846 | Wyświetlono: 1241-1260

Jakie są skutki prawne porzucenia pracy?

Jakie będą skutki prawne w sytuacji, gdy pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, porzuci pracę bez wypowiedzenia umowy? Dodam, że chodzi o pracownika, który poza pracą na etat prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Pora nocna a regulamin pracy

Czy w regulaminie pracy można wprowadzić porę nocną dla całego zakładu między 22.00 a 6.00, natomiast dla pracowników magazynu – między 23.00 a 7.00?

Niewykorzystany urlop – jak postąpić z byłym pracownikiem?

Pracownik pracował u mnie 5 miesięcy, zawarłem z nim dwie umowy na czas określony. Nie wykorzystał urlopu. Czy mogę mu zapłacić ekwiwalent, czy muszę podpisać trzecią umowę na czas oznaczony, żeby wykorzystał urlop?

Kontrolowanie pracownika podczas zwolnienia chorobowego

Czy pracodawca ma prawo wysłać kontrolę z ZUS, jeżeli pracownik jest na zwolnieniu lekarskim? Czy ten pracodawca może upomnieć pracownika, że powinien wziąć urlop, a nie – L4?

Zmiana czasu pracy z całego na pół etatu

Pracownik jest zatrudniony w mojej firmie od 26 lat. Jestem zmuszony zaproponować mu 1/2 etatu na okres ok. 4-5 miesięcy, po czym powrócić do całego etatu „w sezonie”. Od kiedy, jeśli tylko wyrazi na to zgodę, pracownik może zacząć pracę w trybie półetatowym? Jak w tej...

Wiek przedemerytalny a przeniesienie do innego działu firmy

Pracuję w firmie, w której w znacznym stopniu zostanie ograniczona działalność mojego działu – w związku z tym niektóre osoby zostaną przeniesione do innego działu. Za rok będę mógł przejść na emeryturę. Czy pracodawca powinien wziąć pod uwagę ten fakt i...

Czy mogę zostać zwolniony na dwa lata przed emeryturą?

Pracuję w pewnej firmie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony – brakuje mi dwóch lat do emerytury. Słyszałem plotki, że mam zostać zwolniony. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Czy faktycznie mogę zostać zwolniony na dwa lata przed emeryturą?

Rozwiązanie umowy przedwstępnej zawartej z przyszłym pracownikiem – czy jest możliwe?

Nauczyciel zwrócił się z prośbą o możliwość przejścia na świadczenie kompensacyjne, a tym samym – o rozwiązanie umowy. Zostało podpisane porozumienie o rozwiązaniu umowy, zacząłem więc szukać nowego nauczyciela, z którym podpisałem umowę przedwstępną. Teraz okazało...

Utrata klienta przez błędy pracownicy

Chciałbym udzielić pracownicy nagany na piśmie. Kobieta ta popełnia liczne błędy, które przekładają się na niezadowolenie klienta i tym samym jego utratę. Wspomniane błędy jestem w stanie udokumentować. Pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas...

Umowa na czas próbny i czas określony

Dostałam trzecią umowę na czas określony, przy czym pierwsza z nich była zawarta na czas próbny. Obecna umowa kończy się 31 marca 2012 r. Czy umowa na czas próbny wliczana jest do „puli” umów w 24-miesięcznym limicie ich zawierania? Czy mogę jakoś zapobiec...

Odwołanie pracownika z urlopu poprzez wiadomość SMS

Czy pracodawca może poinformować pracownika o odwołaniu z urlopu, wysyłając mu wiadomość SMS na jego prywatny numer? W jaki sposób pracodawca może wykazać (np. przed sądem pracy), że owa wiadomość SMS została odczytana przez tego pracownika?

Umowa odpowiedzialności materialnej

Mam podpisaną umowę odpowiedzialności materialnej z pracownikami, która w określonych sytuacjach upoważnia mnie do dokonywania potrąceń z pensji pracowników. Ile pieniędzy maksymalnie mogę potrącić z wynagrodzenia pracownika? Czy mogę wstrzymać wypłatę całej pensji?

Praca w soboty – zasady wynagradzania

Na jakich zasadach można pracować w soboty – czy za pracę w sobotę można np. udzielić innego dnia wolnego bez płacenia za godziny nadliczbowe? Czy pracownik może odmówić takiej pracy?

Złożenie wypowiedzenia umowy o pracę

Pracuję w jednej firmie 11 lat. Z wielu powodów natychmiast chciałabym się zwolnić. Mam umowę na czas nieokreślony. Czy powinnam wykorzystać przysługujący mi urlop wypoczynkowy i czy muszę jeszcze pojawić się w pracy?

Ciąża w okresie wypowiedzenia

Kilka dni przed końcem okresu wypowiedzenia pracownica przedstawiła zaświadczenie lekarskie, że jest w ciąży, w którą zaszła podczas okresu wypowiedzenia. Czy słuszne było przywrócenie tej pani do pracy? Kiedy najwcześniej będę mogła ponownie wypowiedzieć jej umowę?

Ciąża a wypowiedzenie umowy o pracę

Byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Dnia 31 stycznia 2012 r. złożyłam wypowiedzenie, lecz nie wiedziałam wówczas, że jestem w ciąży. Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia (do końca kwietnia br.). Pracodawca nie zamierza wycofać...

Odszkodowanie za okres wypowiedzenia

Po wygaśnięciu umowy o pracę na okres próbny (30.06.2011 r.) pracodawca zapewniał mnie, że pracuję na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie dostałem jednak nowej umowy. Dopiero 14.11.2011 r. pracodawca wręczył mi do podpisania umowę na czas określony – do...

Podniesienie kwalifikacji na koszt pracodawcy i rozwiązanie umowy

Pracowałem w pewnej firmie dwa lata i pojawiła się możliwość podniesienia kwalifikacji. Był to kurs specjalistyczny, który trwał 2 tygodnie i przeprowadzony był w tej samej firmie. Podczas kursu dano nam do podpisania umowę lojalnościową na okres dwóch lat, podczas gdy moja umowa...

Wymierzenie kary porządkowej i odwołanie się od niej

Pracuję w sklepie. Kilka tygodni temu koleżanka (kasjerka) przyjęła reklamację od klienta, nie wpisując wszystkich informacji na formularzu. Musiała za zwrot towaru zapłacić z własnych pieniędzy. Obie zapamiętałyśmy, że zwrot dotyczył posrebrzanego zegarka, o czym...

Pracodawca nie wypłaca w terminie całości wynagrodzenia

Pracodawca dwukrotnie nie wypłacił mi całości wynagrodzenia w terminie. Czy w związku z tym będę mogła rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i czy należy mi się odszkodowanie? Co mam napisać w wypowiedzeniu umowy? Czy fakt, że inni pracownicy otrzymują pensję w...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton