.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1846 | Wyświetlono: 1061-1080

Wypłata nagrody jubileuszowej

Jestem pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej. W kwietniu dostałam wypowiedzenie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika (chodzi o likwidację stanowiska pracy). Mam trzymiesięczny okres wypowiedzenia. W grudniu 2013 r. nabyłabym prawo do nagrody jubileuszowej. Czy istnieją przepisy...

Ochrona przed mobbingiem

Przed kilku laty byłem szykanowany przez współpracownika. Szef przeniósł mnie do innego oddziału firmy, teraz jednak awansowałem i wróciłem do miejsca, w którym pracuje dawny mobber. Poprosiłem o przeniesienie do działu, w którym nie miałbym z nim kontaktu, jednak pracodawca...

Umowa w języku obcym

Problem dotyczy zawartego przeze mnie kontraktu menedżerskiego ze spółką z o.o. Umowa została sporządzona wyłącznie po angielsku. W umowie zawarte jest postanowienie, że tylko polska wersja językowa umowy jest prawnie wiążąca. Jednak ona w ogóle nie powstała. Ponieważ spółka...

Nazwy stanowisk

Dostałam pracę w polskiej placówce szwedzkiej firmy (do tej pory pracowałam w głównej siedzibie na stanowisku general manager – dyrektora generalnego). Teraz firma zmienia nazwy stanowisk : zastępuje tytuł general manager tytułem commercial manager. Jednak...

Równoważnik pieniężny

Jestem pracownikiem zakładu karnego. Posiadam 1/8 udziału w domu o powierzchni użytkowej 80 m 2 (podział nastąpił po śmierci matki: 5/8 posiada ojciec, pozostałe części – ja i dwóch braci; w domu mieszkam tylko z ojcem, który jest na emeryturze). Chciałbym...

Urlop tacierzyński

Jestem w ciąży. Ponieważ pracuję na umowę-zlecenie, nie należy mi się urlop macierzyński. Jednak mój mąż jest zatrudniony na umowę o pracę – czy może iść na urlop tacierzyński zamiast mojego macierzyńskiego?

Nielojalność pracowników

Dowiedziałem się, że pracownik mojej firmy bez mojej wiedzy otworzył własną działalność, w ramach której świadczy takie same usługi (podejrzewam, że w godzinach pracy u mnie).

Przedwstępna umowa o pracę

Niedawno byłem na rozmowie o pracę. Wstępnie ustnie przyjąłem warunki pracy. Na adres mailowy otrzymałem przedwstępną umowę o pracę , w której określono stanowisko oraz datę rozpoczęcia pracy. Nie podpisałem jej, ponieważ nie chcę jednak rezygnować z...

Podróż służbowa

Jestem zatrudniony w polskim oddziale niemieckiej firmy. Od kilku miesięcy pracuję w siedzibie firmy w Niemczech. Do tej pory szef nie określał, w jaki sposób mamy rozliczać pobyt za granicą. Teraz stwierdził, że jesteśmy w Niemczech na zasadzie podróży...

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a prawa pracownika

Firma, w której dotychczas pracowałam na umowę o pracę na czas nieokreślony, przeszła na innego pracodawcę . Nie otrzymałam żadnych dokumentów od poprzedniego pracodawcy, nowy właściciel nie zawarł ze mną natomiast żadnej umowy. Wiem, że poprzedni pracodawca...

Stawienie się do pracy po podróży służbowej

Wyjechałam w podróż służbową 15 maja o godzinie 8.00. Na miejsce dotarłam o godzinie 15.00. Pracowałam tam do 21.00 i udałam się w drogę powrotną. Do domu wróciłam o godzinie 4.00 16 maja. Kiedy powinnam stawić się w pracy? Mój czas pracy ...

List intencyjny a przedwstępna umowa o pracę

Podpisałam z przyszłym pracodawcą pismo o tytule list intencyjny . Według Państwowej Inspekcji Pracy jest to jednak przedwstępna umowa o pracę . W związku z tym, że sądziłam, iż podejmę nową pracę, złożyłam wypowiedzenie...

Termin wypowiedzenia umowy o pracę

Chciałbym złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Obowiązuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia, ale pracodawca oświadczył, że zaczyna ono swój bieg dopiero z końcem miesiąca, w którym je złożę. Czy jest to zgodne z prawem? Jeśli tak, to w jaki sposób przyśpieszyć...

Pracownik służby cywilnej

Jestem pracownikiem korpusu służby cywilnej. Na kilka miesięcy zostałem oddelegowany na inne stanowisko. Dostałem wypowiedzenie zmieniające, w którym powołano się na art. 63 ustawy o służbie cywilnej (szczególny interes urzędu). Czy można stosować ten artykuł do...

Kto decyduje o terminie urlopu?

Pracuję w dużej korporacji, w której wzięcie urlopu w wybranym przez siebie terminie jest utrudnione ze względu na dużą liczbę pracowników (wszyscy chcą urlopu w tym samym czasie – miesiącach letnich). Urlopy są przyznawane każdorazowo na wniosek pracownika. Taki wniosek...

Badania psychotechniczne a korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych

Pracodawca zawarł z pracownikami umowę o korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych. Pracownicy wykorzystują więc podczas wyjazdów służbowych albo pojazdy będące ich własnością, albo pojazd pracodawcy (jeśli jest wolny w danej chwili). Czy ci pracownicy muszą...

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia i bez świadczenia pracy

Warunki i atmosfera w moim dotychczasowym miejscu pracy doprowadziły mnie do nerwicy. Obecnie wykorzystałem 182 dni zwolnienia lekarskiego i chciałbym rozwiązać umowę o pracę, najlepiej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia i bez świadczenia pracy. Chciałbym także...

Czy pracownika korpusu służby cywilnej można przenieść do innej jednostki bez jego zgody?

Jestem zatrudniona w pewnej komendzie wojewódzkiej policji jako członek korpusu służby cywilnej (na stanowisku specjalisty). Czy komendant może przenieść mnie do innej jednostki, np. komendy miejskiej? To znaczy, czy może to zrobić bez mojej zgody? Dodam, że moje...

Pokrycie kosztów podróży służbowej

Mój szef upiera się, że podczas zagranicznej podróży służbowej – jeśli podróżujemy w dwie lub więcej osób – powinniśmy spać w pokojach wieloosobowych, w przeciwnym razie nie pokryje kosztów noclegu. W dodatku ustanowiony przez niego limit kosztów jest...

Polecenie pracy w sobotę

Z jakim wyprzedzeniem pracodawca powinien wydać pracownikowi polecenie pracy w sobotę ? Czy może zrobić to w piątek, czy powinien poinformować pracownika wcześniej?  

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton