.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1920 | Wyświetlono: 941-960

Urlop dla poratowania zdrowia a nieodpłatna praca

Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego. Od początku obecnego roku szkolnego przebywam na urlopie dla poratowania zdrowia. Obecnie moje dziecko zakłada działalność gospodarczą – mały lokal gastronomiczny. Chciałabym legalnie przebywać w tym lokalu i pomagać. Wówczas...

Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej

Czy osobie, której orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kończy się za kilka miesięcy będzie przysługiwał dalej dodatkowy urlop w sytuacji, gdy ta osoba nie uzyska ponownie statusu osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym?

Wypowiedzenie zmieniające dla pracownika kopalni w okresie ochronnym

Pracuję na kopalni. Z moich wyliczeń wynika, że mam 1,5-3 lat (w zależności od uznania ZUS) do emerytury. Z początkiem miesiąca zostało zlikwidowane moje stanowisko pracy i spodziewam się wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy i pracy. Posiadam 23,5-letni staż pracy w...

Powrót do pracy po skróconym urlopie wychowawczym

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. W 2012 r. urodziłam drugie dziecko i od lipca 2013 r. przebywałam na urlopie wychowawczym. Z przyczyn ekonomicznych wyraziłam chęć powrotu do pracy z początkiem lutego. Na czas mojej nieobecności moje stanowisko zajęła inna...

Zaliczenie bezpłatnego urlopu jako okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu

Czy wyrok z 18 maja 2011 r. mówi o zaliczeniu bezpłatnego urlopu jako okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu, a co za tym idzie jako okresu składkowego?

Zwolnienie dyscyplinarne podczas opieki nad dzieckiem chorym

Od kilku miesięcy pracodawca szukał pretekstu, by mnie zwolnić. Kilka dni temu wzięłam tzw. opiekę nad dzieckiem chorym. Pracodawca przeprowadził kontrolę – wysłał do mojego domu pracownika, który mnie nie zastał (byłam z dzieckiem u lekarza). Potem pracownik...

Odprawa po otrzymaniu wypowiedzenia w ramach zwolnień grupowych

W związku z likwidacją firmy i zwolnieniami grupowymi otrzymałam skrócone wypowiedzenie umowy. Czy należy mi się odprawa (odszkodowanie), jeśli podejmę w tym czasie pracę w innym zakładzie?

Podstawa wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę na czas nieokreślony

Od 5 lat pracownik zamieszkuje mieszkanie w budynku należącym do przedsiębiorstwa, nie posiadając stosownej umowy najmu. Pracownik ignoruje wielokrotne wezwania do opuszczenia mieszkania, czego skutkiem wyrok sądowy nakazujący opuszczenie zajmowanego lokalu z prawem do mieszkania...

Umowa o pracę nakładczą

Czy muszę rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony w związku z otrzymaniem przez mojego pracownika renty i jego podaniem o zmianę charaktery pracy na pracę nakładczą (chałupniczą). Może zamiast umowy o pracę nakładczą wystarczyłoby porozumienie zmieniające warunki pracy...

Przerwanie urlopu wychowawczego i przejście na L4

Ponad dwa lata przebywam na urlopie wychowawczym. Obecnie jestem w połowie ciąży. Wiem, że mogę przerwać urlop wychowawczy i przejść na L4 do końca trwania ciąży. Czy mogę przesłać pracodawcy wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego z dniem wysłania i jednocześnie zwolnienie...

Odmowa udzielenia urlopu zdrowotnego dla nauczyciela

Mój staż pracy wynosi 23 lata, jestem nauczycielem na pełen etat, na czas nieokreślony. Pod koniec maja złożyłam wniosek wraz z orzeczeniem lekarskim o udzielenie mi urlopu zdrowotnego w wymiarze roku. Kolejnego dnia otrzymałam informację o zmniejszeniu liczby godzin od...

Strata spółki a odpowiedzialność finansowa pracownika

Jestem pracownikiem polskiej spółki. W zeszłym roku byłem wysłany do Włoch, gdzie miałem uruchomić nowy oddział naszej firmy. Nie zostałem formalnie oddelegowany do pracy za granicą ze względu na oszczędności. Wskutek działań szefa mój oddział poniósł stratę, co...

Nieuprawnione korzystanie z komputera w miejscu pracy

Jestem pracownikiem sprzątającym i raz podczas pracy skorzystałem z komputera jednego z pracowników: wszedłem na Internet i dla przyjemności przeglądałem strony, ale w międzyczasie także sprzątałem. Wyszło to na jaw, przyznałem się i wyraziłem skruchę. Wiem, że takie...

Żądanie wypłacenia odprawy pośmiertnej

W grudniu 2010 r. zmarł ojciec mojego syna. W lipcu 2012 r. zostało ustalone ojcostwo (wyrok sądu), dzięki czemu syn nabył prawo do renty rodzinnej. Czy w tej sytuacji jest jeszcze możliwe żądanie wypłacenia odprawy pośmiertnej? Wiem, że są na to trzy lata. Czy ww. trzyletni okres...

Wypłata odprawy emerytalnej

Nabyłem świadczenia emerytalne. Rozwiązałem umowę o pracę, a następnie, po jednym dniu wolnym, ponownie podjąłem w tym samym zakładzie pracę już jako emeryt na podstawie umowy-zlecenia (czas określony – 10 miesięcy). Kiedy powinna zostać wypłacona moja odprawa emerytalna?...

Niedobór towarów - zapis w umowie o pracę

W umowie o pracę ustalono, że za niedobór towarów odpowiedzialni są pracownicy. Po ostatniej inwentaryzacji okazało się, że brakuje kilku produktów, pracodawca obciążył nas więc kosztami, które uwzględniają naliczoną marżę i zarobek...

Pomoc z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Chciałabym się dowiedzieć, co należy zrobić, aby otrzymać pomoc z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych . Czy zakład pracy może żądać od pracowników zaświadczenia o dochodach rodziny?  

Czy badania lekarskie wykonane za granicą, w kraju należącym do Unii Europejskiej nie są uznawane w Polsce?

Od ośmiu lat pracuję w międzynarodowej firmie. Przez ostatnie dwa lata byłam oddelegowana do pracy we Francji (w polskiej firmie byłam w tym czasie na urlopie). Od 1 lipca wracam do pracy w Polsce na podobne stanowisko (w marketingu). Pracodawca chce, abym poddała się wstępnym badaniom...

Nagana i degradacja pracownika

Z powodu uchybień z mojej strony zostałem ukarany naganą. Poza tym mam zostać zdegradowany ze stanowiska specjalisty na stanowisko pracownika operacyjnego. Czy można stosować te dwie kary łącznie?

Skrócenie urlopu wychowawczego

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Dowiedziałam się, że jestem w drugiej ciąży, chciałabym więc przerwać urlop wychowawczy i pójść na zwolnienie lekarskie? Jak to zrobić? Dodam, że nie mam zamiaru wracać do tej...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl