.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1846 | Wyświetlono: 921-940

Czas pracy

Pracuję na podstawie umowy o pracę, z której wynika, iż obowiązuje mnie 40 godzin pracy w tygodniu (8 godzin dziennie). Czasami zdarza się, że pracodawca dzwoni do mnie i nakazuje mi następnego dnia pracować w godzinach 7.00-9.00 oraz 18.00-22.00. Brakujące dwie godziny odbiera z...

Karmienie piersią w pracy

Jestem policjantką. Wróciłam niedawno do pracy po urlopie macierzyńskim, ale wciąż karmię piersią. Przełożony przed urlopem obiecał mi, że nie będę odbywać patroli po powrocie, jednak sytuacja uległa zmianie i wciąż wykonuję te same czynności służbowe. Czy karmiąc...

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

Niedługo przyjdzie na świat moja córka. Chciałbym wiedzieć, jakich formalności należy dopełnić po urodzeniu się dziecka i jakie mam uprawnienia związane z rodzicielstwem (becikowe, zasiłek). Mam zamiar wziąć urlop ojcowski i zwolnienie na opiekę nad żoną, a...

Porozumienie stron

Jaki jest termin na odwołanie się od podpisanego porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę? Po wielu latach pracy dostałam propozycję odprawy w wysokości czterech pensji i mam obawy, że propozycja nie jest dla mnie tak dobra, jak mi wmówiono....

Kontrolowana praca na cele społeczne

Mój brat został skazany na ograniczenie wolności i wykonywanie kontrolowanej pracy na cele społeczne . W czasie tej pracy uległ wypadkowi i zmarł. Jego żona wystąpiła do ZUS o jednorazowe odszkodowanie, ale otrzymała odpowiedź odmowną. Czy to zgodne z prawem? Czy...

Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa

Pracownica przez prawie rok kradła towar z hurtowni. Kamuflowała kradzież błędnym oznakowaniem na opakowaniach. Zatrudniłam osobę z zewnątrz, aby dokonała szczegółowego sprawdzenia towaru i uporządkowania magazynu. Okazało się, że brakuje towaru na ok. 7 tys. zł. Wspomniana na...

Uchylenie kary porządkowej

Czy mogę złożyć do sądu pracy wniosek o uchylenie kary porządkowej ? Chodzi o karę upomnienia.

Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie zwolnienia lekarskiego

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę osobie, która przebywa na zwolnieniu lekarskim ? Osoba ta uciekła na zwolnienie, kiedy dowiedziała się o zamiarze rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Przymusowy urlop

Jestem kierownikiem działu w pewnym przedsiębiorstwie. Mam prawie 50 dni zaległego urlopu. Przełożony chce wysłać mnie na przymusowy urlop (określił termin, w którym mam go wykorzystać – od 15 lutego do 5 kwietnia). Boję się jednak, że przez tak długą...

Zrzeczenie się prawa do urlopu

Przez kilka lat pracowałam w sklepie odzieżowym. Niedawno zostałam zwolniona po konflikcie z pracodawcą, który potrącił mi z wynagrodzenia kilkaset złotych za skradzione ubrania, na co się nie zgodziłam (nie wiadomo, kiedy dokonano kradzieży i kto to zrobił, a szef nie badał...

Niezłożenie wniosku o urlop wychowawczy a zwolnienie

Moja pracownica do października była na urlopie macierzyńskim; telefonicznie uzgodniła ze mną, że bezpośrednio po nim pójdzie na urlop wychowawczy , ale do tej pory nie złożyła o niego wniosku , choć minął już kwartał. Czy taką...

Zasady podnoszenia kwalifikacji w zakładzie pracy

Jakie są zasady podnoszenia kwalifikacji w zakładzie pracy ? Kto ponosi ich koszty?  

Wynagrodzenie za czas przestoju

Pracuję w szkole jako kierowca busa. Pracę rozpoczynam o godzinie 6.00 i jeżdżę do godziny 9.00. Do 10.00 jestem na terenie szkoły, a potem mam dwie godziny przerwy (na czas tej przerwy mogę wrócić do domu). Po wspomnianej przerwie znowu pracuję. Swoją pracę kończę o 16.00. W...

Skrócony tydzień pracy

Czy cała firma może pracować w trybie skróconego tygodnia pracy (4 razy w tygodniu po 10 godzin)? Firma jest niewielka, zatrudnia dziesięć osób.

Ustalenie wykonywania pracy w szczególnych warunkach

Od 1 stycznia 1983 r. do 31 grudnia 1990 r. pracowałem w pewnym przedsiębiorstwie komunikacyjnym. W świadectwie pracy, które otrzymałem, jest napisane, że zajmowałem stanowiska „kierowcy, mechanika pojazdów i urządzeń transportowych”. W rzeczywistości prowadziłem...

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie dla nauczyciela akademickiego

Jestem nauczycielem akademickim. Chodzi o sytuację określoną w art. 129 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu wystąpiłam do rektora o zgodę na dodatkowe zatrudnienie w innym miejscu pracy. We wniosku wskazałam miejsce...

Urlop macierzyński a prawo do trzynastki

W 2011 r. byłam na urlopie macierzyńskim. Nie przepracowałam 6 miesięcy i nie dostałam „trzynastki”. Czy po wyroku TK z 2012 r. moja sytuacja uległa zmianie, tj. czy mam prawo do trzynastki ?

Dyskryminacja pośrednia

Pracuję w dużej firmie. Część zatrudnionych w niej osób pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, natomiast pozostali w tzw. pięciobrygadowej organizacji pracy (praca na zmiany przez cały rok zgodnie z harmonogramem czasu pracy ogłaszanym co rok przez pracodawcę). Zgodnie z...

Zwolnienie za niewykonanie planu sprzedaży

Pracowałem w banku; jak każdy w tej instytucji musiałem wykonać określony plan sprzedaży, jednak moja przełożona – zamiast pomagać – starała mi się to utrudnić (np. zwlekając z rozpatrzeniem wniosków kredytowych tak długo, aż klienci rezygnowali). Myślałem, że...

Zatrudnienie małżonka na umowę o pracę

Moja żona prowadzi firmę. Odbyłem u niej staż z urzędu pracy, którego warunkiem było podpisanie umowy o pracę na trzy miesiące. Niestety umowa z urzędem pracy nie przewiduje zatrudnienia stażysty jako osoby współpracującej. Czy jest możliwe zatrudnienie małżonka na...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton