.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1846 | Wyświetlono: 681-700

Niedotrzymanie ustnej obietnicy w sprawie podpisania umowy na czas nieokreślony

W grudniu kończy mi się druga umowa na czas określony. W sierpniu przedstawiłam pracodawcy zaświadczenie o ciąży. Wcześniej kilka razy rozmawiałam z pracodawcą w sprawie umowy na stałe i nic nie wskazywało na to, że takowej nie dostanę. Niestety ostatnio dowiedziałam się, że...

Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczyciela a średnia urlopowa

Nauczyciel w roku szkolnym 2013/2014 realizował 17 godzin w szkole i 1 godzinę w oddziale przedszkolnym tzw. zerówce (miał jedną umowę o pracę). Dodatek uzupełniający za 2014 rok otrzymał zarówno w szkole, jak i w zerówce (proporcjonalnie do wymiaru etatu). W roku szkolnym...

Wysłanie wypowiedzenia listem

Przebywam na zwolnieniu lekarskim niecały tydzień i właśnie się dowiedziałam, że pracodawca chce wypowiedzieć mi umowę o pracę, a samo wypowiedzenie chce wysłać pocztą. U pracodawcy pracuję ponad trzy lata na podstawie umowy o pracę na czas...

Wysługa lat w policji

Jestem policjantem. Ostatnio dowiedziałem się od kadrowej, że do wysługi lat zalicza się jedynie okresy pracy w cywilu w pełnym wymiarze czasu pracy. W moim przypadku mam około dwa lata pracy w cywilu w wymiarze 3/4 etatu. Poinformowano mnie, że tego okresu nie mogą mi...

Wymiana informacji podatkowych między amerykańskim IRS a US

Jestem właścicielem spółki typu LLC w stanie Wyoming w USA. Według prawa podatkowego USA jako nierezydent niezamieszkujący w Stanach oraz nieprowadzący tam fizycznie działalności jestem zwolniony z podatku federalnego (w Wyoming podatek stanowy wynosi 0%), również spółka...

Co wliczamy do okresu zatrudnienia?

Od maja do sierpnia 2012 r. zatrudniony byłem u mojego pracodawcy na umowę-zlecenie. Później miałem umowę na czas określony i na stałe – łącznie 1 rok i 3 miesiące jak do tej pory. Jaki mi będzie przysługiwał okres wypowiedzenia? Czyli co...

Służba na stanowisku monitorującym

Jestem funkcjonariuszem Służby Więziennej, od ośmiu lat pełnię służbę na stanowisku dowodzenia jako dowódca zmiany. Na stanowisku znajdują się monitory systemu ochrony – wgląd z 45 kamer. Obserwuję przez wiele godzin wiele ekranów w trudnych...

Zatrudnienie na czarno

Zatrudniałam w sklepie pracownicę zarejestrowaną w urzędzie pracy (bez prawa do zasiłku) na czarno, przez 2 miesiące. Miałam ją wziąć na staż, ale zmieniłam zdanie, bo nie nadawała się. Sklep był przeznaczony do likwidacji. W międzyczasie...

Wypowiedzenie składane w okresie upadłości firmy

Moja firma była w stanie upadłości. Udało mi się znaleźć nową pracę i podpisałem rozwiązanie umowy za porozumieniem – obiecano mi prawo do odprawy. Obecnie okazuje się, że nie dostanę odprawy, bo to ja wystąpiłem z wnioskiem. Czy faktycznie...

Rozwiązanie umowy o pracę po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego

Pracownica zatrudniona dłużej niż 3 miesiące przebywała na zwolnieniu lekarskim 182 dni. Następnie ZUS przyznał jej świadczenie rehabilitacyjne od czerwca do listopada bieżącego roku. Czy mogę rozwiązać z nią umowę o pracę po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego? Czy po...

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę pod wpływem błędu

Obecnie jestem na wypowiedzeniu, które sama złożyłam. Odbieram teraz zaległy urlop. Okazało się, że jestem w ciąży, o czym nie wiedziałam składając wypowiedzenie. Czy mogłabym iść na L4 i otrzymywać wynagrodzenie, a potem na macierzyński? Jak to wygląda w świetle...

System podwyżek a prawo pracy

Pracuję w dużej firmie 12 lat. 5 lat temu połączyliśmy się z mniejszą firmą i wtedy uległy zmianie regulacje płac, obniżono nam stopniowo, żmudnie zdobywane podwyżki. W tym roku ktoś uznał, że dużo młodszym pracownikom z wcielonego...

Zawiadomienie pracodawcy o nieobecności w pracy

Drogą mailową wysłałam scan zwolnienia (druk ZLA dotyczący opieki nad rodzicem) do przełożonego i wszystkich osób, które powinny być w kopii z zachowaniem wszelkich terminowych zasad wynikających z Kodeksu pracy. Bezpośredni przełożony zrobił mi awanturę o to, że nie...

Likwidacja stanowiska pracy a odprawa

Pracuję 19 lat w firmie zatrudniającej 5 pracowników, mam umowę na czas nieokreślony. Dostałam wypowiedzenie umowy o pracę w związku z likwidacją stanowiska pracy. Czy mogę liczyć na odprawę? Chciałabym również wiedzieć, jakie są plusy i minusy skrócenia okresu...

Brak wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Pracuję w firmie, w której od kilku miesięcy otrzymuję polecenie pracy w godzinach nadliczbowych (około 40 miesięcznie), lecz żadna z nich nie została rozliczona. Pracodawca kazał mi wypisywać delegacje. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Co mogę zrobić w tej sprawie?

Brak możliwości kontrolowania kosztów realizacji umowy o dzieło

W relacji firma–firma zleciłem opracowanie projektu w rozliczeniu na godziny z ustaloną stawkę. Przed zakończeniem dzieła chcę rozwiązać tę umowę z powodu braku możliwości kontrolowania kosztów realizacji zlecenia. Jaką umowę mam przedłożyć wykonawcy, by...

Umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Spółka z o.o. zamierza zawrzeć kilka umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich z osobami fizycznymi. Wynagrodzenia z tytułu tych umów wynoszą od 1000 do 4000 zł. Jakie koszty uzyskania przychodu należy wpisać w umowie – 50% czy 20%?

Płatne zwolnienia od pracy niepełnosprawnego pracownika

Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, pracuję na umowę o pracę. Wiem, że przysługuje mi prawo do płatnego zwolnienia od pracy na czas wykonania badań. Mam przyznaną niepełnosprawność na jedną jednostkę chorobową, ale cierpię również na inną poważną...

Brak podstaw do wypłaty odprawy

Po powrocie z urlopu wychowawczego zaproponowano mi pracę w placówce oddalonej o 40 km dalej od obecnego miejsca pracy. Nie zgodziłam się na tę propozycję i doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Czy w takim przypadku przysługuje mi odprawa?

Wypowiedzenie wynikających z umowy warunków pracy i płacy

Otrzymałam wypowiedzenie warunków umowy o pracę. Zmniejszono mi pensję, pomniejszając o 30%, bo te 30%, które wchodziły do mojej pensji, obecnie zrobiono premią uznaniową. To znaczy, teoretycznie pensja mi się nie zmieni, o ile dostanę całą premię. Przyczyną zmiany podaną w...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton