Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 03.04.2019

Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Jak ustalić wynagrodzenie po macierzyńskim?

Pracownica wraca z urlopu macierzyńskiego. Przed nim zarobek jej składał się z wynagrodzenia stałego i nagrody zależnej od uzyskanych wyników. Jak ustalić teraz jej wynagrodzenie po macierzyńskim? Czy oprzeć się na wynagrodzeniu stałym, czy na jakiejś średniej z miesięcy przed pójściem na urlop macierzyński. Będzie mogła pracować na stanowisku równorzędnym, jednak cześć nagrodowa byłaby zmienna. Pracownica twierdzi, że należny jej się średnia z 12 miesięcy.

 

Zgodnie z art. 1832 ustawy Kodeks pracy pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

 

Powyższy przepis gwarantuje pracownikowi wynagrodzenie, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. To oznacza, że objęta gwarancją nie jest nominalna kwota płacy pracownika sprzed urlopu, lecz kwota, która za pracę na danym stanowisku by mu przysługiwała, gdyby nie wystąpiła przerwa urlopowa. Jeżeli w tym zakresie wystąpią zmiany (najczęściej będą to podwyżki, lecz nie można wykluczyć, że wynagrodzenie ulegnie obniżeniu), należy uwzględnić ich wpływ na wysokość wynagrodzenia pracownika. W wynagrodzeniu, jakie przysługuje temu pracownikowi uwzględnia się wszystkie premie, podwyżki i dodatkowe świadczenia, do których pracownik miałby prawo zgodnie z regulaminem, gdyby nie korzystał z urlopu, tylko cały czas świadczył pracę.

 

Tak więc pracownica, choć zmieniono jej stanowisko, ma prawo do wynagrodzenia nie tylko zasadniczego, ale także do premii, gdyż była to premia regulaminowa a nie uznaniowa (otrzymanie premii zależało od spełnienia określonych warunków), przy czym skoro premie były zmienne, należy tu zastosować przepisy o wyliczaniu wynagrodzenia za urlop, zgodnie z którymi podstawa wymiaru wynikająca ze zmiennych składników wynagrodzenia zostanie ustalona z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc przejścia na urlop macierzyński (a nie z 12, jak twierdzi pracownica).

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl