.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup i sprzedaż auta bez przerejestrowania

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 24.05.2020

Kupiłem pół roku temu samochód. Nie zgłosiłem tego nigdzie. Teraz sprzedałem ten pojazd – nadal bez przerejestrowania. Czy podlegam jakiejś karze? OC też nie było na mnie, ale zapłaciłem jedną ratę. Samochodu poprzedni właściciel też nie rejestrował i widniało na jeszcze wcześniejszego.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup i sprzedaż auta bez przerejestrowania

Obowiązek zapłaty podatku PCC po zakupie auta

Wskazać należy, że zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a więc z chwilą sprzedaży auta. Przepisy jasno wskazują, że obowiązkiem zapłaty podatku jest obarczony kupujący samochód, który ma na to 14 dni od dnia zakupu auta. W związku z tym w ciągu 14 dni od dnia zakupu pojazdu powinien Pan złożyć w US stosowną deklarację oraz zapłacić podatek w wysokości 2% wartości pojazdu według wartości wskazywanej przez urząd, nie zaś ceny, za którą Pan pojazd nabył.

Zapłata zaległego podatku i ewentualna kara

W przypadku niezłożenia takiej deklaracji może grozić grzywna w wysokości nawet 45 tysięcy złotych i nie jest ona w żaden sposób uzależniona od ceny pojazdu. Dzisiaj ma Pan dwa wyjścia. Jedno z nich to złożenie takiej deklaracji teraz wraz z opłaceniem podatku oraz opisaniem sytuacji, tzw. wyjaśnienia. Pozwoli to Panu prawdopodobnie uniknąć kary. Gorzej będzie w sytuacji, gdy nie zrobi Pan nic i nowy właściciel pojazdu zarejestruje auto oraz ten podatek opłaci. Wtedy urząd będzie miał wszystkie Pańskie dane i sam będzie mógł zweryfikować, czy opłacił Pan taki podatek. Wtedy w trybie kontroli kara dla Pana będzie raczej pewna, jeśli zaś sam Pan złoży taką deklarację, urzędy często odstępują od karania osób. Ale proszę pamiętać, że kara może zostać nałożona, jednak z uwagi na fakt, iż sam Pan dokonał zgłoszenia, może ona przybrać minimalny wymiar. Nie mamy tutaj do czynienia z przedawnieniem. Wynosi ono bowiem aż 5 lat.

 

„Art. 68. [Przedawnienie prawa do wydania decyzji podatkowej]

§ 1. Zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

§ 2. Jeżeli podatnik:

1) nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,

2) w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,

zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w § 1, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy”.

 

W celu opłacenia PCC należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym formularz PCC-3 lub PCC-3/A, jeżeli nabywców jest kilku. Formularz PCC-3 (PCC-3/A) nie musi być złożony osobiście. Istnieje możliwość złożenia tego formularza listem poleconym lub drogą elektroniczną. Podatek należy opłacić wraz z odsetkami, dlatego polecam Panu uczynić to niezwłocznie.

Sprzedaż pojazdu przed upływem 6 miesięcy

Po drugie jeśli nie posiadał Pan tego pojazdu przez pełne 6 miesięcy i jeśli kwota, za którą go Pan sprzedał, jest wyższa niż ta, za którą go Pan kupił, musi Pan również doliczyć ten dochód do Pańskiego rocznego zeznania PIT i jeśli powstał dochód, to również opłacić podatek w wysokości 19% od tej kwoty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

odpowiedziprawne.pl