ePorady24.pl

Porady prawne

Zadaj pytanie ›  Zadaj pytanie ›

Przedstawiamy najnowsze pytania opublikowane w naszym serwisie.

 

31 stycznia

Opinia o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami

Posiadam nieruchomość z domem podarowaną mi przez dziadka w 2008 r. Czy mogę obecnie dokonać podziału działki, tj. złożyć wniosek o wydanie opinii o zgodności z miejscowym planem...

 Jaka jest kolejność spłacania długów alimentacyjnych i wobec banku? Windykacja

 Samozatrudnienie sprzedawczyni w sklepie Inne

 Zastrzeżenia wobec policjanta wykonującego kontrolę Mandaty, wykroczenia

 

30 stycznia

Czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wygasa? Mieszkanie spółdzielcze

Czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wygasa po 50 latach? Czym to skutkuje? Czy może być przyczyną przeciągania możliwości wykupienia mieszkania na własność?

 Brak prawa do zasiłku dla bezrobotnych i przedemerytalnego Bezrobocie

 Czy mogę wnosić do sądu o umieszczenie syna w szpitalu psychiatrycznym? Inne

 Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie za pracę? Wynagrodzenie

 Czy za stary spadek trzeba zapłacić podatek? Podatki

 

29 stycznia

Sprawa sądowa o rozwiązanie dożywocia Darowizna, umowa dożywocia

Kilka lat temu otrzymałem gospodarstwo rolne wraz z domem w zamian za dożywocie. Dożywotnikiem jest moja starsza kuzynka. Od roku robi nam jednak problemy ze wspólnym zamieszkiwaniem,...

 Rozdzielność majątkowa i długi męża Rozdzielność majątkowa, intercyza

 Czy mogę domagać się zapłaty jak za pracę intendenta? Wynagrodzenie

 Ustalenie spadku po zmarłym Spadek

 Utworzenie centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego Oświata i szkolnictwo

 

28 stycznia

Mieszkanie rodziców po śmierci ojca Spadek

Niedawno zmarł tata. Czy mieszkanie rodziców można w księdze wieczystej od razu przepisać na mamę, czy trzeba zakładać sprawę spadkową?

 Odpowiedzialność karna drugi raz za te same czyny Sprawca

 Odwołanie od nakazu zapłaty za parking Prawo o ruchu drogowym i transport

 Zmiana umowy przedwstępnej Umowy

 Odpowiedzialność podwładnego wobec nadużyć przełożonego Obowiązki i odpowiedzialność pracownika

 

27 stycznia

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika a zwolnienie lekarskie Rozwiązanie umowy przez pracownika

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę, jestem obecnie w okresie wypowiedzenia, a dokładnie – realizuję zaległy urlop. Tymczasem wczoraj zwichnęłam nogę i czekam na rezonans, który...

 Dozór zajętej ruchomości Windykacja

 Umowa dożywocia a konflikt w rodzinie Darowizna, umowa dożywocia

 Wniosek o podział majątku wspólnego Podział majątku

 Ponowne zatrzymanie przy prowadzeniu bez dokumentów Alkohol, narkotyki

 

26 stycznia

Czy należy mi się emerytura wojskowa lub rekompensata finansowa? Emerytura

W latach 1970–1983 byłem żołnierzem zawodowym. Później zostałem na własną prośbę zwolniony do rezerwy. Później zmieniały się przepisy i nie dostałem żadnej emerytury. Czy za...

 Odnalezienie ukrytego podsłuchu Inne

 Jaką podjąć decyzję co do sposobu przyjęcia spadku? Odpowiedzialność za długi

 Reorganizacja firmy i zmiana miejsca pracy na bardzo odległe Uzp, regulaminy i przekształcenia organizacyjne

 Przekroczenie granicy działki przez sąsiada Własność i posiadanie – prawo sąsiedzkie

 

25 stycznia

Jak wyegzekwować wspólną spłatę kredytu po rozwodzie? Podział majątku

W czasie małżeństwa zaciągnęłam z mężem kredyt. Obecnie jesteśmy po rozwodzie, a były mąż przestał spłacać wspólne raty. Jak wyegzekwować wspólną spłatę kredytu po rozwodzie?

 Konsolidacja dwóch firm i wypowiedzenia dla pracowników Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

 Zniszczenie samochodu przez nietrzeźwego kierowcę Odszkodowania

 Opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej Ubezwłasnowolnienie

 

24 stycznia

Handel na czarno na Allegro Prawo karne skarbowe

Handlowałem na czarno na Allegro, nie prowadząc działalności gospodarczej. Jaka byłaby kara przy dochodzie ok. 8000 zł? Jaka, gdy okaże się, że dochód jest większy (np. 14 000 zł)?...

 Odwołanie do sądu po stłuczce Mandaty, wykroczenia

 Adres pobytu podany przy umowie o pożyczkę Przedawnienie

 Forma zabezpieczenia żony przed kłopotami finansowymi męża Rozdzielność majątkowa, intercyza

 

23 stycznia

Pozew o przywrócenie posiadania lokatora usuniętego z mieszkania Najem

Byłam najemcą mieszkania. Zgodnie z umową najmu miałam uiszczać na rzecz wynajmującego (właściciela) wynagrodzenie z tytułu najmu, a na rzecz spółdzielni opłaty za używanie lokalu....

 Dowody w postępowaniu o ustalenie wysokości emerytury ZUS

 Jak mogę wstrzymać wykonanie kary pozbawienia wolności? Wykonanie kary

 Zgodne rozwiązanie stosunku pracy – porozumienie stron Rozwiązanie umowy przez pracownika

 Darowizna z zastrzeżeniem pierwokupu Darowizna, umowa dożywocia

 

22 stycznia

Mój pies pogryzł psa sąsiada Inne

Byłam dzisiaj przesłuchana na komendzie – rzekomo mój pies pogryzł psa sąsiada z art. 77. Sprawę policjant przekierował do sądu. Wezwanie dostał mąż. Powiedziałam, że do niczego...

 Dochodzenie uprawnień należnych ze zrzeczenia się prawa dożywotniego mieszkania Umowy

 Jak w przyszłości uniknąć wytoczenia powództwa o zachowek? Zachowek

 Zajęcie rachunku bankowego przez komornika Windykacja

 Sprzedaż obrazów własnego autorstwa Podatek dochodowy

 

21 stycznia

Zachowek od obdarowanej siostry Zachowek

Siostra mojej mamy wykupiła od miasta mieszkanie i notarialnie dokonała darowizny tego mieszkania na rzecz mojej mamy. Mama tę darowiznę przyjęła, a następnie darowała to mieszkanie swojej...

 Najem lokalu od ZGM-u a wspólnota mieszkaniowa Najem

 Pełnomocnik procesowy w sprawie o podział majątku Pełnomocnictwo

 Prawo do opieki nad dzieckiem Dzieci

 Cofnięcie porozumienia zmieniającego Uzp, regulaminy i przekształcenia organizacyjne

 

20 stycznia

Kto kontroluje orzeczenia lekarskie o urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciela? Oświata i szkolnictwo

Kto i na jakiej podstawie prawnej wykonuje kontrolę prawidłowości orzeczeń lekarskich o urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciela akademickiego?

 Trudna sytuacja finansowa osoby zobowiązanej do alimentów Alimenty

 Żądanie spłaty od obdarowanego Zachowek

 Odpowiedzialność przed komornikiem Windykacja

 Brak kontynuacji ubezpieczenia PZU, czy zawinił pracodawca? Odszkodowania

 

19 stycznia

Porozumienie z pracownikami w celu uniknięcia zwolnień grupowych Zwolnienia grupowe

Jaki jest najlepszy, zgodny z zasadami prawa pracy sposób, żeby w okresie od stycznia do końca kwietnia pracownicy mieli obniżony wymiar czasu pracy i co za tym idzie wynagrodzenie? Czy można...

 Czy testament zastąpić umową dożywocia? Darowizna, umowa dożywocia

 Warunki przyznania alimentów Alimenty

 Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu Spadek

 Przebywanie na zasiłku chorobowym podczas ciąży Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

 

18 stycznia

Zwolnienie dyscyplinarne a świadczenia przedemerytalne Świadczenie przedemerytalne

Mam 56 lat, przed 7 laty zostałam zwolniona dyscyplinarnie z pracy. Mam 29 lat i 10 miesięcy stażu pracy; przez pół roku byłam na zasiłku dla bezrobotnych i to wszystko. Czy mam szanse na...

 Egzekwowanie długu od właściciela mieszkania Windykacja

 Alimenty nałożone na osobę bezrobotną Alimenty

 Testamentowe zobowiązanie spadkobiercy do zachowania spadku i przekazania go innej osobie Testament

 

17 stycznia

Zasiedzenie domu i ziemi Zasiedzenie

W 1979 r. zmarł mój tata, a w 1993 r. mama, nie zostawiając testamentu. Od 1973 r. wraz z żoną pomagaliśmy moim rodzicom, przejmując na siebie wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem...

 Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów Alimenty

 Mieszkanie własnościowe po zmarłej mamie Spadek

 Problem z uzyskaniem dokumentów od pracodawcy Urlop

 

16 stycznia

Jak przyspieszyć sprawę o podział majątku? Podział majątku

Rozwiodłam się z mężem. Sprawa o podział majątku (wspólny) dom trwa już 3 lata, mąż robi wszystko, by ją przedłużyć. Sąd zna wartość domu, ja nie chcę tam wrócić, ale były...

 Przez jaki okres mam obowiązek płacić zasiłek zwalnianemu pracownikowi? Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

 Czy dział spadku dotyczy tylko części nieruchomości? Dział spadku

 Czy można ominąć komornika, spłacając wierzyciela? Windykacja

 Nie przyznanie się do winy za jazdę pod wpływem alkoholu Alkohol, narkotyki

 

15 stycznia

Odziedziczenie kredytu po mamie Odpowiedzialność za długi

Wczoraj otrzymałem od firmy windykacyjnej wezwanie do zapłaty 20 tys. zł zaległości z tytułu pożyczki zaciągniętej przez moją mamę przed 4 laty w kasie oszczędnościowo-kredytowej....

 Alimenty na dzieci ze związku pozamałżeńskiego Alimenty

 Zaliczenie wierzytelności nabywcy nieruchomości w drodze licytacji na poczet ceny Windykacja

 Wprowadzenie się do mieszkania należącego do miasta Mieszkanie komunalne

 Rozliczenia majątkowe między byłymi konkubentami Związek partnerski

 

14 stycznia

Kupno domu a wymeldowanie poprzedniego właściciela Ewidencja ludności

Kupiłem dom jednorodzinny. Poprzedni właściciel nie wymeldował się. Jak wymeldować osobę, która nie mieszka od 10 lat w tym domu i nie mam z nią żadnego kontaktu?

 Czy sąd zawiesi postępowanie o zasiedzenie nieruchomości ze względu na brak dokumentu? Postępowanie cywilne

 Żądanie przywrócenia stanu poprzedniego Odszkodowania

 Czy mogę stracić emeryturę policyjną za wyrok? Emerytura

 Czas na wręczenie pisma o karze nagany Kodeks pracy

 

13 stycznia

Czy mogę ubiegać się o świadczenie przedemerytalne? ZUS

Mam 51 lat i 34 lata pracy. Obecnie jestem zarejestrowana w urzędzie pracy i pobieram zasiłek dla bezrobotnych. Czy mogę ubiegać się o świadczenie przedemerytalne?

 Koszty zastępstwa procesowego w procesie cywilnym Postępowanie cywilne

 Nabycie domu z lokatorem zameldowanym na stałe Eksmisja

 Nieprzedłużenie kredytu firmowego Umowy

 Praca w niedziele i święta w placówce opiekuńczo-wychowawczej Czas pracy

 

12 stycznia

Sprzedaż obrazów własnego autorstwa Podatek dochodowy

Sprzedaję obrazy własnego autorstwa. Nie prowadzę działalności ani nie współpracuję z galerią. Od sprzedanego dzieła naliczam (od 50% kwoty) podatek dochodowy w wysokości 18% i płacę...

 Koszty przekazania gospodarstwa rolnego Darowizna, umowa dożywocia

 Utrata prawa jazdy na okres 3 lat Procedury

 Problemy z BIK-iem Windykacja

 Jak otrzymać to, co obiecała mama przed śmiercią? Dział spadku

 

Opinie naszych Klientów ››

Zadane pytania:

  • 0
  • 3
  • 4
  • 3
  • 8
  • 6
  • 4
wizytówka
Pobierz aplikację