ePorady24.pl

Porady prawne

Zadaj pytanie ›  Zadaj pytanie ›

Przedstawiamy najnowsze pytania opublikowane w naszym serwisie.

 

26 maja

Jak ponosić jak najniższe koszty prowadzenia działalności? Podatek dochodowy

Rozpoczynam nową pracę i pracodawca chce mnie zatrudnić na zasadzie współpracy. Mam założyć swoją firmę. Jak ponosić jak najniższe koszty prowadzenia działalności? Będę dbała o...

  Zażalenie prokuratury dotyczące kosztów sądowych Procedury

  Czy rada rodziców ma prawo oceniać pracę nauczyciela? Oświata i szkolnictwo

  Na podstawie jakich przepisów orzeczono eksmisję? Eksmisja

  Bezrobotny absolwent szkoły średniej – jakie świadczenia? Bezrobocie

  Powiadomienie o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych Inne

 

25 maja

Kara za zakłócanie pracy systemu informatycznego sklepu internetowego Przestępstwa elektroniczne

Przez około 2 miesiące wykonałem kilkadziesiąt prób zamówienia towarów w pewnym sklepie internetowym. Używałem do tego fikcyjnych danych, zmyślałem je po prostu lub wpisywałem ciągi...

  Przeniesienie sprawy i śledzenie jej rozwoju Procedury

  Wypłata renty policyjnej Zawody resortowe

  Jeden licznik za prąd do dwóch lokali Własność i posiadanie – prawo sąsiedzkie

  Łączenie stawek podatku VAT Podatek VAT

 

24 maja

Skarga na szpital powiatowy Błąd lekarski – odszkodowanie

Złożyliśmy skargę na nieprawidłowości w szpitalu powiatowym, które doprowadziły do śmierci naszego syna. Skarga była skierowana do Ministerstwa Zdrowia, bo wiedzieliśmy, że starostwo...

  Nielegalna budowa tymczasowego ogrodzenia Prawo budowlane

  Następca prawny Postępowanie cywilne

  Skomplikowana sprawa o zasiedzenie Zasiedzenie

  Powiadamianie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki akcyjnej Spółka akcyjna

 

23 maja

Walka z obraźliwymi filmikami na YouTube Dobra osobiste

Nasza firma współpracuje z osobami znanymi ze swoich kanałów na platformie YouTube. Osoby te testują i promują nasze urządzenia. Jeden z użytkowników, nazwijmy go X, zyskał ogromną...

  Podatek od starego spadku Podatki

  Nowy sąsiad i jego uciążliwa działalność Własność i posiadanie – prawo sąsiedzkie

  Urlop nauczyciela po urodzeniu dziecka Oświata i szkolnictwo

 

22 maja

Zmiana lokatora z matki na syna Mieszkanie komunalne

Od kilku lat mieszkam z moją chorą matką i opiekuję się nią w jej mieszkaniu komunalnym. Posiadam jednak inną nieruchomość w tym samym mieście. Z mamą będę mieszkał aż do jej...

  Zwolnienie pracownika w okresie ochronnym Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

  Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia Oświata i szkolnictwo

  Legalizacja stawu Prawo budowlane

  Kontynuacja stopnia niepełnosprawności Niepełnosprawność

 

21 maja

Pośrednictwo w obrocie złomem metali kolorowych Procedury celne

Prowadzę działalność gospodarczą (odprowadzam VAT). Planuję zająć się pośrednictwem w obrocie złomem metali kolorowych. Dostawcą złomu będą firmy posiadające na sprzedaż np. felgi...

  Zakaz prowadzenia pojazdów – czy obowiązuje za granicą? Wykonanie kary

  Zmiana wymiaru etatu nauczyciela mianowanego Oświata i szkolnictwo

  Przedawnienie nakazu zapłaty Windykacja

  Nie dopełniłem obowiązku podatkowego, termin do zgłoszenia minął Podatek od spadków i darowizn

  Wykorzystanie domeny Domeny internetowe

 

20 maja

Dziedziczenie po zmarłym w czasie wojny Spadek

Zmarły w marcu 1945 r. mąż mojej ciotki odziedziczył nieruchomość w Łodzi. Moja ciotka i wuj pobrali się początkiem 1944 r., a niedługo później wuj został wywieziony do obozu...

  Dystrybucja produktów chemicznych z państwa UE Inne

  Jak zachować meldunek administracyjny? Ewidencja ludności

  Nieuczciwe wzbogacenie się kochanki męża kosztem naszej rodziny Inne

  Brak podstaw do dochodzenia zachowku Zachowek

 

19 maja

Import zabawek z Chin Prawo autorskie

Wraz z naszą spółką z o.o. rozważamy import zabawek z Chin. Mimo że producent zapewnia, że zabawki nie naruszają praw autorskich i mają certyfikaty – trudno wierzyć w to w 100%. Jak...

  Niesłuszne oskarżenie Procedury

  Sprzedaż nieruchomości a hipoteka domu Windykacja

  Czy muszę z nim mieszkać po rozwodzie? Eksmisja

  Negatywna ocena pracy nauczyciela Oświata i szkolnictwo

 

18 maja

Wypowiedzenie i likwidacja stanowiska pracy po urlopie wychowawczym Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Czy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika będącego na urlopie wychowawczym, a dokładniej wręczyć mu takie wypowiedzenie (likwidacja stanowiska pracy) przesyłką kurierską w ostatnim dniu...

  Maksymalna kwota potrącenia Windykacja

  Naciskają, abym przepisał im dom Własność i posiadanie – prawo sąsiedzkie

  Syn znęca się nad chorą matką, jak pomóc? Przemoc w rodzinie

  Podnajem mieszkania komunalnego - bez odstępnego Mieszkanie komunalne

  Powołanie rady fundacji Stowarzyszenia, fundacje, OPP

 

17 maja

Zwrot wylicytowanego towaru Ochrona konsumenta

Czy mam prawo zwrócić wylicytowany towar? Konkretnie chodzi o rower – jego stan faktyczny nie zgadza się z opisem. W ogłoszeniu napisano, że „rower jest używany i posiada normalne...

  Przesunięcie płotu na faktyczną granicę między działkami Zasiedzenie

  Zmiana pracodawcy a nagroda po 45 latach pracy Wynagrodzenie

  Ubezwłasnowolnienie osoby bezdomnej Ubezwłasnowolnienie

 

16 maja

Jak nie dać oszukać się firmie windykacyjnej? Mandaty, wykroczenia

Wczoraj dostałam listem poleconym nakaz zapłaty mandatu sprzed 9 lat. Wysłała to jakaś firma windykacyjna z Wrocławia. Niemożliwe, żebym była we Wrocławiu samochodem 9 lat temu, nie...

  Odrzucenie spadku w imieniu małoletnich Spadek

  Czy można wypowiedzieć umowę najmu mieszkania zawartą na czas oznaczony? Najem

  Pełnomocnictwo procesowe w sprawie o alimenty Alimenty

 

15 maja

Czy miasto może zabrać część działki pod drogę? Gospodarka nieruchomościami

Mamy z mężem działkę. Urząd miasta zrobił plan przestrzenny i chce część tej działki zabrać i przeznaczyć pod drogę osiedlową. Obok naszej działki są pola, które mają być...

  Czy komornik może przejąć środki z dofinansowania? Windykacja

  Procedura po odmowie dobrowolnej kary Alkohol, narkotyki

  Kiedy pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego? Obowiązki i odpowiedzialność pracownika

  Renta rodzinna dla studenta Renta

  Prawa i obowiązki członków spółdzielni Spółdzielnie

 

14 maja

Definicja budynku wielorodzinnego Własność i posiadanie – prawo sąsiedzkie

Jestem właścicielem części budynku, który aktem notarialnym został wydzielony jako osobna nieruchomość. Budynek mój ma inny numer niż pozostałe 2 mieszkania, które się w nim znajdują....

  Poddanie się badaniu wariografem na własną prośbę Oskarżony

  Wniosek o uregulowanie kontaktów z wnukiem Dzieci

  Odcięcie ciepłej wody przez wspólnotę mieszkaniową Wspólnota Mieszkaniowa

  Premia uznaniowa wypłacana co rok Wynagrodzenie

 

13 maja

Zakup dwóch nieruchomości na cele mieszkaniowe Podatek dochodowy

Chcę sprzedać dom, który otrzymałam od rodziców w tym roku w darowiźnie. Za uzyskane pieniądze planuję zakupić dwa mieszkania. Czy będę mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku w...

  Na jakiej zasadzie przebiega eksmisja? Eksmisja

  Staż pracy księdza Czas pracy

  Wniosek o eksmisję w trakcie sprawy rozwodowej Rozwód

  Dodatkowe zabezpieczenie roszczeń Inne

 

12 maja

Niezgodność wpisu w KW i w ewidencji gruntów Księgi wieczyste

Przygotowuję się do sprzedaży nieruchomości – działki z domem. Przy tej okazji wyszła na jaw niezgodność wpisów: powierzchnia działki w KW różni się od tej wpisanej do ewidencji...

  Ponowne wszczęcie postępowania po jego umorzeniu Windykacja

  Opróżnienie garażu przez byłego najemcę Najem

  Podział wspólnego mieszkania a separacja Podział majątku

  Stara darowizna a kwestia zachowku Zachowek

  Reklama treści erotycznych Inne

 

11 maja

Zgoda co do podziału majątku spadkowego Dział spadku

Niedawno zmarł mój mąż. Wszystko mieliśmy wspólne (choć samochód ma w dowodzie tylko nazwisko męża). Mamy dzieci. Wszyscy jesteśmy zgodni co do podziału majątku spadkowego, tzn. dzieci...

  Wykupienie mieszkania komunalnego Mieszkanie komunalne

  Żądania finansowe w sprawie o zniesławienie Odszkodowania

  Długi małżonka Małżeństwo

  Jak uniknąć roszczeń wierzycieli? Windykacja

 

10 maja

Zakup mieszkania przez najemcę lokalu TBS TBS

Chciałbym kupić mieszkanie na kredyt hipoteczny (pod wynajem). Jestem też najemcą lokalu TBS, więc nie mogę mieć tytułu prawnego do innego mieszkania w gminie. Czy mogę kupić taką...

  Potrącenia komornicze z renty Windykacja

  Niespłacone kredyty Inne

  Pełnienie funkcji w spółdzielni mimo przejścia na świadczenie pielęgnacyjne Inne

 

9 maja

Data rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, któremu nie przyznano świadczenia rehabilitacyjnego Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Pracownik długo chorował; w styczniu wyczerpał limit 182 dni zasiłku chorobowego, następnie wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne. Pracodawca dowiedział się początkiem kwietnia, że...

  Czy narusza dobra osobiste bezpodstawna egzekucja? Dobra osobiste

  Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Mieszkanie spółdzielcze

  Dziedziczenie gospodarstwa i gruntów Spadek

 

8 maja

Dziedziczenie przez dziecko po podziale majątku i rozwodzie Podział majątku

W tym roku ustanowiłem z żoną rozdzielność majątkową, a następnie dwa miesiące później dostaliśmy rozwód bez orzeczenia o winie. Za kilka tygodni urodzi mi się dziecko z innego...

  Kto ponosi koszty sądowe? Postępowanie cywilne

  Czy można zasiedzieć jeden pokój? Zasiedzenie

  Odprawa w przypadku wypowiedzenia zmieniającego Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

  Pełnomocnictwo do odrzucenia spadku Odpowiedzialność za długi

 

7 maja

Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych Prawo o ruchu drogowym i transport

W 2011 roku wyrokiem sądu otrzymałem postanowienie – „zakazu prowadzenia pojazdów na 7 lat”. Wyrok był następstwem prowadzenia samochodu osobowego w stanie nietrzeźwości....

  Możliwości prawne, by uniknąć deportacji Procedury

  Obniżanie wartości wspólnej nieruchomości przez sąsiada Własność i posiadanie – prawo sąsiedzkie

  Ustanowienie rozdzielności majątkowej wstecz Rozdzielność majątkowa, intercyza

  Czynsz za bezumowne korzystanie z lokalu Współwłasność

  Przywileje ZPCh w podatku od nieruchomości Podatek od nieruchomości

 

wizytówka
Pobierz aplikację