ePorady24.pl Porady prawne

Zadaj pytanie ›  Zadaj pytanie ›

Przedstawiamy najnowsze pytania opublikowane w naszym serwisie.

 

27 czerwca

Rozliczenie liczników i niedopłata poprzedniego właściciela Mieszkanie spółdzielcze

Kupiłam 3 miesiące temu nowe mieszkanie. Zostały odpisane liczniki CO, mam spisany protokół zdawczo-odbiorczy. Tymczasem spółdzielnia robi rozliczenie za poprzedni kwartał i nalicza dużą...

  Czy mogę wystąpić do sądu o zachowek? Zachowek

  Rozwiązanie umowy z kobietą w wieku emerytalnym Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

  Obalenie oświadczenia o przyznaniu się do długu Windykacja

  Udzielenie substytucji pełnomocnictwa Pełnomocnictwo, prokura

 

26 czerwca

Alimenty od dziecka dla rodzica Alimenty na małżonków i rodziców

Mam 68 lat, otrzymuję niecałe 700 zł emerytury rolniczej. Nie posiadam żadnego majątku ani nieruchomości. Chciałbym wystąpić o alimenty od mojej jedynej córki. Niestety ona ukrywa się...

  Przeniesienie firmy do innej miejscowości Świadczenie przedemerytalne

  US wykazał, że nie złożyłem deklaracji VAT-7, co robić? Prawo karne skarbowe

  Odprawa a ubezpieczenie zdrowotne Inne

  Pokrzywdzenie wierzyciela Postępowanie cywilne

 

25 czerwca

Podpisanie umowy o poufności Inne

Czy niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym będący pracownikiem umysłowym ma obowiązek podpisania umowy o poufności, czy może odmówić podpisania takiej umowy?

  Udokumentowanie dochodów przy budowie domu Inne

  Żądanie oddania kosztów przesyłki Umowy

  Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji po kilkunastu latach ZUS

  Dalsze problemy z powodu skradzionej 15 lat temu torebki Przedawnienie

 

24 czerwca

Czy możemy zapewnić bezrobotnej żonie zasiłek? Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

Prowadzę swoją działalność gospodarczą. Moja żona jest bezrobotna (zarejestrowana w urzędzie pracy ok. 3 lata, nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych), jest w ciąży. Czy w związku z...

  Studia 5,5-letnie a renta rodzinna Renta

  Przesyłka ze sfałszowanym dokumentem Inne

  Przejęcie kredytu hipotecznego Umowy

  Prace budowlane w Niemczech a VAT i podatek dochodowy Podatek VAT

 

23 czerwca

Zarzuty w US przed nieprawomocnym wyrokiem Prawo karne skarbowe

Urząd kontroli skarbowej przeprowadził u mnie kontrolę za lata 2011 do 2013 i wydał decyzję. Złożyłem odwołanie do naczelnika izby skarbowej (sprawa w toku). W międzyczasie naczelnik US...

  Prawo do udziału w terapii zajęciowej Niepełnosprawność

  Czy pożyczka faktycznie miała miejsce? Umowy

  Korekta dokonana przez ZUS ZUS

  Złamanie nogi po potknięciu się na nierównym chodniku Odszkodowania

 

22 czerwca

Czy mamy obowiązek informować o śmierci mamy? Spadek

Jest nas czwórka dzieci. Z obecnego małżeństwa naszych rodziców 2 dzieci + 2 z poprzedniego małżeństwa naszej mamy. Nasza mama zmarła. Nasz ojciec/ojczym posiada syna z poprzedniego...

  Kolejny kredyt zadłużonej osoby Windykacja

  Umorzenie części podatku dla osoby niepełnosprawnej Podatek dochodowy

  Odprawa związana z redukcją etatu Oświata i szkolnictwo

  Odszkodowanie z polisy OC osoby prowadzącej działalność gospodarczą Odszkodowania

 

21 czerwca

Dług alimentacyjny zmarłego brata Odpowiedzialność za długi

W 2013 r. zmarł mój brat. W maju 2014 r. przed konsulem RP w Islandii złożyłem oświadczenie o odrzuceniu po nim spadku. Brat miał dług w funduszu alimentacyjnym. Oświadczenie to nie...

  Zajęcie wypłaty żony po podpisaniu rozdzielności Windykacja

  Pismo o umorzenie odsetek od polisy Umowy

  Czy założyciel uczelni niepublicznej może przenieść prawa założycielskie innej jednostce posiadającej osobowość... Oświata i szkolnictwo

  Krąg spadkobierców, których należy wymienić we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po rodzicach Spadek

  Artykuł: Dziedziczenie roszczenia o zachowek Zachowek

 

20 czerwca

Zmiany organizacyjne w szkole a świadczenie kompensacyjne Oświata i szkolnictwo

Od września chcę przejść na świadczenie kompensacyjne (dla nauczycieli). ZUS zaopiniował, że spełniam warunki oprócz rozwiązania stosunku pracy. W przewidywanym arkuszu organizacyjnym...

  Umowa spisana po czasie Windykacja

  Utylizacja nieodebranego sprzętu Ochrona konsumenta

  Duży poślizg w wypłacie z tytułu zlecenia Umowy cywilnoprawne

  Czy radny może być redaktorem gazety ratuszowej? Samorządy, prawo miejscowe, BIP

 

19 czerwca

Licytacja połowy domu należącej do męża Windykacja

Mam we współwłasności z byłym mężem dom (50/50). Po rozwodzie zostałam w domu z dziećmi. Mąż przestał płacić alimenty. Ma długi i ukrywa się. Dostałam informację, że zbliża się...

  Jak napisać pozew dotyczący eksmisji i długów? Eksmisja

  Zadośćuczynienie za szkodę finansową Odszkodowania

  Jak obliczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę? Rozwiązanie umowy przez pracownika

  Pozwolenie na broń sportową Pozwolenie na broń

 

18 czerwca

Negocjacje z bankami Prawo bankowe

Straciłem pracę, w związku z czym nie jestem w stanie regulować moich zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Czy Państwo są mi w stanie pomóc w procesie negocjacji z bankami zmian...

  Umowa zamiany dwóch domów Umowy

  Darowizna 90 procent mieszkania Współwłasność

  Współudział w kradzieży Sprawca

  Wypowiedzenie umowy najmu z powodu posiadania prawa do innego lokalu Mieszkanie komunalne

 

17 czerwca

Prawa i obowiązki dorosłej córki Dzieci

Mamy 27-letnią córkę, która mieszka razem z nami. Jest po studiach, pracuje, nie dokłada się do gospodarstwa domowego, bo twierdzi, że nie mamy prawa od niej tego wymagać, nie chce się...

  Budowa domu rozpoczęta przed małżeństwem Podział majątku

  Podobne przestępstwo popełnione tym razem w Anglii Wykonanie kary

  Zajęcie komornicze w ramach wypłaty odszkodowania Windykacja

  Jakie koszty mogą obniżyć podatek? Podatek dochodowy

 

16 czerwca

Dalsze losy pracownicy szpitala Zawód: lekarz, pielęgniarka, położna

Od 4 lat pracuję w pewnym szpitalu. Jestem z zawodu pielęgniarką i taką pracę wykonuję od 30 lat. Niedługo kończy mi się 2. umowa na czas określony. Dyrektor nie przedłuży mi stosunku...

  Zarzuty pracowników wobec kierownika Mobbing i równe traktowanie w zatrudnieniu

  Zapowiedź popełnienia przestępstwa Inne

  Jaki będzie podatek od nieruchomości - domu seniora? Podatek od nieruchomości

  Żądania wykupienia nieruchomości przez gminę w związku z uchwaleniem planu miejscowego Gospodarka nieruchomościami

 

15 czerwca

Zmiana członków rady nadzorczej spółdzielni Spółdzielnie

Moja żona była członkiem rady nadzorczej spółdzielni. 10 członków rady wybrano 3 lata temu na 3-letnią kadencję. Rok temu rada została odwołana i wybrano 9 nowych członków, tj....

  Brak zwrotu pieniędzy i brak towaru Pokrzywdzony

  Finanse w małżeństwie a inwestycja w firmę Inne

  Prawo jazdy – czy w oczekiwaniu na nowe mogę prowadzić samochód? Prawo o ruchu drogowym i transport

  Kredyt i grupowe ubezpieczenie na życie Odszkodowania

 

14 czerwca

Stwierdzenie zasiedzenia przez zmarłą osobę Podatek od spadków i darowizn

Moja matka zmarła w 2003 r. W 2012 r. roku nabyłam po niej spadek. 3 lata później sąd ogłosił, że matka zasiedziała nieruchomość. Czy jest możliwe, abym była zwolniona od podatku od...

  Składki z OFE po krótko trwającym małżeństwie Spadek

  Jak uzasadnić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu wobec nieskutecznego doręczenia pisma Postępowanie cywilne

  Jak wysłać narkomana na przymusowe leczenie? Alkohol, narkotyki

  Konsekwencje dla 13-latka poruszania się motocyklem bez prawa jazdy Prawo o ruchu drogowym i transport

 

13 czerwca

Sprawdzenie zadłużenia domu Spadek

Dom po zmarłych rodzicach dziedziczyć miała piątka rodzeństwa, w tym jedna siostra zmarła jakiś czas temu. Z tego, co wiem, miała dług alimentacyjny – kwoty nie znamy. Pozostała...

  Przeniesienie nauczyciela bez jego zgody do innej placówki Oświata i szkolnictwo

  Obliczenie dochodu osoby współpracującej przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych ZUS

  Porozumienie zmieniające umowę o pracę w okresie ochronnym Zawarcie umowy

  Roszczenia lokatora, który nie należy do wspólnoty mieszkaniowej Wspólnota Mieszkaniowa

  Artykuł: Akcyza – wyroby tytoniowe Podatek akcyzowy

 

12 czerwca

Wygrana w zagranicznych zakładach bukmacherskich Gry i hazard

Mam pytanie związane z zakładami bukmacherskimi przez internet. Wygrałem pewną kwotę w zakładach. Bukmacher działa legalnie na terenie Unii Europejskiej. W jaki sposób mogę legalnie...

  Jak mam się zachować w obliczu zwolnienia? Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

  Czy syndyk spółdzielni mieszkaniowej ma prawo żądać opłaty za reklamę? Wspólnota Mieszkaniowa

  Renta z Niemiec a meldunek w Polsce Renta

  Definicja matki samotnie wychowującej dziecko Świadczenia rodzinne

 

11 czerwca

Opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia Wynagrodzenie

Mój pracodawca spóźnia się z wypłatami wynagrodzenia o około dwa tygodnie od ustalonego terminu zapłaty. Dzieje się tak od początku zawarcia umowy, czyli od pięciu miesięcy. Czy mogę z...

  Ustanowienie dożywocia Podatek od czynności cywilnoprawnych

  Jak odzyskać prawo jazdy? Prawo o ruchu drogowym i transport

  Dalsze zwolnienie chorobowe po urlopie wychowawczym Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

  Zakup lokali użytkowych, jak odzyskać VAT? Podatek VAT

 

10 czerwca

Liczne rodzeństwo a sprawy spadkowe Dział spadku

Tata zmarł kilka lat temu. Razem z mamą był współwłaścicielem nieruchomości. Pozostało nas aż 10 rodzeństwa, część mieszka za granicą. Nie ze wszystkimi mam kontakt. Jak załatwić...

  Sprzedaż baz danych zagranicznym klientom Ochrona danych osobowych, GIODO

  Jak mogę się bronić przed zwolnieniem? Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

  Jak oddać bratu udział we współwłasności nieruchomości? Współwłasność

  Wniosek o urlop rodzicielski a propozycja nowej pracy Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

 

9 czerwca

Warunki kontaktu z córką Dzieci

Jestem matką wychowującą samotnie 5-letnią córkę. Były partner jest w innym związku z kobietą, której nie akceptuję. Dodatkowo nadużywa alkoholu i innych środków. Obawiam się o jego...

  Autorskie koszty uzyskania przychodu na umowie o pracę Podatek dochodowy

  Realizacja wynagrodzeń przez spółkę zewnętrzną Wynagrodzenie

  Podpis pod zawiadomieniem o walnym zgromadzeniu Spółdzielnie mieszkaniowe – zarząd, członkowie

  Podpisywanie faktur na zwolnieniu lekarskim Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

 

8 czerwca

Czy wspólnota mieszkaniowa może zabezpieczyć wierzytelność, ustanawiając hipotekę przymusową? Wspólnota Mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa uzyskała nakaz zapłaty, który opatrzony został w klauzulę wykonalności i stał się tytułem egzekucyjnym. Dysponując wymienionym tytułem, wspólnota złożyła...

  Wyliczenie zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

  Prowadzenie samochodu w okresie oczekiwania na otrzymanie prawa jazdy Prawo o ruchu drogowym i transport

  Jak bronić się przed wymeldowaniem? Ewidencja ludności

  Kiedy warto być na KRUS-ie? KRUS

 

Eniro