ePorady24.pl Porady prawne

Zadaj pytanie ›  Zadaj pytanie ›

Przedstawiamy najnowsze pytania opublikowane w naszym serwisie.

 

21 października

Czy należy mi się renta z powodu uszczerbku na zdrowiu? Renta

Orzeczono mi jako nauczycielowi akademickiemu 15% stałego uszczerbku na zdrowiu (problemy fonacyjne). Napisano, iż jestem częściowo niezdolna do pracy do przez rok. Z powodu niemożności...

  Mieszkanie w tajemnicy wykupione przed rozwodem Podział majątku

  Odzyskanie prawa jazdy po odebraniu go z powodu padaczki Prawo o ruchu drogowym i transport

  Minimalna kwota zapłacona przez dłużnika Procedury

  Co mnie czeka po urlopie wychowawczym? Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

 

20 października

Urlop macierzyński i rodzicielski za granicą Praca za granicą

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony i oddelegowana do pracy za granicę (poza UE). Czy w jakikolwiek sposób wpływa to na możliwość korzystania przeze mnie z urlopu...

  Kredyt zaciągnięty na siebie dla innego członka rodziny Windykacja

  Czy jest możliwość odwołania się od dobrowolnego poddania się karze? Procedury

  Realizacja własnych celów mieszkaniowych a obowiązek podatkowy Podatek dochodowy

  Nadpłata we wspólnocie mieszkaniowej Wspólnota Mieszkaniowa

 

19 października

Żądanie sprzedaży wynajmowanego mieszkania Najem

Od kilku miesięcy wynajmuję moje mieszkanie. Były mąż pani wynajmującej przychodzi nieraz do niej i robi jej awantury pod wpływem alkoholu. Sąsiedzi czasami wzywają policję. Administracja...

  Separacja z alkoholikiem Separacja

  Współwłasność a realizacja praw do spadku Spadek

  Spowodowanie wypadku i dalsze problemy Sprawca

  Różnica między całkowitym a częściowym ubezwłasnowolnieniem Ubezwłasnowolnienie

 

18 października

Czy opieka nad rodzicami daje jakieś przywileje w pracy? Godziny nadliczbowe

Mam 57 lat i chorych rodziców w wieku 88 i 84 lata. Mieszkamy w tym samym mieście, ale nie razem. Pracuję w pełnym wymiarze godzin, a często też muszę pracować nadgodziny, po 10–12...

  Czy ZUS może zakwestionować umowę o dzieło ZUS

  Zwolnienie z pracy w okresie ochrony przedemerytalnej Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

  Czy spadkobiercy odpowiadają za hipotekę własnym majątkiem Odpowiedzialność za długi

  Jak wejść w pełne posiadanie ziemi? Zasiedzenie

 

17 października

Przeliczanie dochodu na osoby w rodzinie na potrzeby GOPS-u Pomoc społeczna

Przy ubieganiu się o zasiłek okresowy lub stały z GOPS-u trzeba przeliczyć dochód na osobę w rodzinie. Czy przez te „osoby w rodzinie” rozumie się wszystkie osoby zamieszkujące...

  Konsekwencje niewypłacalności firmy Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

  Środki zgromadzone w OFE po śmierci członka funduszu Spadek

  Czy mogę egzekwować od ojca zwrot za spłacony kredyt? Postępowanie cywilne

  Urlop wychowawczy - umowa-zlecenie czy działalność gospodarcza Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

  Artykuł: Rolnik jako przedsiębiorca Działalność gospodarcza

 

16 października

Testament rezydenta obcego kraju Testament

Jestem rezydentem, przebywam na stałe w Hiszpanii. Napisałem 2 testamenty (hiszpański, bo mam tu nieruchomość, i polski). Czy powinienem zaznaczyć, jakie zasady prawne będą obowiązywały w...

  Praca w gospodarstwie przed emeryturą Świadczenie przedemerytalne

  Czy zostanę oskarżony o groźby karalne? Oskarżony

  Zmiana tygodniowego wymiaru godzin nauczyciela Oświata i szkolnictwo

  Darowizna pieniędzy od rodziców bez podatków Podatek od spadków i darowizn

 

15 października

Wypowiedzenie umowy o pracę przed upływem 182 dni przebywania na zwolnieniu Rozwiązanie umowy przez pracownika

Jestem pracownikiem naukowym zatrudnionym na podstawie mianowania, jestem również emerytką. Aktualnie przebywam na zwolnieniu L4 już ponad 160 dni. Ponieważ mój stan zdrowia nie pozwala na...

  Kłopoty z odebraniem dowodu rejestracyjnego z urzędu Prawo o ruchu drogowym i transport

  Oddelegowanie do dwóch szkół w celu uzupełnienia etatu Oświata i szkolnictwo

  Czy mogę uznać pismo za przedawnione i nic nie robić? Przedawnienie

  Ojciec zatrzymuje dla siebie pieniądze na dzieci, co robić? Dzieci

 

14 października

Liczba domowników a wysokość czynszu Inne

Czy administracja ma prawo pobierać opłatę w czynszu za osobę, która formalnie nie jest zameldowana w tym lokalu? Mój mąż był zameldowany tymczasowo – dokument ten był przedstawiony...

  Oskarżenie o jazdę pod wpływem alkoholu Alkohol, narkotyki

  Urlop dla poratowania zdrowia po zasiłku chorobowym Oświata i szkolnictwo

  Najpierw postępowanie spadkowe potem sprzedaż Spadek

  Szanse na odzyskanie pożyczki od siostry Postępowanie cywilne

 

13 października

Przekazanie dużego majątku firmowego Podatek dochodowy

W tym roku przeszedłem na emeryturę. Mam duży majątek firmowy (hurtownia, sklepy), który chcę przekazać córce. Prowadzę księgi handlowe i wszystkie zakupione materiały i towary nie są...

  Dobrowolne ubezpieczenie marynarza Zdrowie

  Anulowanie nakazu zapłaty Przedawnienie

  Nękanie lokatora przez właściciela kamienicy Najem

  Solidarna odpowiedzialność za kredyt mimo podziału majątku Podział majątku

 

12 października

Konsekwencje za stłuczkę na parkingu sprzed roku? Mandaty, wykroczenia

Rok temu spowodowałem kolizję: rozwożąc towar na parkingu sklepu zahaczyłem samochodem dostawczym o zderzak innego samochodu. Byłem w stresie, spieszyłem się, odjechałem z miejsca...

  Odprawa emerytalna przy likwidacji stanowiska pracy Emerytura

  Ochrona przedemerytalna dla nauczyciela Oświata i szkolnictwo

  Kolejny zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

  Odszkodowanie za bezpodstawny wpis do Krajowego Rejestru Dłużników Odszkodowania

 

11 października

Jak długo bank przechowuje historię konta? Prawo bankowe

Jak długo bank przechowuje historię konta, a konkretnie – informacje o wycofanych oszczędnościach? Wiem, że na życzenie osoby zainteresowanej wydawane są dokumenty tylko do 5 lat. Do...

  Renta rodzinna a działalność gospodarcza Renta

  Mieszkanie z kredytem hipotecznym - podział majątku Podział majątku

  Rozwód z winy męża a podwyższenie alimentów Alimenty

  Duża darowizna pieniężna i wniesienie jej do małżeństwa Małżeństwo

 

10 października

Kuriozalne koszty ubezpieczenia pożyczki Umowy

Witam mam problem z firmą pożyczkową. Wziąłem pożyczkę 5000 zł na 30 dni. Wraz z kosztami i karę za opóźnienie jest 5300, które jestem w stanie zapłacić, lecz doliczyli koszty...

  Czy babcia może reprezentować wnuki za zgodą ich rodziców? Pełnomocnictwo

  Dodatkowa godzina pracy poza pensum Oświata i szkolnictwo

  Prywatyzacja firmy i trudna sytuacja pracownika Świadczenie przedemerytalne

  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Ewidencja ludności

  Artykuł: Zmiany w umowie spółki z o.o. Spółka z o.o.

 

9 października

Podstawy do zwolnienia nauczyciela Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Nauczyciel kontraktowy rozpoczął zwolnienie lekarskie 1 kwietnia 2015 r., na którym przebywał z przerwą weekendową do 30 czerwca 2015 r. Po czym ponownie 28 sierpnia poszedł na zwolnienie...

  Milczenie w sprawie spadku po ojcu Zachowek

  Pomyłka z określeniem długości urlopu macierzyńskiego Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

  Widzenia ojca z synem - jak dogadywać się w przypadku problemów Dzieci

  Czy sąd odwoławczy w sprawie o wykroczenie może orzec wyższą karę? Mandaty, wykroczenia

 

8 października

Wymeldowanie pełnoletniego dziecka Ewidencja ludności

Chciałabym wymeldować moją pełnoletnią córkę z naszego mieszkania, ale nie znam jej obecnego adresu. Co w takiej sytuacji? Wyprowadziła się bez słowa i nie wiem, co się z nią dzieje, a...

  Przekroczenie 24 punktów karnych a kurs reedukacyjny Prawo o ruchu drogowym i transport

  Zmiana umowy zlecenia na umowę o pracę Zawarcie umowy

  Odroczenie kary pozbawienia wolności ze względu na ciężką chorobę Wykonanie kary

  Jak zapewnić mamie godziwe warunki w chorobie? Inne

 

7 października

Agresywny sąsiad w bloku Własność i posiadanie – prawo sąsiedzkie

Mieszkam w bloku wspólnoty i jestem prawnym właścicielem lokalu. Od miesiąca po sąsiedzku mieszka sąsiad – najemca, który zwraca mi uwagę, że w ciągu dnia dochodzą hałasy z mojego...

  Zatarcie skazania - dlaczego nie nastąpiło ? Przedawnienie, zatarcie skazania

  Zgłoszenie dziedziczenie do US - który druk? Podatki

  Rozłożenie na raty zadłużenia w ZUS ZUS

  Zmniejszenie wynagrodzenia po przejęciu zakładu przez nowego pracodawcę Wynagrodzenie

 

6 października

Wezwanie do ujawnienia listy klientów komornikowi Windykacja

Prowadzę biuro rachunkowe. Komornik prowadzi egzekucję mojego majątku i wezwał mnie do ujawnienia listy klientów. To będzie mój koniec. Czy mogę się jakoś bronić przed wydaniem tej listy?

  Czy dziedziczy przyrodnie rodzeństwo? Spadek

  Zasądzenie zawieszonej kary Wykonanie kary

  Nowe zaświadczenie i skomplikowane procedury w ZUS-ie ZUS

  Rozliczenie podatku od spadków i darowizn od udziałów w spadku po rodzicach Podatek od spadków i darowizn

  Artykuł: Wiążąca interpretacja prawa Inne

 

5 października

Zrzeczenie się spadku za życia a testament Testament

Moi rodzice posiadają mieszkanie i dwa domy. Jeden z nich chcą przepisać na mnie. Ze względu na to, że mam rodzeństwo rodzice chcą, abym podpisała dokument, w którym zostanę wykluczona z...

  Czy udostępnienie treści umowy jest złamaniem jej postanowień? Zawarcie umowy

  Uzupełnienie stażu a wcześniejsza emerytura Emerytura

  Problem z kolegą który nie chce wymeldować się z mieszkania Ewidencja ludności

 

4 października

Roszczeniowy wuj i określenie jego praw Zachowek

Kilka lat temu babcia przepisała mi i mojemu bratu nieruchomość. W akcie jest adnotacja jesteśmy zwolnieni z obowiązku zaliczenia darowizny objętej tym aktem na schedę spadkową. W domu tym...

  Jak opuścić mieszkanie, nie będąc posądzoną o porwanie dzieci? Dzieci

  Zakup i prace wykończeniowe w mieszkaniu nabytym na firmę Podatek VAT

  Zmiana grafiku i stanowiska pracy bez zgody pracownika Obowiązki i odpowiedzialność pracownika

  Czy mogę zmniejszyć alimenty, gdy zabieram córkę na 2 tygodnie? Alimenty

 

3 października

Leniwa córka a alimenty Alimenty

Moja córka ma 18 lat. Przerwała naukę i poszła do szkoły dla dorosłych. Ma więc całe dnie na zabawę i lenistwo. W tej sytuacji chciałbym przestać płacić jej alimenty. Ona wyśmiewa...

  Jak uchronić swoje własne mieszkanie przy podziale majątku? Podział majątku

  Odwołanie z zajmowanego stanowiska Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

  Sklep internetowy anulował zamówienie w promocyjnej cenie, co robić? Ochrona konsumenta

  Jak pozbyć się brata alkoholika z mieszkania? Eksmisja

 

2 października

Zameldowanie a tytuł prawny do mieszkania w kontekście rozwodu Rozwód

Jestem w trakcie rozwodu i mam pytanie: w akcie notarialnym mieszkania jako właścicielka figuruje tylko żona, ale zawsze mieszkaliśmy razem, więc czy żona ma prawo mnie z niego wymeldować?

  Czy pracodawca dowie się, że mam dodatkowe zatrudnienie? Zawarcie umowy

  Dyscyplinarka za porzucenie pracy Rozwiązanie umowy przez pracownika

  Zmiana właściciela zadłużonego mieszkania Wspólnota Mieszkaniowa

  Spadkobiercy zamieszkali w USA, kto może ich reprezentować w sądzie? Spadek

 

1 października

Zmiana nazwiska ze względów uczuciowych USC, sprawy obywatelskie

Chciałabym zmienić swoje obecne nazwisko na nazwisko partnera – ojca naszego wspólnego dziecka. Urzędnik nie chciał przyjąć mojego wniosku, gdyż nie widział właściwego...

  Odebranie władzy rodzicielskiej ojcu dziecka Dzieci

  Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? Niepełnosprawność

  Trzy mieszkania, ile abonamentów RTV? Inne

  Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

 

Eniro