ePorady24.pl Porady prawne

Zadaj pytanie ›  Zadaj pytanie ›

Przedstawiamy najnowsze pytania opublikowane w naszym serwisie.

 

2 sierpnia

Amortyzacja domu Podatek dochodowy

Podjęliśmy decyzję o przyjęciu zakupionej nieruchomości do środków trwałych, po to, by dokonać amortyzacji domu. Obecnie oczekujemy na decyzję o przekwalifikowaniu obiektu na cele...

  Chory psychicznie, niebezpieczny syn Przemoc w rodzinie

  Przekazania masy spadkowej z Polski do USA Spadek

  Odszkodowanie dla pracownika Inne

 

1 sierpnia

Brak umowy z wykonawcą a reklamacja Umowy

Czy mam szansę na reklamację źle wykonanej i niedokończonej usługi, jeśli nie podpisaliśmy z wykonawcą umowy? To znaczy – była ustna umowa, zgodnie z którą przelałem 5 tys. zł...

  Oczekiwanie na decyzję sądu Wykonanie kary

  Ustalenie masy spadkowej do działu spadku Spadek

  Wprowadzenie samochodu do spółki partnerskiej Spółka partnerska

 

31 lipca

Zwrot nienależnie pobranej renty rodzinnej ZUS

ZUS przez błąd systemu wysyłał mi przez dwa miesiące podwójną rentę rodzinną. Gdy zauważyłam wyższą wpłatę, zgłosiłam to do ZUS-u, jednak następna renta też była podwójna co...

  Roszczenie wobec majątku, który przejęła żona zmarłego Spadek

  Alimenty i żądanie przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny Alimenty

  Procedura w sprawie pomówienia w Internecie Dobra osobiste

  Opodatkowanie odszkodowania z USA Podwójne opodatkowanie

 

30 lipca

Co zrobić, aby dzieci dziedziczyły dopiero po śmierci obojga rodziców? Testament

Oboje z żoną chcemy, aby nasze dzieci dziedziczyły po nas, ale dopiero po śmierci nas obojga. Dzieci są dorosłe, żonate/zamężne, posiadają własne dzieci. Innych potencjalnych...

  Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS Inne

  Czy rodzeństwo musi płacić alimenty? Alimenty

  Czy komornik działał zgodnie z prawem? Windykacja

  Dopłaty dla dzierżawcy Dotacje, dopłaty, ARiMR

  Artykuł: Czynności wymagane przy przekształceniu spółki osobowej Łączenie, przekształcanie, podział przedsiębiorstw

 

29 lipca

VAT UE - handel w Czechach i na Słowacji Prawo czeskie

Spółka w Czechach handluje ze spółką na Słowacji. Niedawno spółka słowacka została wykreślona jako podatnik VAT. Do tej pory były wystawiane faktury z 0% VAT – czy nadal tak...

  Komornik ściąga mi z pensji długi ojca Inne

  Gospodarstwo, renta strukturalna, zachowek Zachowek

  Decyzja ustalająca obowiązek podatkowy Podatek od spadków i darowizn

  Nakłanianie do ujawnienia poufnych danych Procedury

 

28 lipca

Zwrot prawa jazdy Wykonanie kary

Na podstawie art. 177 § 2 Kodeksu karnego dostałam wyrok w zawieszeniu oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres 4 lat. Wyrok uprawomocnił się 20.08.2012 r. Dokument oddałam 30.08.2012....

  Wykwaterowanie z azbestowych baraków Mieszkanie komunalne

  Renta rodzina z ZUS czy KRUS? ZUS

  Posiadanie niewielkiej części mieszkania Dział spadku

  Wysokość odprawy dla nauczyciela dyplomowanego Oświata i szkolnictwo

 

27 lipca

Dostęp do mieszkania po orzeczeniu rozwodu Mieszkanie komunalne

Moje pytanie dotyczy dostępu byłej żony do mieszkania po orzeczeniu rozwodu. Otóż ja jestem głównym najemcą tego mieszkania. Dwa lata temu rozwiodłem się żoną. W wyroku rozwodowym sąd...

  Wypadek podczas wyprzedzania Mandaty, wykroczenia

  Umowa dożywocia alternatywą dla darowizny Darowizna, umowa dożywocia

  Problem z opłacaniem kredytu Podział majątku

  Przejęcie nieruchomości spadkowej ze spłatami na rzecz rodzeństwa Dział spadku

 

26 lipca

Dopłaty wspólnika spółki z o.o. Spółka z o.o.

Bardzo proszę o wykładnię i opinię na temat obowiązku dopłat wspólnika spółki z o.o. oraz proszę o interpretację zagadnienia dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego ze...

  Prowadzenie skutera w stanie po użyciu alkoholu Alkohol, narkotyki

  Meldunek to nie prawo do lokalu Ewidencja ludności

  Mieszkanie wspólnie z matką i jej partnerem Spadek

 

25 lipca

Sprawdzenie komornika przez dłużnika Windykacja

Ja i moja żona jesteśmy dłużnikami. Wobec nas toczy się postępowanie egzekucyjne, prowadzi je jeden komornik. Wierzycieli jest dziewięciu, a zobowiązania są różnej wysokości i egzekucje...

  Orzeczony zakaz i prowadzenie samochodu Sprawca

  Usługi na rzecz Lasów Państwowych Podatek VAT

  Kto jest uprawniony do zachowku? Zachowek

 

24 lipca

Założenie Niebieskiej Karty Przemoc w rodzinie

Mąż znęca się psychicznie nade mną i moimi rodzicami. Świadkami tego wszystkiego są dzieci. Gdy wzywałam policję, on kłamał, twierdząc, że to my się nad nim znęcamy. Chcę założyć...

  Darowizna części mieszkania w pierwszej grupie podatkowej Podatek od spadków i darowizn

  Spłata kredytu podczas trwania małżeństwa Podział majątku

  Rozbiórka budynku socjalnego Mieszkanie socjalne

  Zwolnienie z pracy z powodu częściowej niepełnosprawności Inne

  Artykuł: Dobrowolne umorzenie udziałów spółki z o.o. Spółka z o.o.

 

23 lipca

Przekazanie przedsiębiorstwa w darowiźnie Działalność gospodarcza

Żona prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i chce mi ją przekazać w drodze darowizny (akt notarialny). Ja pracuję na umowie o pracę i chcę nadal pracować i prowadzić...

  Wierzyciele straszą nas egzekucją z nieruchomości - co robić? Darowizna, umowa dożywocia

  Rozliczenia w konkubinacie Związek partnerski

  Majątek osób trzecich Windykacja

  Sprzedaż za zaliczeniem pocztowym - obowiązek podatkowy VAT Podatek VAT

 

22 lipca

Zwrot kosztów dojazdu do pracy Delegacje

Jestem nauczycielem i od trzech lat pracuję z uczniami w sąsiedniej miejscowości, do której uczniowie są dowożeni. Ja niestety muszę jeździć własnym transportem, ponieważ rozpoczynam...

  Zobowiązania podatkowe wobec US Postępowanie podatkowe

  Ustna umowa o pracę Adopcja, rodzina zastępcza, opiekun prawny

  Odwołanie darowizny wykonanej Darowizna, umowa dożywocia

  Podsypywanie działki rolnej do wysokości drogi Gospodarka nieruchomościami

 

21 lipca

Dzierżawa gruntów rolnych bez przeprowadzenia sprawy spadkowej Rolnictwo

Właściciel gruntów rolnych nie żyje od kilku lat. Jego spadkobierczyniami są dwie siostry, bo nie miał żony ani dzieci, a rodzice nie żyją. Nie zostały przeprowadzone sprawy spadkowe i...

  Podatek za pracę na statku z zarządem w Brazylii Podwójne opodatkowanie

  Oszustwo przy płaceniu alimentów Alimenty

  Gmina jako spadkobierca spadku i długów Spadek

  Wspólne gospodarstwo a świadczenie z pomocy społecznej Pomoc społeczna

  Artykuł: Dobrowolne umorzenie akcji Spółka akcyjna

 

20 lipca

Przedawnienie długu za podróż bez biletu Przedawnienie

W 2005 roku jechałam pociągiem bez ważnego biletu. W 2013 roku Koleje Mazowieckie przelały tę wierzytelność na rzecz kancelarii prawnej, która domaga się spłaty długu. W jakim czasie...

  Druga ciąża na urlopie macierzyńskim Urlop

  Usytuowanie okna według przepisów budowlanych z 1966 r. Prawo budowlane

  Odzyskanie partycypacji wpłaconej dla syna i byłej synowej TBS

  Oświadczenie woli złożone dla pozoru Umowy

 

19 lipca

NIP europejski - wykonywanie tłumaczeń w UE Podatek VAT

Kilka dni temu rozpocząłem działalność gospodarczą pod nazwą usługi językowe. W zakres prowadzonej przez mnie działalności wchodzi wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych. Będę...

  Obniżenie wymiaru czasu pracy do połowy etatu Czas pracy

  Cofnięcie uprawnień kierownika kolonii Oświata i szkolnictwo

  Praca w stoczni Emerytura

 

18 lipca

Praca na etacie w ramach własnej działalności Inne

Jestem z zawodu księgową, ale nie pracuję na etacie, dlatego szukam sposobu na udokumentowanie swojego doświadczenia. Szukam sposobu, który pozwoli mi na zatrudnienie na etacie, ale w ramach...

  Do kogo się zwrócić, gdy jest się poszukiwanym? Alimenty

  Spadkobierca w banku Inne

  Przekazanie gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa Rolnictwo

 

17 lipca

Pełnomocnictwo a opieka nad mocodawcą Inne

80-letnia matka ustanowiła notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania jej we wszystkich sprawach urzędowych, związanych z jej stanem zdrowia, reprezentowania przed wszystkimi osobami...

  Jak przejść na wcześniejszą emeryturę rolniczą? KRUS

  Naprawa auta po kolizji drogowej Odszkodowania

  Wypowiedzenie umowy najmu i nakaz opróżnienia lokalu Mieszkanie komunalne

  Oskarżenie o pobicie oraz o nieudzielenie pomocy Oskarżony

 

16 lipca

Samozatrudnienie a ciąża i świadczenia niemieckie Prawo niemieckie

Chcę założyć jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Niemiec. W niedalekiej przyszłości chcę zajść w ciążę i wobec tego chciałabym opłacać wszystkie składki, nawet te,...

  Cofnięcie darowizny gospodarstwa rolnego Rolnictwo

  Kwalifikacje do nauczania przedmiotów informatycznych Oświata i szkolnictwo

  Gdy nie wiadomo, kto dziedziczy po babci i dziadku Spadek

  Kłopoty z prawem najmu Mieszkanie komunalne

 

15 lipca

Prawo a głośna muzyka na podwórku Dobra osobiste

Mieszkam w domu i lubię słuchać muzyki na podwórku (w godzinach 10-22). Sąsiadka już drugi raz wezwała do mnie policję, gdyż jak twierdzi „dla niej jest za głośno”. Policjant...

  Rezygnacja z członkostwa w spółdzielni Spółdzielnie mieszkaniowe – zarząd, członkowie

  Emerytura rolnika Rolnictwo

  Kto ponosi koszty procesu? Inne

  Warunki dostawy a zlecenie transportowe Podatek VAT

 

14 lipca

Założenie bloga, forum - podatki Prawo autorskie

Chciałbym założyć bloga i forum, jestem osobą prywatną. Czy muszę rejestrować je jako czasopismo lub bazę danych w GIODO? Mam później zamiar zarabiać na blogu (reklamy, programy...

  Kara z tytułu wykroczenia z art. 86 Kodeksu wykroczeń Mandaty, wykroczenia

  Wierzyciel ogłosił w gazecie wyrok sądu, czy bezprawnie? Dobra osobiste

  Ochrona przedemerytalna dla nauczyciela Oświata i szkolnictwo

  Czy rozdzielność majątkowa zabezpiecza przed konsekwencjami niezgodnej z prawem działalności małżonka? Rozdzielność majątkowa, intercyza

 

13 lipca

Zakup dzierżawionej ziemi Rolnictwo

Dzierżawię od 10 lat ziemię od ANR. Są to 2 działki będące częściami większych działek. Niedługo kończy mi się umowa, wiem, że Agencja będzie sprzedawać nieruchomości. W kwestii...

  Odsetki od lokat na szwajcarskim koncie Podwójne opodatkowanie

  Darowizna w majątku małżonków Podział majątku

  Najemca mieszkania służbowego MSWiA Mieszkania służbowe

  Zakwestionowanie autentyczności podpisu Oskarżony

  Artykuł: Dzień dywidendy Inne

 

Eniro