ePorady24.pl

Porady prawne

Zadaj pytanie ›  Zadaj pytanie ›

Przedstawiamy najnowsze pytania opublikowane w naszym serwisie.

 

30 marca

Reklamacja towaru przez przedsiębiorcę Umowy

Trzy miesiące temu kupiłem za 3200 zł ekspres do kawy w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą. Po 3 dniach ekspres przestał działać, został odesłany do serwisu do...

  Zatrudnienie nauczyciela na czas określony Oświata i szkolnictwo

  Podział majątku a sprawa rozwodowa Podział majątku

  Budowa garażu na terenie wspólnoty mieszkaniowej Wspólnota Mieszkaniowa

  Sprzedaż poniżej 100% powodem wypowiedzenia umowy o pracę Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

  Charakter prawny abonamentu radiowo-telewizyjnego Inne

 

29 marca

Zarząd majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie Ubezwłasnowolnienie

Jestem opiekunem prawnym mamy, która jest całkowicie ubezwłasnowolniona z powodu choroby. Mama jest właścicielką domu i jako jedyna jest wpisana do ksiąg wieczystych. Ja i mój ojciec...

  Dochodzenie roszczeń od kontrahenta Windykacja

  Zmiana testamentu na darowiznę Testament

  Złamałem zakaz prowadzenia pojazdów, miałem 1 promil – co mi grozi? Alkohol, narkotyki

 

28 marca

Uprawnienia lekarza bez egzaminu lekarsko-dentystycznego LDEK Zawód: lekarz, pielęgniarka, położna

Czy lekarz po stażu bez zdanego egzaminu LDEK może pracować w zawodzie lekarza? Jeżeli nie, to co może robić jako lekarz dentysta w przychodni stomatologicznej?

  Sprzedaż samochodu jako uszkodzony Umowy

  Zmiany organizacyjne w szkole Oświata i szkolnictwo

  Eksmisja z lokalu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Mieszkania służbowe

 

27 marca

Warunki uzyskania wizy na pobyt w Polsce Wizy

Niedawno byłam na urlopie w Turcji i poznałam tam pewnego pana, który chciałby mnie w Polsce odwiedzić. Jak szybko załatwić dla niego wizę i sprowadzić do Polski na, powiedzmy, dwa miesiące?

  Jak zapewnić sobie zwrot pożyczki? Umowy

  Reorganizacja warunków pracy w szkole Oświata i szkolnictwo

  Roszczenia względem mieszkania mimo rozdzielności majątkowej Podział majątku

  Dokonanie spisu inwentarza przy spadkobraniu Spadek

 

26 marca

Sprawa z bankiem dotycząca starego kredytu Prawo bankowe

W lutym 2009 r. otrzymałam kredyt w banku. Spłacałam go przez rok, a potem straciłam pracę i nie stać mnie było na raty. Obecnie bank wysłał mi ostateczne wezwanie do zapłaty reszty...

  Postępowanie spadkobierców Podatki

  Stopień rozstroju zdrowia poszkodowanego wpływa na wymiar kary za pobicie Sprawca

  Czy opiekun prawny może starać się o alimenty? Alimenty na małżonków i rodziców

  Umowa o pracę z ciężarną a pozorność zatrudnienia Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

 

25 marca

Użyczenie samochodu firmowego małżonce wspólnika spółki jawnej Spółka jawna

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Posiadamy samochody zarejestrowane na firmę i zgłoszone do US jako użytkowane służbowo i prywatnie (50/50). Czy my, wspólnicy,...

  Dochodzenie zwrotu części wynagrodzenia wykonawcy po rozwiązaniu umowy Umowy

  Zwolnienie nauczyciela za odprawą Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

  Obawa o przylot do Polski Procedury

  Realizacja umowy o roboty budowlane Zamówienia publiczne

  Zwrot opakowań zwrotnych Ochrona konsumenta

 

24 marca

Jak nie stracić mieszkania komunalnego? Mieszkanie komunalne

Jestem żonaty, mam syna. Przed zawarciem związku małżeńskiego spisaliśmy z żoną rozdzielność majątkową. Mieszkamy w Warszawie, w mieszkaniu kwaterunkowym, którego oboje jesteśmy...

  Wadliwa umowa z gminą i utrudnianie wykupu mieszkania Prawo mieszkaniowe

  Czy przysługuje świadczenie przedemerytalne? Świadczenie przedemerytalne

  Nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty Inne

  Darowizna nieruchomości dokonana przed śmiercią Spadek

 

23 marca

Zmiana nazwiska dziecka na nazwisko obecnego męża USC, sprawy obywatelskie

Dziecko nosi nazwisko ojca. Córka wyszła za mąż i nosi nazwisko męża. Chciałaby, oraz mąż, aby dziecko nosiło nazwisko męża. Sądownie pozbawiono praw rodzicielskich ojca. W urzędzie...

  Zmiana warunków umowy najmu mieszkania od gminy Mieszkanie komunalne

  Nieuczciwy mechanik z warsztatu samochodowego Ochrona konsumenta

  Nagrane rozmowy jako dowód w sprawie karnej Procedury

  Mediacja sądowa w postępowaniu o podział majątku Podział majątku

  Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej Działalność gospodarcza

 

22 marca

Jak uwolnić się od ewentualnego roszczenia? Zachowek

Czy ewentualny zachowek, o który może wystąpić syn mojego zmarłego brata, zmniejsza się o darowiznę poczynioną przez rodziców na rzecz brata 20 lat temu (gdy nie miał syna)?18 lat temu...

  Zmiana głównego najemcy – z rodziców na dziecko pełnoletnie Mieszkanie komunalne

  Posiadanie starego prawa jazdy a konsekwencje kolizji Odszkodowania

  Jak pomóc matce, której brat nie zapewnia należytej opieki? Inne

 

21 marca

Ciąża na urlopie rodzicielskim Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

Prowadzę własną działalność gospodarczą, będąc na urlopie rodzicielskim, zaszłam w ciążę. Zastanawiam się, co zrobić dalej. Czy można przerwać rodzicielski i pójść na...

  Jak zabezpieczyć się na stare lata? Darowizna, umowa dożywocia

  Osobne mieszkanie z mężem a prawa do spadku Spadek

  Od kiedy nastąpi rozpoczęcie biegu wypowiedzenia umowy? Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

 

20 marca

Wizyty komornika Windykacja

Mąż jako osoba fizyczna był właścicielem firmy. Został pozwany przez pracownika o zapłatę wynagrodzenia, mimo że je wypłacił (dowód – podpisana lista płac). Nie stawił się na...

  Znowu wsiadłem za kółko po alkoholu - co mi grozi? Alkohol, narkotyki

  Odwołanie zastępcy dyrektora szkoły Oświata i szkolnictwo

  Spadek po rodzicach męża Spadek

  Podział polisy z pracowniczego programu emerytalnego Podział majątku

  Dziedziczenie a urząd skarbowy Podatek od spadków i darowizn

 

19 marca

Czy mam obowiązek przywrócenia pracownicy do pracy? Kodeks pracy

Miesiąc temu wygasła umowa na czas określony pewnej pracownicy (po prostu skończyła się). Ani ja, ani pracownica nie chcieliśmy przedłużać stosunku pracy. Dzisiaj otrzymałem pismo od tej...

  Czy będę odpowiadać finansowo za kredyty mamy? Odpowiedzialność za długi

  Jak uzyskać premię gwarancyjną za książeczkę mieszkaniową? Umowy

  Jak sprawdzić zadłużenie mieszkania? Prawo mieszkaniowe

  Jakie prawo reguluje naszą sprawę o rozdzielność majątku? Podział majątku

 

18 marca

Mandat sprzed kilku lat Mandaty, wykroczenia

Kilka lat temu podczas kontroli drogowej dostałem mandat od policji. Wysłałem rodzicom pieniądze na zapłacenie mandatu (mieszkam za granicą), ale chyba tego nie zrobili. Ostatnio był w domu...

  Przekazanie udziału w gospodarstwie rolnym Współwłasność

  Wyłączenie z dziedziczenia nieślubnego dziecka Inne

  Zmiana wierzyciela i podejrzane działania komornika Windykacja

  Status prawny mieszkania Inne

  Zakaz konkurencji Obowiązki i odpowiedzialność pracownika

 

17 marca

Jak rozwiązać umowę najmu lokalu pod działalność? Umowy przedsiębiorców

Mam problem z umową najmu lokalu na czas określony – wynajęłam lokal pod działalność gospodarczą na 10 lat, umowa wygasa dopiero za 4 lata; w umowie nie ma zapisu o możliwości...

  Jak odzyskać klucze do mieszkania? Prawo mieszkaniowe

  Na co zwrócić uwagę zawierając umowę najmu Najem

  Naruszenie obowiązków pracownika Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

  Pozwolenie na budowę domu a działania komornika Windykacja

  Decyzja co do sposobu podziału spadku Dział spadku

 

16 marca

Utrata prawa do ulgi w podatku od spadków i darowizn Podatek od spadków i darowizn

W 2009 roku otrzymałam w postaci darowizny mieszkanie od mojej teściowej. Notariusz sporządzający umowę poinformował mnie, że otrzymam ulgę podatkową, jeśli jest to moje jedyne mieszkanie...

  Egzekucja po zniesieniu wspólnosci majatkowej Windykacja

  Konsekwencje dla kierowcy, który wjechał w ogrodzenie i uszkodził elewację Mandaty, wykroczenia

  Czy osoba częściowo ubezwłasnowolniona może przekazać majątek swojemu kuratorowi? Ubezwłasnowolnienie

  Zwiększenie wymiaru zatrudnienia Inne

  Definicja organu podatkowego Postępowanie podatkowe

 

15 marca

Przekształcenie domku letniskowego w mieszkalny Gospodarka nieruchomościami

Chciałbym zapytać, czy jest szansa na przekształcenie domku letniskowego całorocznego z działką letniskową na działkę mieszkalną z domkiem. Kilka lat temu pisałem o przekształcenie,...

  Egzekucja komornicza z nieruchomości Windykacja

  Czy mogę na preferencyjnych warunkach kupić mieszkanie zakładowe? Mieszkania służbowe

  Wyrok zaoczny w sprawie o zniewagę Procedury

 

14 marca

Od kiedy nowo wybrana komisja rewizyjna może dokonać kontroli? Stowarzyszenia, fundacje, OPP

Od kiedy nowo wybrana komisja rewizyjna może dokonać kontroli w stowarzyszeniu prowadzącym działalność gospodarczą? Czy dopiero po wpisie w KRS?

  Zamontowanie rynny bez uzyskania pozwolenia Prawo budowlane

  Wstrzymanie egzekucji komorniczej Windykacja

  Cofnięcie stopnia awansu zawodowego nauczyciela Oświata i szkolnictwo

  Refaktura a usługa kompleksowa Podatek VAT

 

13 marca

Jak złożyć wniosek o spadek? Spadek

Jak złożyć wniosek o spadek? Zmarła siostra mojej babci, tzw. stara panna, bez dzieci. Najbliższą rodziną żyjącą są wnuki jej siostry, czyli ja, mój brat i kuzyn (nie znamy jego miejsca...

  Likwidacja firmy a zwolnienie pracownika na urlopie wychowawczym Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

  Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

  Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej Umowy

  Koszty intercyzy, koszty podziału majątku Rozdzielność majątkowa, intercyza

  Konkurs na dyrektora szkoły Oświata i szkolnictwo

 

12 marca

Samochód a wspólność majątkowa Podział majątku

Sprzedałem samochód zarejestrowany na mnie, zakupiony niestety już po ślubie. Czy sąd podczas rozprawy rozwodowej może zażądać zwrotu połowy wartości sprzedaży samochodu żonie?

  Przerwa w wykonywaniu kary ze względu na depresję Wykonanie kary

  Jak nie stracić lokalu komunalnego? Mieszkanie komunalne

  Jak umowa lojalnościowa przy umowie-zleceniu? Umowy cywilnoprawne

  Jak skutecznie rozwiązać umowę z operatorem telewizyjnym? Umowy

 

11 marca

Czy mam prawo do ponownego przyznania renty? Renta

Od wielu lat choruję na ciężką chorobę uniemożliwiającą mi pracę. Otrzymywałam renty czasowe (łącznie 10 lat na rencie), a na ostatniej komisji orzecznik stwierdził, że nie jestem nie...

  Egzekucja komornicza z dwóch nieruchomości Windykacja

  Oskarżony o zniesławienie Procedury

  Alimenty - za jaki okres wstecz mogą być przyznane? Alimenty

  Odzyskanie działki utraconej w wyniku zasiedzenia Zasiedzenie

  Bezzasadne uchylanie się od obowiązku wydania testamentu Testament

 

wizytówka
Pobierz aplikację