ePorady24.pl

Porady prawne

Zadaj pytanie ›  Zadaj pytanie ›

Przedstawiamy najnowsze pytania opublikowane w naszym serwisie.

 

24 kwietnia

Nakaz zapłaty za debet na nieistniejącym koncie Prawo bankowe

Dostałam nakaz zapłaty za debet na koncie, którego już nie mam od 11 lat. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy.

  Jak pozbyć się drugiego członu nazwiska? USC, sprawy obywatelskie

  Zaspokojenie finansowych potrzeb byłej żony Alimenty na małżonków i rodziców

  Akt notarialny a zachowek Zachowek

  Groźba pobicia Pokrzywdzony

  Działalność konkurencyjna Inne

 

23 kwietnia

Wcześniejsza emerytura z tytułu choroby zawodowej Emerytura

Urodziłam się w 1959 r. Pracuję od 1984 r. W 1997 r. otrzymałam orzeczenie o chorobie zawodowej. Rentę pobierałam do 1999 r., jednocześnie pracując. Później założyłam swoją...

  Udział w częściach wspólnych nieruchomości Inne

  Rozszerzenie egzekucji na osobę trzecią Windykacja

  Ekwiwalent za pracę w godzinach nadliczbowych Godziny nadliczbowe

  Znieważa nas były partner żony, co robić? Dobra osobiste

 

22 kwietnia

Macocha zmanipulowała ojca i stracił mieszkanie Zachowek

Druga żona ojca, moja macocha, zmanipulowała go do tego stopnia, że rok temu przepisał swoją część mieszkania aktem darowizny na swoją żonę. A ona w tym samym akcie notarialnym darowała...

  Czyn nieumyślny a oświadczenie o niekaralności Procedury

  Mieszkanie kupione przed ślubem a rozwód Podział majątku

  Czy można sprzedać udział w mieszkaniu spółdzielczym własnościowym obciążonym hipoteką? Mieszkanie spółdzielcze

  Jak zaskarżyć wpis w księgach wieczystych? Księgi wieczyste

  Błąd w nazwisku a nieważność testamentu Testament

 

21 kwietnia

Kara za posiadanie tytoniu bez akcyzy Prawo karne skarbowe

Pracownicy służby celnej znaleźli u mnie 20 kg tytoniu (miałem go w samochodzie na bazarze). Po 3 miesiącach dostałem wezwanie jako podejrzany o przestępstwo. Czy jest szansa, aby...

  Niespłacane kredyty i karty kredytowe Windykacja

  Prawo do urlopu ojcowskiego Urlop

  Jak wcielić dom do majątku małżeńskiego? Podział majątku

  Pobranie wynagrodzenia w czasie przebywania na L4 Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

 

20 kwietnia

Egzekucja z lokatorskiego prawa do lokalu Mieszkanie spółdzielcze

Komornik dokonał zajęcia wkładu wniesionego przez członka spółdzielni (lokatorskie prawo do lokalu). Jak zmusić spółdzielnię do podjęcia uchwały o wygaśnięciu prawa, co sfinalizuje...

  Kradzież pieniędzy z kasy sklepowej Obowiązki i odpowiedzialność pracownika

  Podatek od sprzedaży działki przed upływem 5 lat Podatek dochodowy

  Uznanie amerykańskiego wyroku rozwodowego w Polsce Postępowanie cywilne

  Pobyt w zakładzie półotwartym a kontynuacja terapii Wykonanie kary

  Dostęp do akt komorniczych Windykacja

 

19 kwietnia

Pracownik stworzył dzieło, do kogo należą prawa autorskie? Prawo autorskie

Zawarłem umowę o pracę z pracownikiem, zatrudniając go na stanowisku informatyka. W dodatkowym piśmie, sporządzonym przez księgową, jest mowa o jego zakresie obowiązków i jest tam wpisane...

  Zasadność skargi na zaniechanie czynności przez komornika Postępowanie cywilne

  Przepisanie domu dzieciom Darowizna, umowa dożywocia

  Koszty utrzymania domu Podział majątku

 

18 kwietnia

Mój stary dług kupiła firma windykacyjna Przedawnienie

Mam zadłużenie w telekomunikacji sprzed 12 lat. Było tego koło 700 zł. Następnie mój dług kupiła firma windykacyjna i właśnie otrzymałam pismo, że mam im wpłacić ponad 6000 zł, w...

  Obliczenie początku ciąży w prawie pracy Kodeks pracy

  Błąd notariusza w akcie notarialnym a koszty nowego postępowania Odszkodowania

  Czy można odwołać odrzucenie spadku? Spadek

 

17 kwietnia

Przedstawicielstwo pracowników Inne

Kierownictwo zakładu pracy nigdy nie informowało pracowników o możliwości dokonania wyboru ich przedstawicieli. W firmie nie ma związków zawodowych ani innej formy przedstawicielstwa...

  Termin ważności badań psychiatrycznych Zdrowie

  Jak zabezpieczyć majątek na wypadek niepowodzenia w biznesie? Rozdzielność majątkowa, intercyza

  Obowiązek podatkowy nabywcy zagranicznego spadku Podatek od spadków i darowizn

  Jak wpłynąć na sąsiadkę, aby jej zwierzęta przestały robić szkody? Własność i posiadanie – prawo sąsiedzkie

  Charakter prawny art. 230 K.s.h. Spółka z o.o.

 

16 kwietnia

Groźby przesyłane w SMS-ach Pokrzywdzony

Mój były chłopak, z którym od pół roku nie mieszkam, nęka mnie SMS-ami – grozi mi w nich. Co mogę z tym zrobić?

  Jak zatrzymać działania komornika sądowego? Windykacja

  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadku? Podatki

  Koniec obowiązku alimentacyjnego Alimenty

  Dylematy związane z najmem mieszkania od miasta Mieszkanie komunalne

 

15 kwietnia

Przeliczenie emerytury ZUS Emerytura

Czy można ubiegać się o wyrównanie wypłaty świadczenia emerytalnego po przeliczeniu po przejściu na wcześniejszą emeryturę? Przeszedłem na wcześniejszą emeryturę, potem pracowałem...

  Spóźnione odwołanie od nakazu zapłaty Windykacja

  Prawo dożywocia po śmierci właściciela Darowizna, umowa dożywocia

  Zeznanie SD-Z2 i rozrządzenie mieszkaniem Podatki

  Jak przeprowadzić rozbiórkę budynku w granicy działki? Prawo budowlane

  Czy dziedziczą dalsi krewni? Spadek

 

14 kwietnia

Procedury przy uzyskaniu świadczenia kompensacyjnego Oświata i szkolnictwo

Jestem nauczycielem z 32-letnim stażem. Za dwa lata kończę 55 lat. W wyniku likwidacji szkoły rozwiązano ze mną umowę. Obecnie jestem na zasiłku dla bezrobotnych. Później chciałabym...

  Potrącenie swojej wierzytelność z wierzytelności drugiej strony Windykacja

  Prawne zabezpieczenie kredytu Umowy

  Odebranie z sądu kluczy do domu po śmierci babci Spadek

  Czy zostanę powiadomiony o terminie rozprawy? Procedury

 

13 kwietnia

Wykreślenie spółki z KRS KRS

W 2008 r. zarejestrowaliśmy w KRS spółkę jawną. Nigdy nie rozpoczęliśmy działalności, nie zgłosiliśmy się do nadania jej numerów NIP i REGON. Obecnie chcemy ją zamknąć i wykreślić...

  Jak odzyskać zasądzone pieniądze za pracę? Windykacja

  Wysokość wynagrodzenia za bezprawne korzystanie z nieruchomości Współwłasność

  Prawo do odprawy emerytalnej w przypadku śmierci pracownika Kodeks pracy

  Sytuacja osoby złapanej na prowadzeniu samochodu po alkoholu Alkohol, narkotyki

  Nazwa spółki a ochrona konkurencji Ochrona dóbr i wizerunku firmy

 

12 kwietnia

Dług spłacony, a komornik prowadzi egzekucję Windykacja

Prowadzę działalność gospodarczą, w zeszłym roku dostałam wezwanie sądowe do zapłaty za fakturę – należność została uregulowana. Jednak niedawno dostałam pismo o zajęciu...

  Spadek w wielodzietnej rodzinie Spadek

  Wypowiedzenie a L4 i zaległy urlop Urlop

  Kupiłem auto z cofniętym licznikiem, co robić? Ochrona konsumenta

 

11 kwietnia

Rozliczenie podatku od sprzedaży lokalu mieszkalnego Podatek dochodowy

Dwa miesiące temu sprzedałam lokal mieszalny. Część uzyskanej kwoty chcę przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe, od reszty rozliczyłam już podatek dochodowy. Jestem właścicielką kilku...

  Nieuczciwa firma komputerowa Ochrona konsumenta

  Ujawnienie korespondencji Inne

  Mieszkanie dla małoletniego wnuka Spadek

 

10 kwietnia

Budynek rekreacji indywidualnej Gospodarka nieruchomościami

Czy budynek rekreacji indywidualnej jest budynkiem usługowym i czy po wydaniu zaświadczenia z gminy, że taki budynek jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, starostwo ma...

  Czy mam szansę odzyskać pieniądze za niewłaściwie wykonaną usługę? Umowy

  Sprawa sądowa z nieuczciwym kontrahentem Rozdzielność majątkowa, intercyza

  Pomówienia w e-mailach Dobra osobiste

  Pracodawca nie wystawił umowy o dzieło i nie zapłacił, co robić? Umowy cywilnoprawne

  Działalność rolnicza a wpis do ewidencji Rolnictwo

 

9 kwietnia

Jak zostać opiekunem prawnym chorego rodzica? Ubezwłasnowolnienie

Czy aby zostać opiekunem prawnym matki chorej na chorobę alzheimera, musi ona być całkowicie ubezwłasnowolniona? Gdzie i jakie wnioski należy złożyć w tej sprawie?

  Niezapłacone faktury za usługę transportu Prawo przewozowe

  Dysponowanie majątkiem po rozwodzie Inne

  Praca w szczególnych warunkach a nagroda jubileuszowa Inne

  Oskarżenie o udział w pobiciu – obrońca dla osoby poszukiwanej listem gończym Oskarżony

 

8 kwietnia

Jak odzyskać skonfiskowany sprzęt? Inne

Rok temu skonfiskowano mi sprzęt komputerowy jako dowód rzeczowy w sprawie, w której byłem świadkiem. Sprawa została już dawno umorzona, a ja do dzisiaj nie odzyskałem sprzętu. Jak do tego...

  Zamknięcie kredytu i dalsze kłopoty Windykacja

  Uregulowanie stanu prawnego w kwestii alimentów Alimenty

  Czy gmina upomni się o bonifikatę, jeśli kupię mieszkanie za granicą? Mieszkanie komunalne

  Pomoc w wykupieniu mieszkania komunalnego po śmierci teściowej Zachowek

  Jak stosować 50% koszty uzyskania przychodu? Podatek dochodowy

 

7 kwietnia

Cofnięcie darowizny mieszkania Darowizna, umowa dożywocia

8 lat temu darowałam mieszkanie własnościowe synowi. Bez mojej wiedzy syn zamienił to mieszkanie na mieszkanie komunalne. W mieszkaniu komunalnym zameldował się wraz z żoną. Niebawem się...

  Upomnienie za niezapłacony abonament RTV Inne

  Wspólnota mieszkaniowa a wynajem mieszkania na biuro Wspólnota Mieszkaniowa

  Działanie starostwa niezgodne z wyrokiem sądu Procedury

  Zyski i majątek spółki cywilnej – jaki podział? Podział majątku

  Brak daty w testamencie własnoręcznym Testament

 

6 kwietnia

Jakie opłaty i podatki płaci fundacja? Stowarzyszenia, fundacje, OPP

Zamierzam założyć fundację, przekażę na nią działkę, natomiast zaprzyjaźniona firma – dom, który na tej działce postawi. Będzie to siedziba fundacji i miejsce spotkań. Moje...

  Nieuczciwe i egoistyczne zachowanie siostry męża Współwłasność

  Różne pensje dla pracowników na tych samych stanowiskach Wynagrodzenie

  Składki ZUS przedsiębiorcy i współpracującego małżonka ZUS

  Odrzucenie i oddalenie pozwu Postępowanie cywilne

 

5 kwietnia

Wstrzymanie wykupu mieszkania komunalnego Mieszkanie komunalne

Gmina wstrzymała wykup mieszkania komunalnego. Sytuacja wygląda tak: przebywam za granicą na pracach sezonowych, w moim mieszkaniu przebywam więc okresowo. Pod moją nieobecność mieszkaniem...

  Udowodnienie winy przed sądem Rozwód

  Zatrudnienie pracownika tymczasowego w spółce-córce Kodeks pracy

  Jak żądać usunięcia wpisu w Internecie naruszającego dobra osobiste? Dobra osobiste

 

wizytówka
Pobierz aplikację