ePorady24.pl Porady prawne

Zadaj pytanie ›  Zadaj pytanie ›

Przedstawiamy najnowsze pytania opublikowane w naszym serwisie.

 

4 maja

Rencista przeprowadza się do Niemiec, co z opieką medyczną? Zdrowie

Choruję na przewlekłą chorobę, w najbliższym czasie otrzymam rentę z tytułu niezdolności do pracy. Biegle znam niemiecki i moje dzieci mieszkają w Niemczech, dlatego zdecydowałem się na...

  Hipoteka na udziale współwłaściciela a zniesienie współwłasności Współwłasność

  Delikatne potrącenie pieszego Sprawca

  Redakcja podstawy prawnej zarządzenia Samorządy, prawo miejscowe, BIP

  Internetowa galeria sztuki Świadczenie usług drogą elektroniczną

  Artykuł: Brak oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku Odpowiedzialność za długi

 

3 maja

Podróże lotnicze dłużnika Procedury

Od kilku lat mieszkam za granicą. W Polsce mam niespłacone długi w kilku bankach (kredyty). Wiem, że firmy windykacyjne wysyłają listy ponaglające, a ostatnio przyszło wezwanie na komendę....

  Odprowadzenie podatku za nagrodę w konkursie międzynarodowym Inne

  Natężenie hałasu w firmie znajdującej się w dzielnicy mieszkalnej Ochrona środowiska, gospodarka odpadami

  Kontrola PIP-u w firmie Kontrola prawa pracy

  Oskarżony o posiadanie narkotyków – jaka kara? Alkohol, narkotyki

 

2 maja

Ciąża podczas zastępstwa Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

Od stycznia pracuję na o umowę na zastępstwo za innego pracownika, który przebywa na urlopie macierzyńskim. Dziewczyna ta złożyła najpierw wniosek o pierwszą część urlopu...

  Jak odciąć się od problemów finansowych męża? Rozdzielność majątkowa, intercyza

  Opieczętowane oświadczenie o pracy w gospodarstwie Inne

  Wada ukryta w postaci koca azbestowego Umowy

  Rozpoczęcie budowy domu Podatek dochodowy

 

1 maja

Wpadka drogowa mojego taty Mandaty, wykroczenia

Mój ojciec prowadził samochód pod wpływem alkoholu, pierwszy pomiar – 0.34, drugi – 0.28 w wydychanym powietrzu. Dochodzi do tego przekupstwo (próba) na kwotę 150 zł. Jak można...

  Polecenie złożenia rezygnacji ze stanowiska Rozwiązanie umowy przez pracownika

  Kto dopłaca, gdy skończyły się środki pensjonariusza domu opieki? Pomoc społeczna

  Ustalenia ustne dotyczące sporego majątku Spadek

  Żywopłot sąsiada a przycinanie Własność i posiadanie – prawo sąsiedzkie

 

30 kwietnia

Wczesna ciąża podczas wypowiedzenia Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Kilka tygodni temu otrzymałam miesięczne wypowiedzenie z odprawą. Umowa była na czas nieokreślony. W tym miesiącu, będąc na wypowiedzeniu, dowiedziałam się, że jestem w początkowych...

  Przeniesienie garażu – współwłasność nieruchomości Współwłasność

  Jak rozwiązać kłopotliwą sprawę posiadania? Dział spadku

  Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu przez męża Podział majątku

  Jak odkupić część działki od krewnych? KRUS

 

29 kwietnia

Przedawnienie bankowego tytułu egzekucyjnego Przedawnienie

Kilka dni temu otrzymałem od komornika wezwanie do zapłaty i złożenia wyjaśnień (załączam kopię). Dotyczy ono kredytu z 2003 r. W 2004 r. został wystawiony bankowy tytuł egzekucyjny....

  Czy mogę nie wpuszczać żony do mojego domu? Małżeństwo

  Przeszukanie mieszkania i zabranie pieniędzy Procedury

  Materiały reklamowe – używanie znaków towarowych Prawo autorskie

  Wysokość świadczenia kompensacyjnego nauczyciela Oświata i szkolnictwo

 

28 kwietnia

Wygodna i szybka spłata spadku Dział spadku

Po moim ojcu odziedziczyły następujące osoby: mama oraz 3 dorosłych dzieci/rodzeństwa. Przyjęliśmy spadek w równych częściach i nabycie spadku jest potwierdzone sądownie, ale nabycie nie...

  Zadośćuczynienie finansowe na podstawie wyroku sądu Podział majątku

  Wspólna budowa domu a podatek Podatek dochodowy

  Kredyt hipoteczny pod zastaw połowy wartości mieszkania w celu spłacenia drugiego właściciela Windykacja

  Kradzież zepsutego pistoletu Procedury

  Artykuł: Chwila nabycia spadku Spadek

 

27 kwietnia

Pełnomocnictwo do reprezentowania wobec wspólnoty mieszkaniowej Wspólnota Mieszkaniowa

Kiedy właściciel mieszkania może umocować kogoś do reprezentowania wobec wspólnoty mieszkaniowej? Jakie dane osobowe powinno posiadać pełnomocnictwo? Czy na każde zebranie pełnomocnictwo...

  Nieklasyfikacja a status ucznia Renta

  Zajście w ciążę przez niespełna 15-letnią dziewczynę Adopcja, rodzina zastępcza, opiekun prawny

  Umowa-zlecenie z kierowcą Umowy cywilnoprawne

  Otrzymanie kluczy do mieszkania po licytacji komorniczej Windykacja

 

26 kwietnia

Wadliwa suknia ślubna, odstąpienie od umowy o dzieło Umowy

Zamówiłam 7 miesięcy temu wykonanie sukni ślubnej. Wpłaciłam zadatek w kwocie stanowiącej połowę jej ceny. W zamówieniu podałam datę ślubu. Ponieważ na 3 dni przed ślubem, mimo wielu...

  Jakie kwoty ująć w PIT-39? Podatek dochodowy

  Czy słusznie zarząd wspólnoty odmawia naprawy? Wspólnota Mieszkaniowa

  Czy ukraińskie prawo jazdy jest ważne w Polsce? Prawo o ruchu drogowym i transport

  Kontrola skarbowa dochodu ze sprzedaży mieszkania Kontrola podatkowa i skarbowa

 

25 kwietnia

Zakaz dla radnego prowadzenia działalności w oparciu o mienie komunalne Samorządy, prawo miejscowe, BIP

Czy radny gminy może świadczyć usługi (jako przedsiębiorca) na rzecz swojej gminy? Wiadomo, że nie może korzystać z mienia komunalnego (wynajmować, dzierżawić, podnajmować, użyczać),...

  Na jakiej podstawie mam być ukarany przez pracodawcę? Obowiązki i odpowiedzialność pracownika

  Przeniesienie prawa własności samochodu na jednego ze wspólników Podatek VAT

  Reklamy na stronie internetowej a podatek ryczałtowy Podatek dochodowy

  Czy powinienem wynająć adwokata? Procedury

  Artykuł: Arbitraż przed sądem polubownym Postępowanie cywilne

 

24 kwietnia

Sprzedaż mieszkania za niższą cenę Podatek dochodowy

Kupiłem mieszkanie dwa lata temu za 120 tys. zł, obecnie je sprzedaję za 115 tys. Czy będę musiał zapłacić podatek dochodowy od przychodu (dochodu brak)?

  Szkoda spowodowana przez uczennicę podczas lekcji Oświata i szkolnictwo

  Poręczenie kredytu a separacja małżeńska Separacja

  Planowane duże przychody ze współpracy z zagraniczną firmą Działalność gospodarcza

  Czy po długim czasie od zachorowania można starać się o rentę? Renta

 

23 kwietnia

Jak krewni rozrzuceni po świecie mogą zrzec się spadku? Spadek

Zmarła macocha męża, która wychowywała go od urodzenia. O ile wiemy, nie przysposobiła go i jego brata prawnie. Macocha miała troje rodzeństwa, dwoje z nich miało dzieci. Krewni rozrzuceni...

  Przyłącze kanalizacyjne, definicja i interpretacje Prawo budowlane

  Czy mogę zatrudnić na umowę-zlecenie lub dzieło rodzeństwo lub teściów? Działalność gospodarcza

  Udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych Oświata i szkolnictwo

  Przywłaszczenie pożyczki Windykacja

 

22 kwietnia

Co grozi za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC? Prawo o ruchu drogowym i transport

Trzy lata temu spowodowałem wypadek. Samochód od tego zdarzenia znajduje się na prywatnej posesji, nie nadaje się do jazdy. Ubezpieczenie OC wymówiłem (06.2012), nie byłem świadom kary za...

  Czego mogę się spodziewać ze strony urzędu skarbowego? Podatek od spadków i darowizn

  Propozycja ugody z bankiem i restrukturyzacji kredytu Windykacja

  Jak długo można przebywać na zwolnieniach lekarskich? ZUS

  Odrzucenie spadku 2 lata po śmierci Spadek

 

21 kwietnia

Czy wykonawca ma prawo udostępnić zdjęcia wyremontowanego mieszkania bez zgody właściciela? Prawo autorskie

Około pół roku temu rozpoczęliśmy remont naszego mieszkania. W tym celu wynajęliśmy zawodowego projektanta, który zaaranżował nasze mieszkanie (zaprojektował). Zawierając z naszym...

  Ocalenie prawa jazdy Alkohol, narkotyki

  Połączenie przedszkoli i szkół w zespoły Oświata i szkolnictwo

  Zmiana miejsca zamieszkania a rozwiązanie umowy na usługę Umowy

  Ubezpieczenie w KRUS a praca sezonowa za granicą KRUS

  Artykuł: Jaki jest charakter zarządu spółki z o.o.? Spółka z o.o.

 

20 kwietnia

Dotacja na ucznia gimnazjum dla dorosłych Oświata i szkolnictwo

Prowadzę gimnazjum dla dorosłych, do którego uczęszczają, realizując obowiązek szkolny, uczniowie niepełnoletni (rozporządzenie MENiS z 15 lipca 2004 r.). Realizują oni przyuczenie do...

  Emerytura z Francji – potrącenia banku Emerytura

  Czy doszło do wyłudzenia alimentów? Alimenty

  Przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony zdrowia Ochrona danych osobowych, GIODO

  Kłopot po zakupie skutera Procedury

 

19 kwietnia

Kontakt z osobą tymczasowo aresztowaną Procedury

Dokonano aresztowania mojego narzeczonego i przeszukano nasze mieszkanie. Po 72 godzinach jego rodzina została powiadomiona, że podejrzany odmawia składania zeznań, odmówił adwokata z...

  Sprawy podatkowe małżonków Podatek dochodowy

  Obawy o prawa drugiej żony ojca do mieszkania Darowizna, umowa dożywocia

  Jak wpisać się do księgi wieczystej nieruchomości, którą się odziedziczyło? Księgi wieczyste

  Bierność pełnomocnika współwłaściciela w sprawie o eksmisję Współwłasność

 

18 kwietnia

Czy są podstawy do złożenia pozwu do sądu pracy? Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Zostałam zwolniona z pracy za wypowiedzeniem. Miałam umowę na czas nieokreślony. Zanim mnie zwolniono, pracodawca dał mi wybór – albo zwolnię się sama, albo zwolnią kierownika....

  Zakup działek budowlanych a podatek VAT Podatek VAT

  Hałas sąsiedzki Własność i posiadanie – prawo sąsiedzkie

  Renta z tytułu niezdolności do pracy a prawo do emerytury Renta

  Upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą Prawo upadłościowe i naprawcze

 

17 kwietnia

Śmierć mamy, nowa partnerka ojca, a niejasności wokół majątku spadkowego Spadek

Trzy lata temu zmarła moja mama. Jej spadkobiercami byliśmy: ja i brat oraz ojciec. Rodzice mieli ustawową wspólność majątkową. W skład ich majątku wchodziły 2 działki rolne i 1...

  Środki pieniężne od rodziców Podatek od spadków i darowizn

  Zasadność pozostawienia pełnego etatu bibliotekarza Oświata i szkolnictwo

  Możliwość zamiany wykupionego mieszkania Gospodarka nieruchomościami

  Obraza w formie powiedzenia Procedury

 

16 kwietnia

Uchylenie części rachunku Windykacja

Mam dług w firmie telekomunikacyjnej sprzed 9 lat. Obecnie przebywam za granicą. Odsetki bardzo wzrosły i rachunek wynosi ok. 5 tys. zł. Wpłaciłam niedawno 2000 zł komornikowi. Czy mogę...

  Obłożenie opłatami za infrastrukturę Ochrona środowiska, gospodarka odpadami

  Jak doprowadzić do przymusowego leczenia narkomana? Ubezwłasnowolnienie

  Optymalizacja podatku dochodowego Podatek dochodowy

  Czy można zmusić spółdzielnię do modernizacji bloku? Mieszkanie spółdzielcze

 

15 kwietnia

Zbycie spadku na ojca i realizacja celów mieszkaniowych przez niego Podatek dochodowy

Jak nie płacić podatku dochodowego 19% przy sprzedaży odziedziczonej nieruchomości w okresie krótszym niż 5 lat? Dziedziczę ja, siostra i nasz tata. W jaki sposób najlepiej sfinalizować...

  Zwolnienie z opłat - ustawa o pomocy społecznej Pomoc społeczna

  Wszystko straciliśmy, jak się bronić? Procedury

  Rozwód a przejęcie kredytu Podział majątku

  Błędnie naliczone punkty karne Prawo o ruchu drogowym i transport

 

Eniro