ePorady24.pl Porady prawne

Zadaj pytanie ›  Zadaj pytanie ›

Przedstawiamy najnowsze pytania opublikowane w naszym serwisie.

 

26 maja

Rozliczenie ze spadku po dziadkach Dział spadku

Po śmierci mojego dziadka i babci spadek odziedziczyli synowi, a było ich 4. Mój tata i 3 wujków, jeden wujek dawno temu zginął w wypadku i spadek odziedziczyło jego dwoje dzieci. Mój tata...

  Prawo do przeliczenia renty rodzinnej Renta

  Zmienne wyniki na alkomacie Alkohol, narkotyki

  Papierosy bez akcyzy w sklepie – co grozi sprzedawcy? Podatek akcyzowy

  Koniec ważności paszportu i wyrobienie nowego w konsulacie Postępowanie administracyjne

 

25 maja

Zmiana formy firmy podczas zwolnienia lekarskiego pracownika Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Ale w 2012 roku byłam w ciąży i na zwolnieniu lekarskim, gdyż ciąża była zagrożona. Gdy byłam 5. ciąży i na zwolnieniu lekarskim, otrzymałam...

  Jak mogę odsunąć wykonanie wyroku? Wykonanie kary

  Obróbka i sprzedaż diamentów - procedury Międzynarodowe prawo celne

  Sprzedaż domu za granicą przed upływem 5 lat a podatek Podwójne opodatkowanie

  Umorzenie postępowania habilitacyjnego Postępowanie administracyjne

 

24 maja

Rozwiązanie umowy o pracę warunkiem otrzymania emerytury Emerytura

Osiągnąłem niedawno wiek emerytalny. Jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Zamierzam kontynuować pracę po uzyskaniu emerytury. Czy mam obowiązek rozwiązania umowy o pracę w związku z...

  Oskarżenie o zepchnięcie ze schodów Oskarżony

  Majątek nabyty przed ślubem a dziedziczenie Dział spadku

  Czy nabywca nieruchomości może mieć wobec mnie roszczenia odszkodowawcze? Umowy

  Konsekwencje finansowe przekwalifikowania umowy o dzieło na umowę-zlecenie Umowy cywilnoprawne

 

23 maja

Za jaki miniony okres należą się alimenty? Alimenty

W roku 2005 rozwiodłam się z mężem, któremu zasądzono alimenty i ograniczono władzę rodzicielską. Posiadam oczywiście wyrok z klauzulą wykonalności.  Mąż właściwie nigdy nie...

  Osobisty odbiór odnowionego prawa jazdy Prawo o ruchu drogowym i transport

  Wykonawca nie zgłosił się do wykonania pracy i nie oddaje zaliczki, co robić? Pokrzywdzony

  Jak współwłaściciele nieruchomości powinni rozliczać koszty mediów? Współwłasność

  Całkowita niezdolność do pracy a rozwiązanie umowy o pracę Rozwiązanie umowy przez pracownika

 

22 maja

Odpowiedzialność karna za czyny naruszające prawa autorskie i prawa pokrewne Przestępstwa elektroniczne

Do mojego pracodawcy wpłynęło pismo, z treści którego wynika, iż wszczęto postępowanie karne o czyn z art. 115 Prawa autorskiego. W piśmie tym wzywa się pracodawcę do podania mojego...

  Pozorna likwidacja stanowiska pracy Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

  Kradzież telefonu w szkole, jakie konsekwencje poniesie uczeń? Nieletni

  Kredyt wzięty dla koleżanki, a ona go nie spłaca! Windykacja

  Czy można się powołać na ustną umowę pierwokupu? Umowy

 

21 maja

Kara dla męża, który zaatakował żonę Przemoc w rodzinie

Wczoraj pierwszy raz mój mąż mnie zaatakował. Uderzył mnie w twarz i przytrzymał przy ścianie. Moja 4-letnia córka próbowała mnie bronić i jest trochę posiniaczona. Mąż nie był...

  Prawa do rozpoznania ojcostwa Dzieci

  Transakcje grzecznościowe na Allegro Aukcje internetowe

  Zaskarżenie decyzji będącej już w obrocie prawnym Postępowanie administracyjne

  Sprawa spadkowa po rodzicach w II instancji Dział spadku

 

20 maja

Daty umowy przedwstępnej i ostatecznej Podatek dochodowy

Czy podpisanie umowy przedwstępnej kupna–sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od nabycia wpływa na podatek dochodowy, jeżeli umowa końcowa będzie po 5 latach od nabycia...

  Postępowanie po utracie dowodu osobistego i prawa jazdy Inne

  Zamiar prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości Alkohol, narkotyki

  Zmiana właściciela lokalu po głosowaniu dotyczącym uchwały Wspólnota Mieszkaniowa

  Sąd chce przenieść sprawę spadkową do odległej miejscowości Postępowanie cywilne

 

19 maja

Żądanie ubezpieczyciela zwrotu wypłaconego z ubezpieczenia OC odszkodowania Odszkodowania

Czy ubezpieczyciel ma prawo żądać ode mnie zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli nie zauważyłem żadnych uszkodzeń w...

  Czy muszę brać nadgodziny w okresie wypowiedzenia? Godziny nadliczbowe

  Konsekwencje karne opublikowania filmu z nagą osobą bez jej zgody Sprawca

  Kiedy świadek w sprawie rozwodowej może odmówić zeznań? Rozwód

  Jak przekazać udział we współwłasności, aby uchronić majątek przed komornikiem? Współwłasność

  Artykuł: Opłata za wydanie billingu Inne

 

18 maja

Rozliczanie finansów rady rodziców Oświata i szkolnictwo

Jak w większości szkół działa u nas rada rodziców. Nowo wybrana rada zażyczyła sobie od poprzedniej dokumentacji finansowej z ostatnich 5 lat. Czy rada rodziców ma obowiązek...

  Pozew o eksmisję lokatora komunalnego, który posiada udziały w innej nieruchomości Eksmisja

  Rozłożenie na raty szkody wyrządzonej przestępstwem Procedury

  Zaciąganie długów bez wiedzy małżonka a zakres odpowiedzialności Windykacja

  Czy skargę kasacyjną może wnieść strona, której apelacja nie była rozpatrywana w sądzie II instancji? Postępowanie cywilne

 

17 maja

Uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku Spadek

Od śmierci mojego taty minęło już 11 miesięcy, trzy miesiące po pogrzebie brat, który mieszkał z ojcem, złożył do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Z pozostałym rodzeństwem...

  Nauka pływania dzieci i młodzieży szkolnej a kasa fiskalna Inne

  Sprzedaż sprzętu dla przedsiębiorcy Ochrona konsumenta

  Czy odszkodowanie z tytułu opóźnienia aktu notarialnego podlega opodatkowaniu? Odszkodowania

  Czy wykroczenie jest wpisywane do Krajowego Rejestru Karnego? Procedury

 

16 maja

Czy pracownik samorządowy może prowadzić działalność gospodarczą? Zawody resortowe

Czy pracując w jednostce samorządowej (w urzędzie pracy) na stanowisku księgowej mogę otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie biura rachunkowego? Informuję również,...

  Zakres uprawnień opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej do dysponowania majątkiem Ubezwłasnowolnienie

  Dojazd do budowy Własność i posiadanie – prawo sąsiedzkie

  Utrzymanie mieszkania socjalnego mimo pracy za granicą Mieszkanie socjalne

  Zaległe zobowiązania, które nadal rosną Przedawnienie

  Artykuł: Organizacja pożytku publicznego Stowarzyszenia, fundacje, OPP

 

15 maja

Czy mogę ubiegać się o całkowite przejecie praw rodzicielskich? Dzieci

Jestem samotnym ojcem wychowującym dwójkę dzieci. Ponad trzy lata temu opuściła mnie żona, która jest matką naszych dzieci. Przebywa ona za granicą. Napisała mi list, że zaczęła nowe...

  Pijany znajomy za kierownicą Alkohol, narkotyki

  Jaką datę zakończenia pracy mam wpisać w świadectwie pracy? Inne

  Problem długów po zmarłym ojcu Odpowiedzialność za długi

  Szkoda komunikacyjna a roszczenie regresowe Odszkodowania

 

14 maja

Jak postępować z pożyczkobiorcą? Umowy

W 2010 roku udzieliłem pożyczki w kwocie 40 000 zł, sporządzając umowę na rok czasu z możliwością jej przedłużenia na kolejny rok. Przez kilka lat aneksowaliśmy umowę. Niestety 1,5...

  Korzystniejsza opcja sprzedaży mieszkania Dział spadku

  Jakie grożą konsekwencje za składanie fałszywych zeznań na policji? Świadek

  Zarzut naruszenia posiadania Inne

  Regulamin strony internetowej i firma Obowiązki i odpowiedzialność pracownika

 

13 maja

Rozwodzimy się, żona nie zamierza spłacać kredytu hipotecznego, co robić? Podział majątku

Jesteśmy z żoną w trakcie rozwodu, a mamy wspólnie zaciągnięty kredyt hipoteczny na dom. Problem polega na tym, że ja już od roku nie mieszkam w tym domu, ale cały czas płacę raty...

  Rozwiązanie spółki z o.o. - obawy o spłatę Spółka z o.o.

  Zwrot kosztów podróży z OC sprawcy Odszkodowania

  Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego a postępowanie egzekucyjne wobec partnera Windykacja

  Groźby i obelgi – jak reagować? Procedury

 

12 maja

Ustalenie daty nabycia nieruchomości w kontekście podatku dochodowego od jej zbycia Podatek dochodowy

Przed 8 laty zakupiłem z małżonką we współwłasności łącznej dużą działkę budowlaną. Ze względu na inwestycje biznesowe niecałe cztery lata temu podpisałem z żoną umowę...

  Anonim do opieki społecznej a odpowiedzialność karna Pokrzywdzony

  Czy w Niemczech istnieje odprawa po śmierci pracownika? Prawo niemieckie

  Jak przeniesienie własności wpływa na zachowek? Zachowek

  Odprawa dla zastępcy wójta po zlikwidowaniu stanowiska Samorządy, prawo miejscowe, BIP

  Artykuł: Organ właściwy do wydania decyzji Postępowanie administracyjne

 

11 maja

Co zrobić, gdy bliska, chora psychicznie osoba staje się niebezpieczna? Zdrowie

Mój ojciec dwa razy w ostatnich miesiącach był w szpitalu psychiatrycznym skierowany przez lekarza rodzinnego. Ostatnio po miesiącu wyszedł na własne żądanie. Rozpoznano u niego organiczne...

  Jaki jest zakres tego pełnomocnictwa? Pełnomocnictwo

  Alimenty z tzw. trzynastki Alimenty

  Legalność kserowania książek Prawo autorskie

  Pomoc w gospodarstwie podczas nauki w szkole ZUS

 

10 maja

Co z przedawnieniem, jeśli nie udało się znaleźć sprawcy? Przedawnienie, zatarcie skazania

W 1998 r. dokonano przestępstwa z art. 289 § 1 Kodeksu karnego. Do dziś nie udało się znaleźć sprawcy. Po jakim czasie następuje przedawnienie czynu?

  Sprawa o odzyskanie długu Postępowanie cywilne

  Zamówienia na aliexpress.com Świadczenie usług drogą elektroniczną

  Omyłkowo wpłacone podwójne składki ZUS a nakaz zapłaty ZUS

  Czy jako właściciel lokalu we wspólnocie mogę sprzeciwić się zmianie sposobu ogrzewania? Wspólnota Mieszkaniowa

 

9 maja

Opuszczenie partnera i gospodarstwa rolnego Związek partnerski

Parę miesięcy temu rozstałam się z moim partnerem. Byliśmy razem 11 lat. Przez 9 lat mieszkaliśmy razem i wspólnie prowadziliśmy dobrze prosperujące gospodarstwo rolne. Wybudowaliśmy dom...

  Wyrażanie niezadowolenia w pracy a zmiana stanowiska Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

  Zatrzymanie z powodu stanu świateł i nieco alkoholu w wydychanym powietrzu Alkohol, narkotyki

  Jaką umową zabezpieczyć nieruchomość dla córki? Darowizna, umowa dożywocia

  Czy pacjent ma prawo wglądu w dokumentację z 2007 r.? Prawa pacjenta

 

8 maja

Postępowanie apelacyjne – nowe dowody w sprawie Postępowanie cywilne

Moja żona w sądzie I instancji wygrała sprawę, w której była pozwana o zwrot pożyczki pieniężnej. Sąd uznał, że mimo iż podpisała umowę pożyczki, była to czynność pozorna. Powód...

  Konkurs plastyczny i sprzedaż dzieł w kontekscie prawa autorskiego Prawo autorskie

  Czy córka może mieć roszczenia wobec byłego męża? Podział majątku

  Zwolnienie bez odpowiedniego wpisu w umowie Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

  Akt notarialny a użytkowanie wieczyste Gospodarka nieruchomościami

 

7 maja

Czy można wykorzystać produkt innej firmy do własnych celów produkcyjnych? Zwalczanie nieuczciwej konkurencji i znaki towarowe

Chciałbym wykorzystać do produkcji własnego produktu słuchawki chroniące słuch znanej firmy X. W wyniku doposażenia tych konkretnych słuchawek o moje rozwiązanie technologiczne powstanie...

  Uprawnienie do płacy w przypadku choroby Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

  Ignorowanie informacji o groźbach Przemoc w rodzinie

  Czynność przekazania nieruchomości Podatek od spadków i darowizn

  Udzielenie prokury żonie i przejście na urlop zdrowotny Oświata i szkolnictwo

 

Eniro