ePorady24.pl Porady prawne

Zadaj pytanie ›  Zadaj pytanie ›

Przedstawiamy najnowsze pytania opublikowane w naszym serwisie.

 

29 września

Obawy o miejsce zamieszkania naszej rodziny Zasiedzenie

Około 20 lat temu wprowadziłam się wraz z mężem i dziećmi do domu, który mój brat otrzymał w darowiźnie od naszych rodziców. Rodzice przepisali na brata całe gospodarstwo, ja nie...

  Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa przez matkę Dzieci

  Kolejny okres zasiłkowy Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

  Czy można cofnąć zrzeczenie się spadku na rzecz ojca? Inne

  Co robić, gdy mama rozdaje majątek wnukom? Spadek

 

28 września

Przekazanie części urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka Urlop

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po 14 tygodniach podstawowego urlopu macierzyńskiego, matka może się go zrzec na rzecz ojca dziecka. Czy to prawo przysługuje także wtedy, gdy matka...

  Podejrzana sytuacja na parkingu - zarysowanie samochodu Inne

  Zajęcie przez komornika rzeczy stanowiących własność osoby trzeciej Postępowanie cywilne

  Testamenty bezdzietnego małżeństwa Testament

  Jak długo rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów? Alimenty

 

27 września

Darowizna ze wspólnego konta małżeńskiego na rzecz siostry Podatek od spadków i darowizn

Czy darowizna pieniężna dokonana przelewem z banku ze wspólnego konta małżeńskiego na wspólne z mężem konto bankowe siostry ze wskazaniem, że jest to darowizna dla siostry będzie...

  Jak uchronić się przed zwolnieniem mimo stanu po chorobie? ZUS

  Przedawnienie nakazu zapłaty albo BTE Windykacja

  Sposób na sprzedaż nieruchomości wyprowadzonej ze spółki Podatek dochodowy

  Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę Uzp, regulaminy i przekształcenia organizacyjne

 

26 września

Niejasne zachowanie i propozycje pracodawcy Rozwiązanie umowy przez pracownika

Moja firma ma ostatnio problemy. Zaproponowano mi telefonicznie zmianę stanowiska, jednak nie chcę go przyjąć. Nie wiem, czy mam rozwiązać umowę na zasadzie porozumienia stron, bo szef nie...

  Czy wnosić zażalenie na decyzję o odebraniu prawa jazdy? Alkohol, narkotyki

  Czy dwa świadczenia będą brane do podstawy obliczeń? Renta

  Korespondencja ze strażą miejską Mandaty, wykroczenia

  Brak zapłaty za pracę na umowę-zlecenie Wynagrodzenie

  Artykuł: Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego Postępowanie administracyjne

 

25 września

Czy mogę żądać zaprzestania kontaktów z moją żoną? Dobra osobiste

Moja żona kontaktowała się potajemnie ze swoim znajomym. Odkryłem to i zażądałem zerwania znajomości. Obecnie żona stara się odbudować moje zaufanie. Czy mogę zażądać...

  Mieszkanie służbowe rozwodzącego się żołnierza Podział majątku

  Nabycie prawa do kolejnego zwolnienia Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

  Spadek po opiekunie prawnym Podatek od spadków i darowizn

  Czy straż miejska może stać w miejscu niedozwolonym? Prawo o ruchu drogowym i transport

 

24 września

Okoliczności łagodzące a wyrok, którego mogę się spodziewać Alkohol, narkotyki

Popełniłem wykroczenie: jazda w stanie po spożyciu alkoholu. Zostałem zatrzymany przy rutynowej kontroli. 1. wynik: 0,13 mg/l, drugi: 0,08 mg/l. Oczywiście zabrano mi prawo jazdy za...

  Przedawnienie roszczeń o opłatę za studia Oświata i szkolnictwo

  Ugoda z wierzycielem i zawieszenie egzekucji komorniczej Windykacja

  Zarzut niewłaściwości sądu w sprzeciwie od nakazu zapłaty Postępowanie cywilne

  Pominięcie dokumentu w sądzie przy cofnięciu darowizny Rozdzielność majątkowa, intercyza

 

23 września

Bezprawne uszczuplanie wspólnego majątku przed podziałem majątku Podział majątku

Rozwodzimy się po 25 latach małżeństwa, mąż się wyprowadził. Sąd wyznaczył pierwszą rozprawę, wnoszę o rozwód z winy męża z dwóch powodów: z powodu znęcania się (trwa...

  Umowa zobowiązująca do zbycia udziału w spadku Inne

  Zameldowanie chłopaka córki w mieszkaniu i późniejsze opuszczenia mieszkania przez niego Ewidencja ludności

  Jakie koszty formalne mnie czekają po otrzymaniu darowizny? Podatek od spadków i darowizn

  Zapłata dużej sumy tytułem zaległych alimentów Alimenty

  Artykuł: Zmiany zasad przyznawania kredytów studenckich Oświata i szkolnictwo

 

22 września

Odzyskanie pieniędzy z faktur, bezzasadne potrącenia Umowy przedsiębiorców

Mam problem ze swoim byłym już kontrahentem. Jestem protetykiem stomatologicznym i współpracowałem z dentystą mającym kilka gabinetów. Występowały problemy z płatnościami –...

  Sankcje po zatrzymaniu przez policję Alkohol, narkotyki

  Zebrania po godzinach pracy i brak wynagrodzenia za nie Godziny nadliczbowe

  Podrobiony podpis na umowie Inne

  Wezwanie do zapłaty roszczenia za szkodę wraz z regresem Odszkodowania

  Artykuł: Zrzeczenie się licencji na krajowy transport drogowy Prawo o ruchu drogowym i transport

 

21 września

Jak bronić się przed odwieszeniem wyroku? Wykonanie kary

W 2013 r. popełniłem przestępstwo, otrzymałem wyrok w zawieszeniu na okres próby 4 lat. Niedawno dostałem drugi wyrok i teraz pismo, że odbędzie się sprawa o odwieszenie pierwszej kary....

  Podwyżka czynszu po wypowiedzeniu umowy najmu Najem

  Uchylenie zrzeczenia się dziedziczenia Spadek

  Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od byłego pracodawcy? Wynagrodzenie

  Żołnierz jadący na rowerze po alkoholu Alkohol, narkotyki

 

20 września

Jak zabezpieczyć się przed skopiowaniem bazy klientów? Obowiązki i odpowiedzialność pracownika

Prowadzę agencję ubezpieczeniową od 15 lat. Zatrudniam 3 pracowników na umowę o pracę na czas nieokreślony. Podejrzewam, że 2 pracowników zmówiło się, że otworzą własną agencję...

  Które nieruchomości będą włączone w podział majątku? Podział majątku

  Zmiana miejsca zamieszkania a praca w szkole Oświata i szkolnictwo

  Nierówny podział majątku między dzieci w testamencie Testament

  Czy mogę sprzedać sąsiadowi część działki? Podatek dochodowy

  Artykuł: Zwolnienie chorobowe członka zarządu Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

 

19 września

Odmowa przyjęcia obowiązków wykonawcy testamentu Testament

Chciałbym zrezygnować z obowiązku bycia wykonawcą testamentu mojej mamy. Jak należy to zrobić? Moja 90-letnia mama ze względu na wiek i chorobę Alzhaimera nie jest w stanie niczego już...

  Kiedy rozszerzanie obowiązków pracownika jest bezprawne? Obowiązki i odpowiedzialność pracownika

  Sprzedaż firmowego samochodu w trakcie rozwodu Podział majątku

  Długi mimo przyjęcia mieszkania z inwentarzem Odpowiedzialność za długi

  Kontakt z córką znajdującą się w ośrodku Monar Dzieci

 

18 września

Czy nauczycieli obejmuje ochrona przedemerytalna? Oświata i szkolnictwo

Jestem nauczycielką w szkole podstawowej. Do emerytury zostały mi trzy lata. Czy nauczycieli obejmuje 4-letnia ochrona przedemerytalna? Jaką będę otrzymywała pensję, jeśli pójdę na urlop...

  Zatrudnienie męża w firmie żony Inne

  Odmowa sprostowania świadectwa pracy Kodeks pracy

  Śmierć przed emeryturą ZUS

  Odstąpienie od umowy kupna przez przedsiębiorcę Działalność gospodarcza

 

17 września

Zwolnienie sprzed lat a liczenie stażu pracy Wynagrodzenie

Staż pracy pracownika liczy mu się od 1971. W 1989 został dyscyplinarnie zwolniony z pracy (art. 52 Kodeksu pracy). Przeszedł na rentę. Na rencie przebywał do 2002 r., kiedy to zatrudnił...

  Zamówienie nielegalnych tabletek na odchudzanie Rynek leków

  Dysponowanie środkami zmarłej osoby, która przebywała w DPS-ie Ubezwłasnowolnienie

  Czerpanie korzyści z najmu przez jednego z właścicieli Współwłasność

  Spadek a dochody z praw autorskich Spadek

 

16 września

Urodzenie dziecka przed upływem 300 dni od rozwodu Dzieci

Jestem po rozwodzie, sprawa została złożona przed prawie rokiem, moje pożycie z mężem ustało jeszcze wcześniej, wyrok rozwodowy uprawomocnił się 4 miesiące temu. Od założenia sprawy...

  Wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu Inne

  Wysokość renty raz ustalonej może ulec zmianie Odszkodowania

  Jak mam się rozliczać, skoro wyszłam drugi raz za mąż? Podatek dochodowy

  Dobrowolne ubezpieczenie i przyznanie się w ZUS-ie do winy ZUS

  Artykuł: Zwołanie WZ za pomocą listów poleconych Spółka akcyjna

 

15 września

Jakie grożą konsekwencje za niespłacanie kredytów przez wiele lat? Windykacja

Przed 10 laty mąż zaciągnął kredyty w dwóch bankach (8 tys. i 3 tys. zł). Nie mogąc ich spłacić, zdecydował się na wyjazd za granicę, gdzie to tej pory przebywa. Pobraliśmy się 5 lat...

  Równe prawa do spadku Zachowek

  Jak możemy ściąć drzewa zagrażające bezpieczeństwu? Ochrona środowiska, gospodarka odpadami

  Ważność głosowania we wspólnocie Wspólnota Mieszkaniowa

  Wypadek przy pracy osoby zatrudnionej na umowę-zlecenie Umowy cywilnoprawne

 

14 września

Stawka przy sprzedaży oprogramowania Podatek dochodowy

Tworzę oprogramowanie, które następnie sprzedaje w formie licencji na korzystanie. Udzielanie licencji do korzystania z dzieła jest opodatkowane na ryczałcie 17% stawką (o ile w ogóle...

  Jakie kolejne osoby wchodzą do dziedziczenia? Spadek

  Odpowiedź na pozew rozwodowy – brak zgody na rozwód Rozwód

  Czy nieślubne dziecko dziedziczy po ojcu? Spadek

  Dzieło niespełniające oczekiwań klienta Umowy

  Artykuł: Zwolnienie przedsiębiorców od kosztów sądowych Postępowanie cywilne

 

13 września

Jak odzyskać nakłady włożone w nieruchomość byłych teściów? Podział majątku

Sześć lata temu córka wyszła za mąż. Teściowie udostępnili im poddasze, które młodzi zaadaptowali na lokal mieszkalny. Nie było tam nic, okna, ściany, podłogi, wszystkie media były...

  Pół roku na odrzucenie spadku Odpowiedzialność za długi

  Niesłusznie ukarany za kradzież prądu Oskarżony

  Dyskryminacja pośrednia – przesłanki Mobbing i równe traktowanie w zatrudnieniu

  Wyposażenie mieszkania przy sprzedaży – aspekt podatkowy Podatek dochodowy

 

12 września

Wniosek o stypendium socjalne Oświata i szkolnictwo

Miesiąc temu wyszłam za mąż. Aktualnie rozpoczęłam nowy rok akademicki i chciałam złożyć wniosek o stypendium socjalne. Czyje dochody w obecnej sytuacji będą brane pod uwagę –...

  Czy pracodawca miał prawo do potrącenia z wynagrodzenia? Wynagrodzenie

  Podważanie formy i treści upoważnienia Postępowanie administracyjne

  Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – problem z treścią księgi wieczystej Mieszkanie spółdzielcze

  Czas trwania umowy na zastępstwo nauczyciela Oświata i szkolnictwo

  Artykuł: Uprawnienia z gwarancji Ochrona konsumenta

 

11 września

Czy można cofnąć decyzję sprzed 40 lat? Spadek

W 1976 roku otrzymałam gospodarstwo rolne po zmarłym ojcu. Otrzymałam je na rozprawie sadowej, na której matka i siostra zrzekły się prawa do dziedziczenia. Wówczas istniał przepis, że...

  Czy można samodzielnie dopłacać składki? Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

  Jak odzyskać dostęp do mieszkania? Eksmisja

  Wysokość miesięcznych kwot otrzymywanych jako wsparcie od ojca Podatek od spadków i darowizn

  Podatek przy zamianie mieszkania z większego na mniejsze Podatek dochodowy

 

10 września

Czy można się zrzec polskiego prawa jazdy? Prawo o ruchu drogowym i transport

W 2004 roku cofnięto mi prawo jazdy za przekroczenie 24 punktów karnych. Później wyjechałem na stałe do Anglii. Zdałem egzamin na prawo jazdy w Anglii i posiadam angielskie prawo jazdy. Czy...

  Zaległe składki za pracowników ZUS

  Czy konieczna będzie zmiana umowy? Bezrobocie

  Zakup trzeciego własnego mieszkania Podatek dochodowy

  Zmiana odpowiedzi na pozew rozwodowy Rozwód

 

9 września

Odzyskanie brakującej części odszkodowania Odszkodowania

Trzy lata temu miałem wypadek. Do dziś PZU uchyla się od wypłacenia pełnych kosztów naprawy mojego samochód, utraty zdrowia, cierpienia, utraty pracy. Wypłacono mi 20 tys. zł jako szkodę...

  Ruszenie sprawy mieszkania komunalnego Mieszkanie komunalne

  Działalność gospodarcza na emeryturze Inne

  Jak uwiarygodnić wniosek o zmianę nazwiska? USC, sprawy obywatelskie

  Urlop bezpłatny, zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie zmieniające Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

 

Eniro