Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 03.06.2018

Autor: Marek Gola

Opłata skarbowa po wycofaniu pozwu o rozwód

Chciałabym wycofać z sądu pozew o rozwód. Termin sprawy jest już wyznaczony. Powodem jest dobro dzieci. Doszliśmy z mężem do porozumienia i póki dzieci są jeszcze małe, nie będziemy podejmować takiej decyzji. Co dzieje się z pieniędzmi (opłata skarbowa), które wpłaciłam przy składaniu pozwu?

 

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż opłata nie jest skarbowa, tak jak Pani wskazuje, lecz sądowa. Zgodnie z art. 79 ustawy o kosztach „sąd z urzędu zwraca stronie: całą uiszczoną opłatę od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron – przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia. Natomiast połowę uiszczonej opłaty od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana”.

 

W tej sytuacji, jeżeli uiściła Pani opłatę w kwocie 600 zł, sąd winien zasądzić zwrot w kwocie 300 zł. Sąd zwróci Pani 300 zł na rachunek bankowy, z którego dokonała Pani uiszczenia opłaty,lub wskaże Panią do podania takiego celem zwrotu.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl