Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 14.11.2016

Autor: Marek Gola

Czy szwagier ma obowiązek alimentacyjny wobec teścia

Czy mój szwagier, który rozwodzi się obecnie z moją siostrą, ma obowiązek alimentacyjny wobec naszego ojca?

 

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io.

 

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy Pani ojcem, a mężem Pani siostry powstałe stosunek powinowactwa. Zgodnie z art. 618 § 1 K.r.io. z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa.

 

Powinowactwo winno być odróżniane od pokrewieństwa. Zgodnie z art. 617 § 1 K.r.io. krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej.

 

Innymi słowy krewni to nie powinowaci. Powyższe ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia Pani zapytania, albowiem obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

 

Obowiązek alimentacyjny występuje także wówczas, gdy w sytuacji obowiązku jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka.

 

Pani szwagier nie jest w żadnym stopniu obowiązany do alimentowania swojego teścia.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl