Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 21.07.2015

Autor: Eliza Rumowska

Dzierżawa gruntów rolnych bez przeprowadzenia sprawy spadkowej

Właściciel gruntów rolnych nie żyje od kilku lat. Jego spadkobierczyniami są dwie siostry, bo nie miał żony ani dzieci, a rodzice nie żyją. Nie zostały przeprowadzone sprawy spadkowe i siostry zmarłego nie chcą i teraz ich uregulować. Natomiast chętnie wydzierżawią mi grunty rolne zmarłego brata na okres 15 lat. Czy mogę zawrzeć z nimi umowę dzierżawy tych gruntów? Jeśli tak, to jakiej treści powinna być ta umowa?

 

Aby wystąpić z wnioskiem spadkowym, należy wykazać swój interes prawny. Samo przyszłe, spodziewane zawarcie umowy dzierżawy może być niewystarczające i sąd oddali wniosek spadkowy, którego wnioskodawcą byłby przyszły dzierżawca. Oczywiście nie ma mowy o podpisaniu umowy dzierżawy z osobami potencjalnie uprawnionymi do spadku, wobec których nie stwierdzono formalnie jego nabycia. Takie osoby nie mają prawa dysponować spadkiem. Dlatego proponuje przygotować wniosek i zebrać wszystkie potrzebne do wniosku dokumenty – tak by te Panie tylko złożyły podpis (w zasadzie jedna z nich), aby móc złożyć wniosek do sądu. Nawet zaproponować zawiezienie na rozprawę (zazwyczaj wszystko odbywa się na jednej rozprawie). Sprawy takie nie są kosztowne – opłacenie sprawy to 50 zł wpisowego, a koszt przygotowania wniosku spadkowego to jakieś 300 zł – nie są więc to zawrotne koszty.

 

Wówczas po nabyciu spadku, gdy będzie postanowienie spadkowe – proszę zawrzeć umowę dzierżawy poświadczoną w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia gruntów.

 

To jedyna rozsądna i legalna droga. Nie polecam żadnych prywatnych umów z osobami nieuprawnionymi, gdyż nie posiadają one jakiejkolwiek mocy prawnej. W razie potrzeby służę przygotowaniem wniosku spadkowego.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl