Zadaj pytanie ›

Biuletyn

Prenumerata biuletynu
Zadaj pytanie ›
Pozycja nr 206

Data ogłoszenia: 2005-02-21

Data wydania: 2005-02-11

Data wejścia w życie: 2005-02-11

Data obowiązywania: 2005-02-11

Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Streszczenie: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie kwoty bazowej w 2004 r.
Rozwinięcie:

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 11 lutego 2005 r.

w sprawie kwoty bazowej w 2004 r.

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż kwota bazowa, o której mowa w art. 19 powołanej ustawy, w 2004 r. wyniosła 1 903,03 zł.

/**/

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: T. Toczyński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252. Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355.

Zobacz oryginał w formacie PDF
Pozycja nr 188

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2004 r. o nadaniu odznaczeń

Data ogłoszenia: 2005-02-21 Data wydania: 2004-11-03 Data wejścia w życie: 2004-11-03
Data obowiązywania: 2004-11-03 Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Pozycja nr 189

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2004 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

Data ogłoszenia: 2005-02-21 Data wydania: 2004-11-04 Data wejścia w życie: 2004-11-04
Data obowiązywania: 2004-11-04 Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Pozycja nr 190

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Data ogłoszenia: 2005-02-21 Data wydania: 2004-11-04 Data wejścia w życie: 2004-11-04
Data obowiązywania: 2004-11-04 Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Pozycja nr 191

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2004 r. o nadaniu odznaczeń

Data ogłoszenia: 2005-02-21 Data wydania: 2004-11-04 Data wejścia w życie: 2004-11-04
Data obowiązywania: 2004-11-04 Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Pozycja nr 192

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2004 r. o nadaniu odznaczeń

Data ogłoszenia: 2005-02-21 Data wydania: 2004-11-08 Data wejścia w życie: 2004-11-08
Data obowiązywania: 2004-11-08 Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

Opinie naszych Klientów ››

Zadane pytania:

  • 0
  • 3
  • 2
  • 3
  • 0
  • 0
  • 8
wizytówka