.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samodzielne opłacanie zaliczek na podatek dochodowy

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 19.12.2011

Pracuję dla zagranicznego zleceniodawcy, nie prowadzę jednak firmy. Rozliczam się na podstawie umowy o dzieło z przekazaniem autorskich praw majątkowych. Zleceniodawca przesyła mi kwotę brutto i nie płaci za mnie zaliczek na podatek dochodowy. Jak powinienem się rozliczać z tego przychodu? Czy i jak mam odprowadzać comiesięczne zaliczki do urzędu skarbowego? Jakimi dokumentami powinienem dysponować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek samodzielnego opłacania zaliczek na podatek dochodowy uregulowany jest w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 44 ust. 1a ustawy podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według następujących zasad (art. 44 ust. 3a):

 

  1. w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (w 2011 roku 18%),
  2. za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a;
  3. przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1,
  4. zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3a zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, zapłaconej w danym miesiącu ze środków podatnika.

 

Miesięczne koszty uzyskania z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzenia tymi prawami zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy wynoszą 50% uzyskanego przychodu; natomiast z tytułu umów o dzieło uzyskiwane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – 20% przychodu; jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej – może uwzględnić koszty w wysokości faktycznie poniesionej.

 

Reasumując: moim zdaniem, ponieważ podmiot wypłacający Panu wynagrodzenie jest podmiotem zagranicznym, a co za tym idzie, nie pełni w Polsce roli płatnika, powinien Pan samodzielnie obliczać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy; co do zastosowania kosztów uzyskania przychodów (20% dla umowy o dzieło czy 50% z przeniesienia praw autorskich) – skłaniałabym się w stronę 50%; zaliczki płatne na rachunek Pańskiego urzędu skarbowego, konto podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Pozostaje wątpliwość odnośnie zakwalifikowania Pańskiej umowy (której przykład otrzymałem wraz z pytaniem) do jednego z dwóch źródeł przychodów – bądź do z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 ustawy), bądź do z tytułu praw majątkowych (odpłatnego zbycia tych praw) – art. 18.

 

Zarówno z tytułu, jak i z treści umowy wynika, że mogłaby ona być zakwalifikowana i jako przychód z tytułu umowy o dzieło, i jako przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych. Czytając literalnie przepisy art. 44 ust. 1a ustawy – jeżeli by założyć, że źródłem przychodu jest tu przekazanie praw autorskich (art. 18), obowiązku wpłacania zaliczek by nie było.

 

Organy podatkowe stoją jednak najczęściej na stanowisku, że przychody z umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich stanowią jednak przychody z działalności wykonywanej osobiście, a klauzula o przekazaniu praw autorskich daje tylko prawo do zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% (w załączeniu przykładowa interpretacja urzędu skarbowego).

 

Moim zdaniem więc możliwości są trzy:

 

  1. wpłacać co miesiąc zaliczki zgodnie z interpretacją urzędu,
  2. jeżeli sytuacja trwa już od jakiegoś czasu (załóżmy, że dotyczy zeszłego roku), a zaliczki nie były wpłacane – rozliczyć całość w zeznaniu rocznym i w razie kontroli czy czynności sprawdzających trzymać się stanowiska, że są to dochody z art. 18 (praw autorskich), a nie umowy o dzieło, więc nie było obowiązku obliczania zaliczek,
  3. wystąpić o interpretację indywidualną (na druku ORD-IN, opłata 40 zł) i wtedy miałby Pan na piśmie stanowisko organów skarbowych w swojej indywidualnej sprawie.

 

Jeśli chodzi o opcję dugą, to proponuję mieć jak najwięcej dokumentów poświadczających rodzaj zatrudnienia – zwłaszcza prawo do zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów. Mimo że teoretycznie nie ma obowiązku np. wystawiania rachunków przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej – ostatecznie to na Panu (jako na osobie odnoszącej z tego tytułu korzyści) będzie ciążyć ciężar udowodnienia, że przedmiotem umowy było przeniesienie praw autorskich.

 

Proponuję więc dla własnej wygody zaopatrzyć się w następujące dokumenty: umowę podpisaną przez zleceniodawcę i rachunki wystawione do tej umowy, zachować też wyciąg bankowy (bądź wydruki potwierdzenia poszczególnych wpłat).

 

Z mojego doświadczenia wynika, że większość urzędów stosuje zasadę, którą można żartobliwie określić: „im więcej dokumentów i pieczątek, tym lepiej”.

 

Nie oznacza to, że w przypadku braku takich dokumentów automatycznie zostanie Panu odmówione prawo do zastosowania 50% kosztów – może się jednak zdarzyć, że w późniejszym terminie będzie Pan miał problem z udowodnieniem, co właściwie było przedmiotem umowy (zwłaszcza że ewentualne przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków w przypadku kontrahenta z zagranicy byłoby kłopotliwe). Nadmieniam, że spotkałam się z przypadkiem, kiedy to zleceniodawca (spółka z o.o. ze Stanów Zjednoczonych właśnie) została postawiona w stan upadłości – a w konsekwencji kontakt urwał się zupełnie. Dlatego szczerze rekomenduję, aby Pan zadbał o posiadanie przynajmniej podpisanej umowy.

 

Proszę również pamiętać o konieczności prawidłowego przeliczenia przychodów w walucie (jeżeli wpływają na rachunek walutowy).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »