Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi na rzecz Lasów Państwowych

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 25.07.2015

Wykonuję usługi na rzecz Lasów Państwowym. Mam problem z prawidłową stawką VAT. Niby powinienem wstawić 8%, ale zamawiający w opisie napisał tak: utrzymanie obiektów turystycznych: oczyszczanie powierzchni z gałęzi, usuwanie krzewów, zbierania śmieci, koszenie trawy, naprawa ogrodzeń, urządzeń). Czy dać 8% czy 23%?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na mocy art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) w związku z art. 146a pkt 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT stosuje się 8% stawkę podatku. Załącznik ten wymienia w pozycji 137 ex 02.40.10 Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem: patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami. Przez symbol ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jak się domyślam zamawiający zamawia kompleksową usługę utrzymania terenu wokół obiektów turystycznych czy ewentualnie utrzymania obiektów turystycznych znajdujących się na terenie Lasów Państwowych. Kwestia tego, czy jest to usługa kompleksowa, ma tu kluczowe znaczenie, albowiem od tego zależy prawidłowa stawka VAT. Do czynienia z usługą kompleksową mamy wtedy, gdy nie powinna ona być dzielona, bowiem tworzy jedną usługę złożoną, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. To tak jak z wizytą u fryzjera, gdzie przecież nie kupuje Pan osobno usługi mycia głowy, usługi czesania, usługi cięcia włosów i usługi nakładania np. żelu, tylko kupuje Pan kompleksową usługę strzyżenia i samo pojedyncze świadczenie, np. mycie, nie miałoby dla Pana sensu. Więc usługa złożona to taka, która winna składać się z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Przechodząc do Pana opisuje, wspomniane naprawy ogrodzeń i urządzeń będą stanowić część usługi kompleksowej jako usługa pomocnicza, jeśli naprawy te nie stanowi celu samego w sobie, lecz są środkiem do pełnego zrealizowania usługi zasadniczej. Wtedy, gdy usługa zasadnicza jest opodatkowana 8% stawką podatku, całość jest opodatkowana 8%, nawet jeśli poszczególne usługi pomocnicze podpadałby pod stawkę 23% jako np. usługi budowlane, to nie wydziela się takiej usługi z usługi kompleksowej i nie opodatkowuje osobno. Pojedyncza usługa pomocnicza jest zatem traktowana jako element usługi kompleksowej/złożonej, gdy cel świadczenia usługi pomocniczej jest wyznaczony przez usługę główną i nie można by lub byłoby to nieuzasadnione, by wykorzystać usługę główną bez usługi pomocniczej.

 

Tym samym, uznając, iż zamawiający zamawia utrzymaniu obiektów rekreacyjnych, parkingów i miejsc postoju pojazdów w stanie umożliwiającym korzystanie z nich, chce on zamówić usługę kompleksową, a nie szereg usług (tak domniemywam z przesłanych informacji) partykularnych. W takiej sytuacji dla całej usługi właściwa jest stawka 8% VAT, gdy usługa ta mieści się w zakresie przedmiotowym pozycji 137 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

 

Podobnie wskazuje się w doktrynie. Przykładowo M. Jurek w podobnym stanie faktycznym wskazuje:

 

„Moim zdaniem wszystkie czynności składające się na wykonanie kompleksowej usługi leśnej i pomocne w jej wykonaniu, tj.: remont szlaków leśnych, transport sadzonek ze szkółki, grodzenie upraw siatką leśną, transport pozyskanych choinek, orka upraw leśnych stanowią część składową usługi kompleksowej opodatkowanej jednolitą stawką podatku w wysokości 8%. Rozdzielenie tychże czynności na usługi leśne i usługi transportowe oraz budowlane i odrębne ich wyszczególnienie na fakturze w celu opodatkowania stawką podstawową byłoby podziałem sztucznym i nie znajdującym uzasadnienia. (…) Aby móc wskazać, iż dana usługa jest usługą złożoną (kompleksową), winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. (…) W przypadku, gdy w skład świadczonej usługi wchodzą usługi pomocnicze, czyli takie, które nie stanowią dla klienta celu samego w sobie, a są jedynie uzupełnieniem usługi głównej, opodatkowanie całego świadczenia winno nastąpić wg stawki obowiązującej dla usługi zasadniczej. Jeżeli więc przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług leśnych, a w ich skład wchodzą: np. pozyskanie i zrywka drewna, przygotowanie gleby, sadzenie sadzonek drzew i krzewów, wykaszanie chwastów na uprawach leśnych, ochrona przeciwpożarowa, utrzymanie infrastruktury leśnej, produkcja pomocnicza i dodatkowa. Ww. czynności podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%. Jednak w celu wykonania tychże usług częstokroć należy podjąć szereg czynności, które nie są stricte usługami leśnymi, ale są niezbędne do wykonania usługi kompleksowej” (Vademecum Doradcy Podatkowego, M. Jurek, Jaką stawkę zastosować do praz związanych z leśnictwem?).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - trzy =

»Podobne materiały

Zwolnienie z VAT dla usług geodezyjno-kartograficznych

Czy prowadząc usługi geodezyjno-kartograficzne mogę skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o podatku VAT? Czy usługi identyfikowane są za pomocą PKWiU czy PKD?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »