Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 01.08.2013

Planuję otworzyć hostel – w zasadzie będzie to raczej rodzaj hotelu (pokoje jedno- i dwuosobowe z łazienkami), ale ze względu na problem ze spełnieniem pewnych wymagań nie mogę liczyć na oficjalne uznanie go za obiekt hotelarski. Chciałabym jednak uniknąć używania w nazwie słowa „hostel”, lecz zastąpić je np. wyrazem „pensjonat”. Znajoma powiedziała mi, że nie mogę tego zrobić, bo nazwa obiektu hotelarskiego jest ściśle związana z jego zaszeregowaniem. Czy ma rację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Różne kategorie obiektów mogą prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych. Różnią się one między sobą standardem oferowanych usług i wyposażeniem (oraz – oczywiście – nazwą). Warunki, jakie należy spełnić, aby świadczyć usługi hotelarskie, zostały określone w ustawie o usługach turystycznych. Ustawa ta dzieli obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, na dwa rodzaje:

 

 1. Obiekty hotelarskie, których obecnie wyróżnia się osiem:
  1. hotele;
  2. motele;
  3. pensjonaty;
  4. kempingi;
  5. domy wycieczkowe;
  6. schroniska młodzieżowe;
  7. schroniska;
  8. pola biwakowe. 
 2. Inne obiekty (np. gościniec, zajazd, pokoje gościnne, hostel).

 

W zależności od kategorii każdy obiekt o charakterze hotelarskim musi spełniać minimalne wymogi sanitarne. Reguluje to rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone takie usługi, oraz rozporządzenie Ministra Sportu i Turystki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 

Minimalne wymagania co do wyposażenia innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, o których mowa w art.35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. Natomiast załącznik nr 2 określa minimalne wymogi dotyczące pensjonatów jako obiektów hotelarskich.

 

Zatem w świetle ustawy hostelem jest obiekt nieskategoryzowany jako obiekt hotelowy, w którym świadczone są „inne usługi hotelarskie”. Klient płaci tu za nocleg, nie zaś za wynajęcie pokoju. Ta ostatnia cecha jest najbardziej charakterystyczna dla hosteli, ponieważ nie wynajmuje się w nim pokoi jak w hotelach, tylko płaci za nocleg w pokoju, przy czym pokoje te mogą być wieloosobowe, dwuosobowe, a nawet jednoosobowe. Hostel musi spełniać minimalne wymogi wskazane w ustawie o usługach turystycznych, m.in. powierzchnia sal nie mniejsza niż 1,5 m2 na osobę (przy łóżkach piętrowych), jeden węzeł higieniczno-sanitarny na maksimum 15 osób; a od października do kwietnia temperatura w pomieszczeniach nie może spadać poniżej 18° C.

 

Natomiast pensjonat to obiekt skategoryzowany jako obiekt hotelowy , posiadający co najmniej 7 pokojów, świadczący dla klientów całodzienne wyżywienie. Minimalne wymagania do używania tej nazwy to m.in. ogrzewanie w całym obiekcie, mechaniczna wentylacja oraz określony standard pokojów i łazienek, np. nad każdą umywalką lustro z oświetleniem, pisuar w WC męskim.

 

Przedsiębiorca otwierający obiekt hotelarski (np. pensjonat) musi uzyskać zaszeregowanie obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia usług.

 

Obowiązek zgłoszenia tzw. innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (np. hosteli) do ewidencji prowadzonej w gminie spoczywa na przedsiębiorcy. Obiekty takie nie mogą używać nazw rodzajowych obiektów hotelarskich, które są zastrzeżone tylko dla obiektów skategoryzowanych. Nie mogą one używać także innych nazw, które mogą wprowadzać klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu. Stanowi to wykroczenie.

 

Marszałek województwa lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) mają prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie wymagań we wszystkich obiektach hotelarskich i innych, w których są świadczone usługi hotelarskie. Jeżeli obiekt pozostający poza ewidencją organu dokonującego kontroli nie spełnia wymagań przewidzianych dla rodzaju i kategorii, do których został zaszeregowany, lub minimalnych wymagań dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, organ kontrolujący zawiadamia organ prowadzący ewidencję obiektu.

 

Urzędnicy kontrolujący przedsiębiorcę świadczącego usługi hotelarskie mogą:

 

 • dokonywać kontroli wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w skład kontrolowanych obiektów;
 • żądać od kierownika obiektu oraz od wszystkich osób, które są w tym obiekcie zatrudnione, pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą;
 • żądać okazania dokumentów potwierdzających spełnienie przez obiekt wymagań.

 

Należy więc pamiętać, że nazwy rodzajowe obiektów hotelarskich podlegają ochronie. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca nie posiada w stosunku do określonego obiektu odpowiedniej decyzji kategoryzacyjnej, nie może używać takiej nazwy. Przedsiębiorca, który używa w nazwie słowa „pensjonat” lub innego mimo nieposiadania urzędowej decyzji o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii, oprócz popełnienia wykroczenia narusza zatem także przepisy chroniące zbiorowe interesy konsumentów. Firma, która prowadzi taki obiekt świadczący usługi turystyczne, bezprawnie używa określenia „pensjonat” i w ten sposób narusza obowiązek udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji co do rodzaju obiektu hotelarskiego. Jego klienci nie są więc w sposób bezpośredni chronieni przed zaniżaniem standardów i jakości świadczonych przez przedsiębiorcę usług.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • II - cztery =

»Podobne materiały

Zakup mieszkania z przeznaczeniem na wynajem na cele turystyczne

Zamierzam w tym roku zakupić mieszkanie w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej (KPiR/19%/aktywny VAT) z przeznaczeniem na wynajem na cele turystyczne. Mieszkanie jest od dewelopera, w całkowicie odnowionej kamienicy z początku XX wieku. W stanie deweloperskim, tzn. do wykończenia

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »