.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Limit wpłat na IKZE dla osób samozatrudnionych a ulga w PIT

• Opublikowano: 01-07-2022 • Autor: Adam Dąbrowski

Mam pytanie dotyczące wyższego limitu wpłat na IKZE dla osób samozatrudnionych. Poza działalnością pracuję także na umowę o pracę. Wydaje mi się, że sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej uprawnia mnie do wyższego limitu wpłat, niezależnie od zatrudnienia. Czy mam rację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Limit wpłat na IKZE dla osób samozatrudnionych a ulga w PIT

Wysokość limitu wpłat na IKZE

Pierwotnie wysokość limitu wpłat na IKZE była zależna od wysokości kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogły przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – tj. 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce na rok poprzedni.

 

Nowelizacja i zmiany dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 1013 r. poz. 1717) wprowadzone zostały zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

 

Zgodnie z wprowadzonym nowym brzmieniem art. 13a ustawy o IKE oraz IKZE – na IKZE można wpłacać maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalonej.

 

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. wprowadziła kolejną nowelizację ustawy o IKE i IKZE. Z ogólnej kategorii osób fizycznych uprawnionych wyodrębniono osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza. Efektem tego było określenie wyższego limitu wpłat dokonywanych na IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Wpłaty dokonywanie przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na IKZE w danym roku kalendarzowym nie mogły przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1 ustawy o IKE i IKZE.

 

UWAGA! po raz pierwszy limit ten obowiązuje w 2021 r.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

2021 r. – dwa limity wpłat na IKZE

Powyższe oznacza, że od 1 stycznia 2021 r. faktycznie istnieją dwa limity wpłat na IKZE, w zależności od tego, czy oszczędzający na IKZE jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność (1,8 przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego), czy nie prowadzi takiej działalności (1,2 przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego).

 

Jeśli dana osoba uzyskuje dochód z zatrudnienia na umowie o prace oraz z prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej – ma prawo do dokonywania wpłat na IKZE w ramach wybranego przez siebie limitu: albo jako zwykła osoba fizyczna, albo jako osoba fizyczna prowadząca działalność.

 

Nie jest możliwe łączenie tych dwóch limitów dla celów skorzystania z ulgi w podatku dochodowym.

 

Fakt prowadzenia działalności gospodarczej uprawnia Pana do dokonywania wpłat na IKZE w wyższym limicie przewidzianych dla przedsiębiorcy. Ale nie jest to niezależne od wpłat dokonywanych poza działalnością.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność członków spółek, operacje na udziałach spółek), prawie spadkowym, rodzinnym oraz podatkowym. Nie stroni od spraw trudnych i wielowątkowych.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu