.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Firma remontowa nie wywiązała się z umowy, czy można naliczyć kary?

• Opublikowano: 10-12-2022 • Autor: Radca prawny Joanna Korzeniewska

Sytuacja dotyczy wykończenia mieszkania przez firmę zajmującą się wykańczaniem mieszkań „pod klucz”. Firma nie tylko nie wywiązała się z terminu zakończenia prac, ale i z terminu usunięcia wad/zastrzeżeń spisanych na protokole odbioru. W umowie nie ma wpisanych kar umownych, ale czy brak tego wpisu uniemożliwia mi naliczenie takich kar? Jeśli nie, to jakiej wysokości ustawowe kary mogę naliczyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Firma remontowa nie wywiązała się z umowy, czy można naliczyć kary?

Umowa o dzieło – wykonanie remontu

Wiem, że niestety czasem można się natknąć na nieuczciwych czy niesolidnych wykonawców lub kontrahentów. Nie zawsze udaje się rozstrzygnąć sprawę polubownie.

 

Umowa o dzieło została uregulowana w art. 627 i następnych Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią tegoż artykułu przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Na podstawie art. 638 do umów o dzieło stosuje się również przepisy dotyczące rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność jest wyłączona tylko wtedy, gdy wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale pochodzącym od zamawiającego, ale nie o to tutaj chodzi.

Wada fizyczna

Jeśli osoba, z którą zawarł Pan umowę, uczyniła to jako konsument, a Pan w ramach prowadzonej przez siebie działalności, wówczas zgodnie z art. 5562, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od wydania rzeczy sprzedanej, uważa się, że wada lub jej przyczyna tkwiła w rzeczy sprzedane czy też wykonanej w chwili przejścia niebezpieczeństw i ciężarów na kupującego/ zamawiającego (zwykle jest to moment wydania rzeczy). To domniemanie niewątpliwie stanowi duże ułatwienie dla kupujących/ zamawiających, którzy nie muszą wprost udowadniać, że wada tkwiła w rzeczy sprzedanej, ale wystarczy, że wykażą, iż została ona stwierdzona przed upływem roku, a na sprzedającego przerzucony zostaje obowiązek wykazania, że wcale tak nie było. Jeśli jednak nie zostały spełnione warunki sprzedaży konsumenckiej, wówczas to udogodnienie nie będzie miało zastosowania.

 

Należy pamiętać, że przepisy te dotyczące reklamacji stosuje się jedynie odpowiednio, a więc z pewnymi modyfikacjami. Teraz co do uprawnień, jakie przysługują przy wadzie fizycznej rzeczy. Opisano je w art. 560 Kodeksu cywilnego. Tak więc kupujący ma prawo do żądania obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, chyba że sprzedawca wymieni rzecz na taką wolną od wad albo usunie wadę. Nie stosuje się jednak tego ograniczenia, gdy rzecz była już naprawiana lub wymieniana, albo też sprzedający nie dopełnił obowiązku wymiany lub usunięcia wady.

Obniżenie ceny

Tutaj jak widzę, nie zostały dokonane naprawy mimo ustalenia terminu, więc najbardziej prawdopodobna wydaje się być opcja obniżenia ceny o wartość wad lub też skorzystanie z wykonania zastępczego. Oznacza to, że inna osoba wykonuje prace poprawkowe, a potem Pan od wykonawcy dochodzi zwrotu tych kosztów. Powinien Pan wysłać do wykonawcy oficjalne pismo, w którym zawrze Pan oświadczenie o obniżeniu ceny lub też oświadczy, że na ich koszt i ryzyko wykona Pan prace mające przywrócić mieszkanie do odpowiedniego stanu, usunąć wady.

Dochodzenie odszkodowania

Może Pan oczywiście dochodzić odszkodowania na podstawie przepisów o niewykonaniu zobowiązań umownych. Zgodnie z art. 471 dłużnik jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba ze owo niewykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. To na wykonawcy spoczywałby obowiązek wykazania, że nie z jego winy prace zostały źle wykonane, co nie byłoby łatwe.

Kary umowne a treść umowy

Niestety typowych kar umownych nie można tutaj zażądać, gdyż nie są zastrzeżone w umowie. Już sama nazwa wskazuje, że jest to forma przewidziana w umowie. Stanowi to zryczałtowaną formę odszkodowania. Jeśli w umowie nie przewidziano możliwości nałożenia kar umownych, nie ma możliwości nałożenia kary umownej. Nie oznacza to, że nie ma Pan możliwości domagać się odszkodowania, bo każdy ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy i wskazałam tutaj powyżej możliwości.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Joanna Korzeniewska
Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu