.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 315 | Wyświetlono: 201-220

Powód zwolnienia pracownika

Prowadzę małą firmę, zatrudniam 4 pracowników (umowy na czas nieokreślony). Chcę zwolnić jedną pracownicę (nie jest w ciąży). Jaki podać powód zwolnienia , jaki przyjąć tryb postępowania, żeby wszystko odbyło się jak najmniej boleśnie? Boję się, że...

Likwidacja sklepu i zwolnienie pracownicy

Prowadzę działalność. W jej ramach mam sklep elektroniczny (w nim pracuję tylko ja) i małą pasmanterię w innym mieście. Planuję likwidację sklepu (pasmanterii) i zwolnienie mojej jedynej pracownicy, która jest w ciąży. Lokal zostanie sprzedany wraz z wyposażeniem. Po likwidacji...

Zwolnienie przez pracodawcę

90% zadań wykonywanych przez jednego z moich pracowników zleciłem firmie zewnętrznej, więc jako pracodawca chcę mu wręczyć zwolnienie. Czy muszę podawać przyczynę zwolnienia? Pracownik ma umowę o pracę na czas nieokreślony, a ja chcę mu jeszcze przez 3 miesiące wypłacać...

Prawa pracownika zwalnianego przez pracodawcę

Pracuję na umowę o pracę. Pracodawca chce mnie zwolnić za porozumieniem stron, bo nie znam kilku programów komputerowych – mimo że ich znajomość nie była wymagana, kiedy zostałem przyjęty. Pracuję niecały rok. Czy mogę nie zgodzić się na taką formę rozwiązania umowy?...

Wycofanie porozumienia dotyczącego wypowiedzenia

W zeszły wtorek zostałem poinformowany o reorganizacji firmy i wyborze: mogę dostać wypowiedzenie umowy lub rozwiązać ją za porozumieniem stron, dzięki czemu będę pracować jeszcze pół roku. Miałem umowę na czas nieokreślony, pracuję w tej firmie 10 lat. Nie mając czasu do...

Utrata klienta przez błędy pracownicy

Chciałbym udzielić pracownicy nagany na piśmie. Kobieta ta popełnia liczne błędy, które przekładają się na niezadowolenie klienta i tym samym jego utratę. Wspomniane błędy jestem w stanie udokumentować. Pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas...

Ciąża w okresie wypowiedzenia

Kilka dni przed końcem okresu wypowiedzenia pracownica przedstawiła zaświadczenie lekarskie, że jest w ciąży, w którą zaszła podczas okresu wypowiedzenia. Czy słuszne było przywrócenie tej pani do pracy? Kiedy najwcześniej będę mogła ponownie wypowiedzieć jej umowę?

Odszkodowanie za okres wypowiedzenia

Po wygaśnięciu umowy o pracę na okres próbny (30.06.2011 r.) pracodawca zapewniał mnie, że pracuję na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie dostałem jednak nowej umowy. Dopiero 14.11.2011 r. pracodawca wręczył mi do podpisania umowę na czas określony – do...

Przejęcie spółki i jej pracowników a rozwiązania umów o pracę

W miesiącu październiku spółka A (zatrudnia 17 pracowników) przejmie cały majątek i pracowników spółki B (5 pracowników). Czy spółka A po przejęciu pracowników spółki B może wypowiedzieć części przejętych pracowników (dwóm osobom) umowy o pracę, dostosowując...

Bieg wypowiedzenia – kiedy się zaczyna, kiedy kończy?

Jestem zatrudniony w firmie na umowę o pracę na czas nieokreślony, okres mojego zatrudnienia nie przekracza jeszcze 6 miesięcy, więc obowiązuje mnie dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Od kiedy liczone są te dwa tygodnie? Dniem otrzymania wypowiedzenia jest 10.02.2012 r. 

Działanie na szkodę pracodawcy i finansowe konsekwencje

Od kilku miesięcy prowadzę własną działalność gospodarczą w tajemnicy przed pracodawcą. Przełożony jednak zainstalował na moim komputerze w pracy specjalne oprogramowanie, które wykryło moje działania – prywatne korespondencje, dane z rachunku bankowego itp. Przyznaję,...

Nauczyciel dyplomowany a wypowiedzenie umowy o pracę

Kiedy wygaśnie stosunek pracy, jeśli nauczyciel dyplomowany złoży wypowiedzenie 20.09.2011 r.? Dodam, że dyrekcja nie jest przychylnie nastawiona do mojej osoby.

Wygaśnięcie stosunku pracy

Jestem w trakcie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę, wraz z którą podpisywałem umowę o zakazie konkurencji (który obowiązuje przez cały czas trwania stosunku pracy). Czy złożenie wypowiedzenia jest równoznaczne z wygaśnięciem stosunku pracy?

Plan naprawczy a prawo do zwolnienia pracownika

Ostatnio w firmach zajmujących się sprzedażą stosowane są tzw. plany naprawcze. Podobnie jest w firmie, w której pracuję. Obecnie mam problemy z „wyrobieniem” planu ze względu na zabiegi konkurencji. Bardzo się staram, przykładam, zostaję po godzinach, by plan...

Zwolnienia grupowe a odprawa

W firmie, w której pracuję, pracodawca zwalnia pracowników przez wypowiedzenie umowy – w tygodniu ok. 5 osób. Jest zatrudnione powyżej 20 osób na umowę na czas określony. Czy mamy prawo do ubiegania się o odprawę z tytułu zwolnień grupowych?

Sąd pracy wydał wyrok, a pracodawca mnie zwolnił – co robić?

Czy z pracownikiem przywróconym do pracy wyrokiem sądowym, który zgłosił w ciągu siedmiu dni gotowość niezwłocznego podjęcia pracy, lecz nie został zatrudniony ponownie przez pracodawcę, można rozwiązać umowę o pracę? Dodam, że pracodawca zasłania się faktem, że wydał mi...

Zasady globalne w korporacji a krajowe prawo pracy

Od lipca 2007 r. pracuję w dużej korporacji. Najpierw pracowałem w Wielkiej Brytanii, potem – od marca 2009 r. w oddziale polskim. Przejście pomiędzy oddziałami odbyło się przy zachowaniu ciągłości pracy. Właśnie otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na...

Rozwiązanie umowy z przyczyn niedotyczących pracowników

Jestem właścicielem kilku sklepów obuwniczych. Jeden z nich muszę zamknąć, bo nie przynosi dochodów. Będę więc musiał rozwiązać z pracującą tam panią umowę na czas nieokreślony. Czy mogę powołać się na ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami...

Podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem

Rozwiązałem umowę z pracownikiem z zachowaniem terminu wypowiedzenia, ponieważ muszę zredukować etaty, by firma zachowała płynność finansową. Pracownik złożył do ZUS wniosek o świadczenie emerytalne, a Zakład wystosował do mnie pismo z prośbą o podanie przepisu...

Postępowanie karne a zwolnienie z pracy

Toczy się wobec mnie postępowanie karne w sądzie. Będę wnosić o umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 K.p.k. lub o warunkowe umorzenie. Czy pracodawca może mnie teraz zwolnić z pracy? 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl