.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo handlowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 920 | Wyświetlono: 501-520

Osoba współpracująca

Chciałbym zgłosić córkę jako osobę współpracującą w mojej firmie. Jak będzie wyglądać roczne rozliczenie córki, skoro nie będzie jej na liście płac? Czy korzystniejsze byłoby zatrudnienie córki na etat? Oczywiście jestem zdecydowany płacić za córkę...

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej

Zlikwidowaliśmy ze wspólnikiem spółkę cywilną . Pozostał do spłaty kredyt odnawialny. Chciałbym jak najszybciej spłacić swoją połowę zobowiązania (mam na ten cel gotówkę), bo cały czas rosną wysokie odsetki. Bank nie wyraził zgody...

Rezygnacja z funkcji likwidatora

Sąd okręgowy ustanowił mnie likwidatorem spółki z o.o. na podstawie wyroku w sprawie o rozwiązanie spółki. Chcę zrezygnować z funkcji likwidatora . Komu powinnam wręczyć rezygnację? Dodam, że w spółce nie działają zarząd i rada nadzorcza. Do sądu z...

Handel dopalaczami

Chcę otworzyć sklep z dopalaczami. Czytałem na forum, że można sprzedawać takie produkty, ale oznaczone jako „wyrób kolekcjonerski” z dopiskiem „nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi”. Czy faktycznie można tak zrobić? W moim mieście prosperuje taki sklep i...

Odzyskanie towaru od firmy w upadłości

Sprzedaliśmy innej firmie towar z terminem płatności 30 dni. Nie uzyskaliśmy zapłaty. Na fakturze była zamieszczona informacja, że do momentu pełnego uregulowania kwoty wynikającej z faktury towar nie jest własnością nabywcy. W dniu sprzedaży firma nie była w upadłości, ale...

Darowizna udziałów i zatrudnienie małżonka w spółce z o.o.

Mój mąż jest jedynym wspólnikiem w jednoosobowej spółce z o.o. Chce on przekazać mi 50% udziałów spółki umową darowizny . Czy wymaga to zmiany umowy spółki u notariusza? Czy możemy wówczas być razem w zarządzie (mąż jako...

Upadłość spółki z o.o.

ZUS złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. Obecnie jesteśmy w stanie spłacić zadłużenie w układzie ratalnym. W załączniku przesyłamy wezwanie sądu. Co mamy odpisać na to wezwanie?  

Wynagrodzenie członka zarządu

Jestem członkiem zarządu spółki kapitałowej. Swoją funkcję pełnię z powołania, nie zawarto ze mną umowy o pracę. Nie pobierałem żadnego wynagrodzenia. Czy Kodeks pracy daje mi możliwość żądania wypłaty zaległego wynagrodzenia za...

Uprawnienia do wykonywania usług kadrowo-płacowych

Czy do wykonywania w formie działalności gospodarczej usług kadrowo-płacowych potrzebne są jakieś szczególne uprawnienia ?

Podatek od zbycia udziałów w spółce z o.o.

Spółka z o.o. ma 5 wspólników. Jeden z nich, który posiada 10% udziałów, postanowił je zbyć. Prawo pierwokupu (zgodnie ze statutem) mają pozostali wspólnicy. Sprzedający wskazał, że kwota, którą chce uzyskać za sprzedaż udziałów, to 25 000 zł (w tym 5000...

Rozwiązanie spółki jawnej

Pewna spółka jawna ma dwóch wspólników. Jeden z nich to mój mąż, drugi – kuzyn męża. Ze względu na długotrwałe konflikty mąż nie chce już pracować z kuzynem. Mąż cały czas tylko pracuje i odrabia straty (12 lat bez pensji!). Wiem, że spółka jest zadłużona. W...

Czy prezes spółki z o.o. może być karany?

Od roku jestem prezesem zarządu spółki z o.o. Niedawno założyłem drugą spółkę, ale tym razem KRS odrzucił wniosek, w którym zostałem wskazany jako prezes zarządu, ze względu na to, że byłem karany za...

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. a odpowiedzialność za zobowiązania

Moja teściowa z koleżanką założyły spółkę z o.o. , której zostałem prezesem. W rzeczywistości całą działalnością spółki zajmowała się teściowa, ja zaś w ogóle nie interesowałem się, co się z nią dzieje. Niedawno jednak zgłosił się...

Nowy komplementariusz

W istniejącej spółce komandytowo-akcyjnej przeprowadzana jest kontrola podatkowa w zakresie prawidłowości wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towaru. Komplementariuszem w spółce jest spółka z o.o. Organ podatkowy dokonał zabezpieczenia na poczet przyszłych zobowiązań na...

Jak zlikwidować fundację?

Chciałabym zlikwidować fundację , która nie prowadzi działalności gospodarczej, majątek i środki finansowe zostały wyczerpane. Problem polega na tym, że zgodnie ze statutem decyzję o likwidacji może podjąć tylko rada, która obecnie nie istnieje (kadencja...

Założenie fundacji

Zastanawiam się nad założeniem fundacji , której celem byłaby pomoc w nauce dzieciom z uboższych rodzin. W jaki sposób to zrobić? Ile powinien wynosić wkład fundatora? Z jakimi kosztami wiąże się założenie fundacji? Prowadzę biuro rachunkowe. Czy jako...

Kiedy wspólnik spółki z o.o. nie może głosować?

Czy jako wspólnik w spółce z o.o. mogę brać udział w głosowaniu nad usunięciem mnie z zarządu, czy wówczas nie mogę głosować ? W umowie firmy nie ma żadnych zapisów dotyczących tego tematu.

Tymczasowy nadzorca sądowy

Jakie są uprawnienia tymczasowego nadzorcy sądowego ? Czy ma on prawo wysyłać korespondencję na adres zamieszkania przedsiębiorcy, jeśli siedziba firmy jest pod innym adresem?  

Upadłość sp. z o.o.

Kiedy istnieją przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości sp. z o.o. ? Spółka posiadała zaległości w ZUS-ie przez okres 10 miesięcy. Jednakże spółka uzyskała kredyt i spłaciła zaległości. Czy istniała przesłanka do złożenia wniosku o...

Firma a miejsce zameldowania

W 1995 roku chciałam otworzyć sklep w Wejherowie (mieszkałam w sąsiedniej miejscowości). Urzędniczka poinformowała mnie, że siedziba firmy musi znajdować się w miejscu zameldowania . Zameldowałam się więc u rodziny (chociaż w rzeczywistości...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl