Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedź na pozew rozwodowy – brak zgody na rozwód

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 14.09.2016

Po 35 latach małżeństwa mąż złożył pozew o rozwód bez orzekania o winie. Nie zgadzam się na rozwód, bo do momentu przyznania się przez mojego męża do zdrady nasze małżeństwo było zgodne i spełniało wszystkie przesłanki prawne (wspólne gospodarstwo domowe, więzi emocjonalne, współżycie seksualne). Mam dowody i świadków, którzy potwierdzą, że byliśmy zgodnym małżeństwem. Dysponuję też dowodami na zdradę męża (zdjęcia detektywa, SMS-y pomiędzy kochankami). Chciałabym, aby pełnomocnik męża nie poznał strategii mojego adwokata i nie zdążył się do niej „przygotować”. Nasza strategia polega na tym, aby ratować to małżeństwo, bo nadal kocham męża. Jeśli mimo wszystko sąd orzeknie rozwód, to chciałabym, aby był to rozwód z wyłącznej winy męża, bo muszę dochodzić alimentów na siebie – mój dochód jest niewystarczający. Adwokat twierdzi, że w odpowiedzi na pozew musimy podać wszystkie dowody i świadków. Czy istnieje inna możliwość? Chciałabym przedłużać maksymalnie proces rozwodowy, bo być może mąż się wtedy otrząśnie i wróci do mnie. Tak już było przed laty, choć wtedy mąż nie złożył pozwu. Czy w odpowiedzi na pozew musze podać wszystkich świadków i okazać dowody?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma obowiązku odpowiadać na pozew rozwodowy. Jeśli chce Pani ratować małżeństwo, ma Pani kilka wyjść.

 

Pierwszym jest odraczanie w nieskończoność sprawy. Do tego będą Pani potrzebne zaświadczenia od lekarza sądowego o niezdolności do stawienia się w sądzie. Listę lekarzy sądowych znajdzie Pani na stronie sądu.

 

Drugą możliwością jest napisanie odpowiedzi na pozew ze wskazaniem, że nie zgadza się Pani na rozwód, bo kocha męża.

 

Zgodnie z treścią art. 56. Kodeksu rodzinnego:

 

„§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.”

 

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 października 2000 r. II CKN 956/99 LexPolonica nr 350562 Jurysta 2001/5 str. 29 Monitor Prawniczy 2001/6 str. 352 OSP 2003/3 poz. 35:

 

„Odmowa wyrażenia zgody na rozwód przez małżonka niewinnego rozkładu pożycia (art. 56 § 3 zdanie ostatnie K.r.o.) korzysta z domniemania zgodności z zasadami współżycia społecznego; domniemanie to może być obalone przez udowodnienie konkretnych okoliczności świadczących o tym, że jest inaczej.”

 

Kolejną możliwością jest złożenie wniosku o mediację. W sprawach o rozwód lub separację mediacje mogą być przeprowadzone na wniosek stron, a także na podstawie decyzji sądu – za zgodą stron. Sprawa może zostać skierowana do mediacji, jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, nawet wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone (art. 436 § 1 K.p.c.).

 

Sprawa może zostać skierowana do mediacji także w przedmiocie pojednania stron (art. 436 § 2 K.p.c.). W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację (art. 4452 K.p.c.).

 

Jeśli już zdecyduje się Pani na odpowiedź na pozew, powinna tam Pani podać świadków, tym bardziej gdy sąd w piśmie przewodnim zażądał przedstawienia wniosków dowodowych.

 

Może Pani także w odpowiedzi na pozew wskazać, iż nie zgadza się na rozwód – bowiem jest spowodowany wyłącznie winą męża, a wnioski dowodowe złoży Pani niezwłocznie, w zależności od stanowiska męża.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - 1 =

»Podobne materiały

Zdrada żony – wniesienie pozwu rozwodowego przez męża

Dowiedziałem się, że żona mnie od dawna zdradza. Chcę się rozwieść. Co mam złożyć i do jakiego sądu? Czy mam przedłożyć dowody zdrady? Czy możliwe jest orzeczenie rozwodu bez wskazywania winnego? Jak napisać pozew? Czy potrzebny jest adwokat?

 

Rozwód w USA czy w Polsce?

Od kilku lat mieszkam z mężem i dwojgiem dzieci (w wieku 16 i 20 lat) w Stanach Zjednoczonych. Małżeństwo zawarliśmy wiele lat temu w Polsce. Teraz chcielibyśmy się rozwieść (bez orzekania o winie), zastanawiamy się jednak, czy lepiej przeprowadzić rozwód w USA, czy w Polsce. Wydaje mi się, że wygod

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »