Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana miejsca zamieszkania a rozwiązanie umowy na usługę

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 21.04.2016

Mam problem ze zmianą lokalizacji usługi, to znaczy przesyłania sygnału TV przez dostawcę. Musieliśmy zmienić adres zamieszkania i zgłosiliśmy to do operatora z prośbą o przeniesienie usługi pod nowy adres. Niestety odpowiedziano nam, że nie mają możliwości technicznych, aby tego dokonać i zaproponowano nam, abyśmy rozwiązali z nimi umowę, a oni naliczą nam karę umowną. My uważamy, że jeżeli oni nie mogą przenieść tej usługi, to oni nie wywiązują się z umowy i powinni odstąpić od niej bez żadnej kary umownej dla nas. Dosyłamy naszą umowę i regulamin. Jaka jest Państwa opinia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sporna kwestia została uregulowana w umowie i regulaminie świadczenia usług. Paragraf 18 regulaminu określa, że „dostawca usług zobowiązuje się dostarczać do zainstalowanego w lokalu zakończenia sieci sygnały programów w jakości zgodnej z właściwymi normami technicznymi”.

 

Z kolei umowa określa adres zakończenia sieci. I tylko na to zakończenie sieci dostawca zobowiązał się dostarczać sygnał.

 

Co więcej, w paragrafie 3 regulaminu określa się, że dostawca oferuje usługi podmiotom zamierzającym z nich korzystać na terenach, na których posiada sieć umożliwiającą świadczenie usług.

 

Niestety, ale nie można zmusić operatora do dostarczania telewizji kablowej tam, gdzie nie ma kabli. I nie jest to wina operatora, że nie będzie mógł świadczyć usługi pod innym adresem, gdzie nie ma zasięgu i okablowania, a także warunków technicznych.

 

Umowa została zawarta na określone zakończenie sieci i dopiero gdyby dostawca nie wywiąże się z zobowiązania dostarczania sygnału zgodnie z treścią umowy i regulaminu – w miejscu zakończenia sieci – można mówić o niewykonaniu umowy przez dostawcę i możliwości jej zerwania.

 

Niestety w żadnym punkcie ani umowy, ani regulaminu dostawca nie zobowiązuje się do świadczenia usługi w każdorazowym miejscu zamieszkania odbiorcy, umożliwiając przeniesienie usługi w miejsca wyposażone w odpowiednie zaplecze i warunki techniczne.

 

Zasada swobody umów należy do fundamentalnych zasad prawa zobowiązań. Przed nowelizacją Kodeksu cywilnego dokonaną ustawą z dnia 28 lipca 1990 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 321) zasada swobody umów wyprowadzana była w drodze argumentu a contrario z przepisów art. 58 i innych Kodeksu cywilnego. Niekiedy podnoszono (Z. Radwański), że zasadę tę wyprowadzić można w szczególności z art. 56 K.c. po pewnej rekonstrukcji tego artykułu. Mianowicie można przyjąć (w myśl art. 56 K.c.), że każda czynność prawna wywołuje skutki w niej wyrażone, a także wynikające z ustawy, zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. Natomiast z art. 58 K.c. wynika, że nieważna jest czynność prawna sprzeczna z ustawą lub dokonana in fraudem legis oraz sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Niestety obawiam się, że ze względu na zapisy umowne i regulaminowe może Pani liczyć tylko na uznaniowe odstąpienie od naliczania kary umownej przez dostawcę telewizji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus 8 =

»Podobne materiały

Dożywotnie bezpłatne użytkowanie a opłata za media

Podarowałem wnuczce mieszkanie. W akcie notarialnym istnieje zapis o prawie dożywotniego bezpłatnego użytkowania darowizny. Czy jestem zobowiązany płacić za media?

 

Weksel in blanco a wynajmowanie mieszkania

Zamierzam wynająć mieszkanie studentom, ale obawiam się ewentualnych szkód przez nich wyrządzonych. Chciałbym się przed tym jakoś zabezpieczyć, dlatego zastanawiam się, czy możliwe jest podpisanie weksla in blanco na 4000 zł, wystawionego na mnie? Czy to ma sens w świetle prawa, skoro dotyczy osób p

 

Pominięcie prawa do pierwokupu a odszkodowanie

Proszę o poradę, 5 lat temu zakupiłem nieruchomość w kamienicy, gdzie jest 5 lokali i 3 właścicieli. W momencie zakupu jednego z lokali zapisaliśmy ze sprzedawcą w umowie przedwstępnej, tzw. prawo pierwokupu pozostałych jego nieruchomości w tej kamienicy. Niestety notariusz w akcie notarialnym pomin

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »