.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Uzyskanie absolutorium

Jestem studentem. Nie złożyłem pracy dyplomowej w terminie z powodów technicznych – trudności w kontaktach z chorującym promotorem. Zostałem skreślony z listy studentów. Zdaniem sekretarki nie uzyskałem absolutorium, mimo że byłem pewny, iż jest inaczej – mam zaliczone wszystkie przedmioty poza seminarium, na którym trzeba było złożyć pracę. Zgodnie z regulaminem studiów uzyskanie absolutorium faktycznie jest możliwe dopiero po oddaniu pracy. Czy to zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Uzyskanie absolutorium

Decyzja o skreśleniu z listy studentów

Zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) „kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej skreśla studenta z listy studentów, w przypadku:

 

1) niepodjęcia studiów;

2) rezygnacji ze studiów;

3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;

4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni”.

 

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 15 lutego 2011 r. (sygn. akt II SA/Ol 886/10, LEX nr 784081) „podstawowym obowiązkiem studenta, określonym zarówno w przepisach u.sz.w. (art. 189 ust. 1 pkt 2) oraz w regulaminie studiów jest uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów, a także składanie egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów. W przypadku nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie student może być skreślony z listy studentów (art. 190 ust. 2 pkt 2 u.sz.w.)”. Ustawodawca wprawdzie pozostawił decyzję w zakresie uzyskania absolutorium do uznania organom uczelni, jednakże uczynił to ze względu na zasadę autonomii uczelni i możliwość uwzględnienie różnych nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających studentowi wywiązania się z jego podstawowych obowiązków z przyczyn od niego niezależnych.

 

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 lipca 2008 r. (sygn. akt IV SA/Po 660/07, LEX nr 566517) „decyzja o skreśleniu z listy studentów jest indywidualnym aktem administracyjnym, do którego stosuje się odpowiednio przepisy k.p.a. oraz przepisy o zaskarżeniu decyzji do sądu administracyjnego”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Regulacje w kwestii uzyskania absolutorium

Decyzja organów uczelni, w kontekście wyrażonej w art. 77 ust. 5 Konstytucji RP zasady autonomii szkół wyższych, nie musi spełniać tak surowych kryteriów jak decyzja organu administracyjnego. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego polega na zachowaniu przez organ minimum procedury administracyjnej, niezbędnej do załatwienia sprawy i zagwarantowania ustawowych uprawnień strony.

 

Rozstrzygnięciu w sprawie zaliczenia semestru czy roku studiów (w tym do uzyskania absolutorium) bliżej raczej do czynności faktycznej właściwego organu uczelni, aniżeli do decyzji administracyjnej.

 

Przepisy prawa o szkolnictwie wyższym nie regulują kwestii uzyskiwania absolutorium. W takiej sytuacji należy się posiłkować zapisami regulaminu uczelni, z którego – w Pana wypadku – wynika, że nie ma Pan uzyskanego absolutorium, gdyż nie oddał Pan pracy dyplomowej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu