.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Data rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, któremu nie przyznano świadczenia rehabilitacyjnego

Pracownik długo chorował; w styczniu wyczerpał limit 182 dni zasiłku chorobowego, następnie wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne. Pracodawca dowiedział się początkiem kwietnia, że pracownikowi nie przyznano świadczenia i zwolnił go z dniem zakończenia zasiłku chorobowego, czyli z datą styczniową a nie kwietniową. Pracownik i tak oświadczył, że nie chce podjąć dalszej pracy w zakładzie ze względu na stan zdrowia. Czy pracodawca wpisał prawidłową datę rozwiązania stosunku pracy z tym pracownikiem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Data rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, któremu nie przyznano świadczenia rehabilitacyjnego

Czy niewykonywanie pracy do czasu uzyskania decyzji ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego to usprawiedliwiona nieobecność w pracy?

Pracodawca może (choć nie musi) zwolnić niezdolnego do pracy z powodu choroby pracownika, jeśli upłyną określone w przepisach prawa pracy okresy ochronne, a pracownik jest nadal niezdolny do pracy.

 

W przypadku długoletnich pracowników okres ochronny przed rozwiązaniem umowy o pracę jest związany z okresem zasiłkowym i obejmuje łącznie okres pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego (czyli maksymalnie 182 dni, a w przypadku choroby w okresie ciąży lub gruźlicy – maksymalnie 270 dni) oraz pierwsze trzy miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego – o ile zostanie pracownikowi przyznane (tak mówi art. 53 § 1 pkt. 1 lit. b Kodeksu pracy).

 

Przerwa pomiędzy zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego a decyzją w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego powinna być w mojej ocenie traktowana jako nieobecność usprawiedliwiona niepłatna.

 

Pracodawca wie, co dzieje się z pracownikiem w tym czasie i jednostronnie może usprawiedliwić mu tą nieobecność w pracy bez potrzeby składania w tym czasie wniosku o urlop bezpłatny przez pracownika.

 

Zatem niewykonywanie pracy do czasu uzyskania decyzji ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego to usprawiedliwiona nieobecność w pracy.

 

Nieobecność pracownika w pracy w tym okresie jest niepłatna, ponieważ brak jakiejkolwiek podstawy do wypłaty świadczeń pieniężnych w okresie oczekiwania – okres pobierania zasiłku chorobowego zakończył się, a świadczenie rehabilitacyjne nie zostało jeszcze przyznane.

 

Jeśli świadczenie rehabilitacyjne zostanie pracownikowi przyznane, pracownik otrzyma świadczenia pieniężne od dnia następnego po dniu, w którym skończył pobierać zasiłek chorobowy. Zatem zachowa ciągłość świadczeń pieniężnych.

 

W przypadku gdy ZUS nie przyzna pracownikowi świadczenia rehabilitacyjnego, umowa o pracę tego pracownika nie rozwiązuje się z mocy prawa.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem niezdolnym do pracy z powodu choroby

Do ustania stosunku pracy niezbędne jest oświadczenie woli jednej ze stron stosunku pracy – wypowiedzenie lub oświadczenie o rozwiązaniu bez wypowiedzenia lub zgodna wola obu stron, czyli porozumienie stron o rozwiązaniu umowy.

 

Jednak zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego: oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

 

Zatem rozwiązanie stosunku pracy następuje z chwilą dojścia pisma do pracownika w taki sposób, że miał on realną możliwość zapoznania się z jego treścią.

 

Zatem jeżeli po zakończeniu okresu ochronnego (tj. w styczniu) pracodawca nie rozwiązał umowy o pracę, lecz dopiero w dniu otrzymania decyzji odmawiającej świadczenia rehabilitacyjnego (czyli w kwietniu), to rozwiązanie umowy jest skuteczne dopiero w dacie rozwiązania umowy, o ile właśnie w tym dniu pracownik zapoznał się z oświadczeniem pracodawcy.

Potwierdza to orzecznictwo, i tak: wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 23 września 2004 r. I PK 525/2003 LexPolonica nr 369247

Rozwiązanie stosunku pracy z datą wsteczną

„Do przesłanek zgodnego z prawem zastosowania niezwłocznego rozwiązania umowy nie należy podanie w piśmie pracodawcy terminu jej rozwiązania, a właściwie terminu ustania wynikającego z niej stosunku pracy. Podawanie tego terminu nie jest konieczne dlatego, że pisemny wyraz oświadczenia woli pracodawcy, jako oświadczenia skierowanego do innej osoby, musi być pracownikowi udostępniony, a to zgodnie z art. 61 kc, mającym wobec stosunku pracy odpowiednie zastosowanie z mocy art. 300 kp, następuje z chwilą dojścia pisma do adresata w sposób stwarzający mu realną możliwość zapoznania się z jego treścią. Rozwiązanie stosunku pracy przed tą chwilą, a więc rozwiązanie go z tzw. wsteczną datą, nie jest w świetle powołanego przepisu możliwe.”

 

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 października 1998 r. III ZP 31/98 LexPolonica nr 332299 OSNAPiUS 1999/3 poz. 80, Prokuratura i Prawo – dodatek 1999/2 poz. 41

 

„Pisemne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia nie musi wskazywać terminu ustania stosunku pracy, który to skutek następuje zawsze w dacie dojścia oświadczenia do adresata w sposób umożliwiający mu realne zapoznanie się z jego treścią (art. 61 kc w związku z art. 300 kp). Złożenie oświadczenia ze wskazaniem terminu przypadającego przed tą datą nie jest więc naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie (art. 56 § 1 kp).”

 

Z treści pytania wiemy, że pracownik nie chciał podjąć pracy z uwagi na stan zdrowia.

 

W przypadku gdy po upływie wskazanych okresów ochronnych lekarz medycyny pracy orzeknie o zdolności pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku (tj. wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku) pracodawca nie może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia, lecz musi dopuścić go do pracy na tym stanowisku. Zdaje się, że pracownik nie przedłożył zaświadczenia, że jest zdolny do pracy. W takim wypadku pracodawca nie mógłby dopuścić go do pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Hanna Żurowska

Radca prawny od 1994 r., mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego i nowych technologii. Zajmuje się sporządzaniem regulaminów sprzedaży przez internet, polityk prywatności oraz umów z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego. Udziela także porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy oraz prawa handlowego i gospodarczego, jak również windykacji należności. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu