Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Data rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, któremu nie przyznano świadczenia rehabilitacyjnego

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 09.05.2015

Pracownik długo chorował; w styczniu wyczerpał limit 182 dni zasiłku chorobowego, następnie wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne. Pracodawca dowiedział się początkiem kwietnia, że pracownikowi nie przyznano świadczenia i zwolnił go z dniem zakończenia zasiłku chorobowego, czyli z datą styczniową a nie kwietniową. Pracownik i tak oświadczył, że nie chce podjąć dalszej pracy w zakładzie ze względu na stan zdrowia. Czy pracodawca wpisał prawidłową datę rozwiązania stosunku pracy z tym pracownikiem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawca może (choć nie musi) zwolnić niezdolnego do pracy z powodu choroby pracownika, jeśli upłyną określone w przepisach prawa pracy okresy ochronne, a pracownik jest nadal niezdolny do pracy.

 

W przypadku długoletnich pracowników okres ochronny przed rozwiązaniem umowy o pracę jest związany z okresem zasiłkowym i obejmuje łącznie okres pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego (czyli maksymalnie 182 dni, a w przypadku choroby w okresie ciąży lub gruźlicy – maksymalnie 270 dni) oraz pierwsze trzy miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego – o ile zostanie pracownikowi przyznane (tak mówi art. 53 § 1 pkt. 1 lit. b Kodeksu pracy).

 

Przerwa pomiędzy zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego a decyzją w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego powinna być w mojej ocenie traktowana jako nieobecność usprawiedliwiona niepłatna.

 

Pracodawca wie, co dzieje się z pracownikiem w tym czasie i jednostronnie może usprawiedliwić mu tą nieobecność w pracy bez potrzeby składania w tym czasie wniosku o urlop bezpłatny przez pracownika.

 

Zatem niewykonywanie pracy do czasu uzyskania decyzji ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego to usprawiedliwiona nieobecność w pracy.

 

Nieobecność pracownika w pracy w tym okresie jest niepłatna, ponieważ brak jakiejkolwiek podstawy do wypłaty świadczeń pieniężnych w okresie oczekiwania – okres pobierania zasiłku chorobowego zakończył się, a świadczenie rehabilitacyjne nie zostało jeszcze przyznane.

 

Jeśli świadczenie rehabilitacyjne zostanie pracownikowi przyznane, pracownik otrzyma świadczenia pieniężne od dnia następnego po dniu, w którym skończył pobierać zasiłek chorobowy. Zatem zachowa ciągłość świadczeń pieniężnych.

 

W przypadku gdy ZUS nie przyzna pracownikowi świadczenia rehabilitacyjnego, umowa o pracę tego pracownika nie rozwiązuje się z mocy prawa.

 

Do ustania stosunku pracy niezbędne jest oświadczenie woli jednej ze stron stosunku pracy – wypowiedzenie lub oświadczenie o rozwiązaniu bez wypowiedzenia lub zgodna wola obu stron, czyli porozumienie stron o rozwiązaniu umowy.

 

Jednak zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego: oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

 

Zatem rozwiązanie stosunku pracy następuje z chwilą dojścia pisma do pracownika w taki sposób, że miał on realną możliwość zapoznania się z jego treścią.

 

Zatem jeżeli po zakończeniu okresu ochronnego (tj. w styczniu) pracodawca nie rozwiązał umowy o pracę, lecz dopiero w dniu otrzymania decyzji odmawiającej świadczenia rehabilitacyjnego (czyli w kwietniu), to rozwiązanie umowy jest skuteczne dopiero w dacie rozwiązania umowy, o ile właśnie w tym dniu pracownik zapoznał się z oświadczeniem pracodawcy.

 

Potwierdza to orzecznictwo, i tak: wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 23 września 2004 r. I PK 525/2003 LexPolonica nr 369247

 

„Do przesłanek zgodnego z prawem zastosowania niezwłocznego rozwiązania umowy nie należy podanie w piśmie pracodawcy terminu jej rozwiązania, a właściwie terminu ustania wynikającego z niej stosunku pracy. Podawanie tego terminu nie jest konieczne dlatego, że pisemny wyraz oświadczenia woli pracodawcy, jako oświadczenia skierowanego do innej osoby, musi być pracownikowi udostępniony, a to zgodnie z art. 61 kc, mającym wobec stosunku pracy odpowiednie zastosowanie z mocy art. 300 kp, następuje z chwilą dojścia pisma do adresata w sposób stwarzający mu realną możliwość zapoznania się z jego treścią. Rozwiązanie stosunku pracy przed tą chwilą, a więc rozwiązanie go z tzw. wsteczną datą, nie jest w świetle powołanego przepisu możliwe.”

 

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 października 1998 r. III ZP 31/98 LexPolonica nr 332299 OSNAPiUS 1999/3 poz. 80, Prokuratura i Prawo – dodatek 1999/2 poz. 41

 

„Pisemne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia nie musi wskazywać terminu ustania stosunku pracy, który to skutek następuje zawsze w dacie dojścia oświadczenia do adresata w sposób umożliwiający mu realne zapoznanie się z jego treścią (art. 61 kc w związku z art. 300 kp). Złożenie oświadczenia ze wskazaniem terminu przypadającego przed tą datą nie jest więc naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie (art. 56 § 1 kp).”

 

Z treści pytania wiemy, że pracownik nie chciał podjąć pracy z uwagi na stan zdrowia.

 

W przypadku gdy po upływie wskazanych okresów ochronnych lekarz medycyny pracy orzeknie o zdolności pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku (tj. wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku) pracodawca nie może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia, lecz musi dopuścić go do pracy na tym stanowisku. Zdaje się, że pracownik nie przedłożył zaświadczenia, że jest zdolny do pracy. W takim wypadku pracodawca nie mógłby dopuścić go do pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - pięć =

»Podobne materiały

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy a odszkodowanie dla pracownika

Chciałabym dopytać o wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Pracuję obecnie w spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Byłam na zwolnieniu lekarskim i na moje miejsce zatrudniono nową osobę. Wiem, że po moim powrocie prezes spółki zaproponuje mi stanowisko poniżej moich kwalifikacji. C

 

Zawieszenie alimentów na wakacje

Czy mogę ubiegać się do sądu na czas wakacji, czyli całe 2 miesiące, o zawieszenie alimentów, gdyż w tym okresie córka (10 lat) będzie na moim utrzymaniu? Jeśli jest taka możliwość, to co trzeba wysłać do sądu?

 

Zalanie mieszkania z winy spółdzielni mieszkaniowej

W ciągu ostatniego roku już trzy razy nastąpiło zalanie mieszkania nieczystościami z niedrożnej kanalizacji. Wina leży po stronie spółdzielni mieszkaniowej. Czy mogę żądać od spółdzielni w przypadku następnego zalania mieszkania, aby sami zajęli się usuwaniem szkód i na ten czas zapewnili mi lokal z

 

Darowizna za dożywocie a zachowek dla brata

Proszę o poradę dotyczącą prawa do zachowku. Moja mama 25 lat temu przekazała mi w darowiźnie parter naszego rodzinnego domu. W akcie darowizny jest zapis, że mama może mieszkać na parterze do końca życia, czyli za dożywocie. W tym czasie ja ją utrzymywałam, mama nie miała żadnych dochodów. Mie

 

Przepisy i procedury dotyczące spadkobrania gospodarstwa rolnego po rodzeństwie

Zmarł mój młodszy brat, który całe życie gospodarował w gospodarstwie rolnym po rodzicach. Nie był żonaty, nie miał dzieci, nie zostawił żadnego testamentu (nikt z rodziny o tym nie wie), nie przepisał na nikogo nieruchomości. Ja zaraz po ukończeniu szkoły wyprowadziłam się do miasta, pracowałam ca

 

Odrzucenie spadku przez osoby z pierwszej linii dziedziczenia i co dalej?

Mojego męża ojciec zmarł i pozostawił długi, miał 3 dzieci oraz drugą żonę (pierwsza żona zmarła). Mąż odrzucił spadek, druga żona również, siostra i brat przyjęli spadek. Mamy jedno dziecko niepełnoletnie. Jak widać, osoby z pierwszej linii dziedziczenia spadek odrzuciły i powstaje pytanie co dalej

 

Jak uniknąć rozprawy sądowej za fałszerstwo dokumentów?

Postawiono mi zarzut fałszerstwa dokumentów (z art. 270 Kodeksu karnego). Przyznałem się do winy i poprosiłem o dobrowolne poddanie się karze i wydanie wyroku w trybie zaocznym. Nie otrzymałem od prokuratora żadnej odpowiedzi, dostałem za to wezwanie do sądu. Bardzo chciałbym uniknąć rozprawy sądowe

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »