Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy komornik może zająć mieszkanie lub samochód za niewielki dług?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 03.09.2018

Czy komornik może zabrać mi samochód o wartości 60 tys. zł lub odebrać mi mieszkanie, zmuszając do zamieszkania w jeszcze mniejszym przy niewielkim długu o wartości 1100 zł? Nie mam innych rzeczy do odebrania, nie pracuję i utrzymuję się z pomocy społecznej, jestem również obecnie niepełnosprawna w stopniu ciężkim. Samochód w zasadzie kupiony był za pieniądze ojca, ale zarejestrowany na mnie. Czy jest to możliwe odebranie mi tego przy tak niewspółmiernej różnicy w kwotach?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy komornik może zająć mieszkanie lub samochód za niewielki dług?

Fot. Fotolia

Odpowiem krótko już na samym początku. Teoretycznie komornik może zlicytować Pani samochód i to niezależnie, na jaką kwotę go Pani wycenia. Komornik przed licytacją może wycenić pojazd na kwotę znacznie niższą i za taką ją sprzedać.

Gdy istnieje jednak pojazd, który może być zlicytowany, to o nieruchomość może być Pani spokojna, bowiem egzekucja z nieruchomości jest i bardziej sformalizowana i znacznie droższa (przeprowadza ją sąd z udziałem komornika).

Dla Pani przede wszystkim ważny jest art. 799 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym:


„§ 1. Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika.
§ 2. Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku”.

Powyższy artykuł daje podstawę do jednoczesnego wskazania przeciw temu samemu dłużnikowi kilku sposobów egzekucji, ale – jak się podkreśla w doktrynie – takich, które przysługują w egzekucji danego świadczenia wynikającego z tytułu wykonawczego (np. wierzyciel, chcąc egzekwować świadczenie pieniężne, wskazuje przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych, np. z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę – por. art. 800 § 1 i uwagi do art. 797). Wskazanie kilku sposobów egzekucji jest dopuszczalne wówczas, gdy jeden organ egzekucyjny pozostaje właściwy dla każdego z nich.

Panuje powszechna zgodność, że wskazanie kilku sposobów egzekucji nie może prowadzić do szykanowania dłużnika i nadużywania egzekucji, dlatego też wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy sposób egzekucji (ocena zależy od konkretnego stanu faktycznego), czego gwarancję stanowi § 2, przewidujący obligatoryjne zawieszenie egzekucji na wniosek dłużnika z tej części majątku, do której zbędnie skierowano egzekucję (konieczne jest precyzyjne ustalenie, czy egzekucja oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela). Komornik orzeka o zawieszeniu postępowania po uprzednim wysłuchaniu stron. W doktrynie wyrażane jest zapatrywanie, że naruszenie zakazu szykanowania dłużnika może powodować też cywilną odpowiedzialność wierzyciela za wyrządzoną szkodę.

Uprawnienia dłużnika sprowadzają się do możliwości zahamowania egzekucji przez jej zawieszenie w części, jeżeli egzekucja już tylko z jednej części majątku dłużnika wystarcza na zaspokojenie wierzyciela. Stanowi to podstawę do uwzględnienia wniosku dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w części, w jakiej miałaby ona zgodnie z wnioskami wierzyciela zostać skierowana do innych składników majątku dłużnika. Przepisy szczególne dodatkowo ograniczają uprawnienie wierzyciela przy egzekucji z ruchomości (art. 845 § 3) i nieruchomości (art. 945 § 1). Nadto na uprawnienie wierzyciela wpływają przepisy o ograniczeniu egzekucji skutkujące wyłączeniem spod egzekucji objętych tymi przepisami składników majątku dłużnika (art. 829–839).

Zgodnie z art. 845 § 3 „nie należy zajmować więcej ruchomości ponad te, które są potrzebne do zaspokojenia należności i kosztów egzekucyjnych”.

Musi mieć Pani jednak na względzie to, że w tych okolicznościach zajęcie i zlicytowanie Pani samochodu nie będzie niezgodne z prawem, jeżeli oprócz tego posiada Pani jedynie nieruchomość.

Jak stwierdził bowiem w wyroku z dnia 16 maja 2013 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (sygn. akt I ACa 290/13) „komornik jest organem egzekucyjnym mającym obowiązek prowadzić postępowanie egzekucyjne zgodnie z przepisami je regulującymi, treścią tytułu wykonawczego i wnioskiem egzekucyjnym. Organ egzekucyjny jest związany wnioskiem o wszczęcie egzekucji, a więc między innymi wskazanym w nim sposobem egzekucji (art. 797 k.p.c. i art. 799 k.p.c.) Komornik nie może więc »negocjować z dłużnikiem« kwestii związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego”.

Ponadto trudno przyjąć, że wierzyciel, który przekazuje sprawę do egzekucji, narusza zasady współżycia społecznego z tego powodu, że kieruje egzekucję do jedynego wartościowego składnika majątkowego (sygn. akt I ACa 1419/11 – Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia  7 lutego 2012 r.).

Proszę mieć jeszcze na uwadze, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2005 r. (sygn. akt II CK 634/04, LEX nr 1110952):


„1. Przewidziana w art. 23 ustawy z 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu sprzed jego zmiany dokonanej ustawą z dnia 24 września 2004 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 2356), odpowiedzialność odszkodowawcza komornika za szkodę wyrządzoną w toku egzekucji jest odpowiedzialnością deliktową za działanie niezgodne z prawem.
2. Przepis art. 799 k.p.c. jest wyrazem ogólnej zasady postępowania egzekucyjnego - współmierności sposobów egzekucji do jej celu, mającej zapobiegać szykanowaniu dłużnika i nadużywaniu egzekucji przez wierzyciela. Respektowanie tej zasady przez komornika w sytuacji, gdy okazało się, że objęte wnioskiem egzekucyjnym roszczenie wierzyciela zostało zaspokojone i nie poniósł on z tego tytułu szkody, nie może być przedmiotem skutecznego zarzutu tego wierzyciela. Inną kwestią jest wiązanie przez wierzyciela możliwości prowadzenia w przyszłości egzekucji roszczenia, którego nie obejmuje wniosek, z egzekucją na podstawie tego wniosku”.

Reasumując, komornik może zaspokoić się z Pani samochodu, nawet jeżeli samochód swoją wartością znacznie przewyższa wysokość zadłużenia. Komornik działa na zlecenie wierzyciela i to od wierzyciela zależy, czy egzekucja samochodu dojdzie do skutku. Jeżeli istnieje ruchomość w postaci samochodu, egzekucja z nieruchomości jest moim zdaniem niedopuszczalna, a na pewno możliwa do zatrzymania przez Panią poprzez wniosek o zawieszenie egzekucji, na skutek tego, że posiada Pani inny majątek, z którego wierzyciel może się zaspokoić

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus pięć =

»Podobne materiały

Zajęcie pensji osoby trzeciej

Czy komornik może zająć konto bankowe ROR, na które wpływa również wynagrodzenie osoby trzeciej, nie związanej prawnie z dłużnikiem?

 

Kara za przetrzymanie książek

Około dziesięć lat temu wypożyczyłem książki z biblioteki. Niedługo później przeprowadziłem się za granicę i zapomniałem o zwrocie. Teraz otrzymałem pismo z firmy windykacyjnej z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania – wynika z niego, że powinienem zapłacić 2000 zł i 300 zł kosztów post

 

Mandat za jazdę bez biletu siedem lat temu

Siedem lat temu jechałem autobusem miejskim bez biletu. Kontroler nałożył na mnie za to karę. Byłem wtedy uczniem, nie zapłaciłem mandatu. Po roku przyszło pismo, że sprawa jest umorzona. Kilka dni temu dostałem jednak informację, że wznowiono postępowanie i komornik żąda zapłaty 700 zł. Czy nie po

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »