Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naruszenie nietykalności cielesnej i fałszywe zeznania osoby atakującej

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 16.03.2010

Moja krewna ostatnio dwukrotnie uderzyła mnie w twarz, co zgłosiłam na policję. Ona jednak miała siniaka na ręce i zgłosiła się na obdukcję, twierdząc, że to mój mąż ją pobił. Mamy świadków, że to ona była agresywna (mąż nawet jej nie dotknął) – ale świadkowie są niepełnoletni. W czasie zajścia, jak się niedawno okazało, byłam w ciąży. Krewna od wielu lat leczy się psychiatrycznie, stale zażywa lekarstwa. Co możemy teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przede wszystkim należy zauważyć, iż zachowanie krewnej (uderzenie Pani w twarz) można uznać za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej z art. 217 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.), zgodnie z którym:

 

§ 1. „Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

§ 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

 

§ 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego”.

 

Przestępstwo z art. 217 K.k. będzie polegało np.: na uderzeniu pokrzywdzonego, popchnięciu go, szarpaniu.

 

Ściganie przestępstwa przeciwko nietykalności cielesnej odbywa się z oskarżenia prywatnego i uregulowane jest w art. 485 i następnych Kodeksu postępowania karnego (w skrócie K.p.k.). Zgodnie z art. 488 § 1 „policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpiecza dowody, po czym przesyła skargę do właściwego sądu”. Zgodnie z art. 487 kodeksu „akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie”.

 

W związku z powyższym ma Pani prawo wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko krewnej o czyn z art. 217 K.k. Pragnę zauważyć, że nie ma przeszkód prawnych, aby osoba nieletnia była świadkiem w procesie karnym. Świadek jest podstawowym źródłem dowodowym w każdej sprawie, dlatego pełni w procesie istotna role, a treść jego zeznań w zasadniczej mierze wpływa na decyzje organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

 

W podręcznikach procesu karnego świadkiem nazywa się osobę fizyczną, która w procesie toczącym się przeciwko innej osobie, składa zeznania o faktach i właściwościach, które spostrzegła.

 

Świadkiem w sensie faktycznym jest każda osoba fizyczna, która zna jakieś okoliczności mogące mieć znaczenie dla sprawy karnej. Świadkiem może być każdy, kto osiągnął zdolność spostrzegania, zapamiętywania i reprodukcji (odtwarzania) spostrzeżeń. Nie ma dolnej granicy wieku, stąd świadkiem może być nawet małoletni.

 

Niezależnie od zarzutów karnych można przeciwko sprawcy wystąpić w pozwie z roszczeniami cywilnoprawnymi, z tak zwanym żądaniem odszkodowania, jeśli przykładowo w wyniku uderzenia uszkodzeniu uległo np. ubranie. Przede wszystkim jednak można żądać zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę (cierpienia fizycznego i psychicznego).

 

Natomiast jeśli chodzi o kwestię obrony Pani męża przed niesłusznym oskarżeniem ze strony krewnej, to art. 6 K.p.k. zapewnia oskarżonemu (podejrzanemu) prawo do obrony. W tym celu podejrzany może powoływać wszelkie dowody dopuszczone przez prawo, np. dowody ze świadków, z dokumentów itp.

 

Ponadto w prawie karnym obowiązuje zasada domniemania niewinności, zgodnie z którą każda osoba jest niewinna wobec przedstawianych jej zarzutów, dopóki wina nie zostanie jej udowodniona.

 

Z zasady domniemania niewinności wynika, iż ciężar dowodu w procesie karnym spoczywa na oskarżycielu. To oskarżyciel musi przekonać sąd, że oskarżony jest winny popełnienia zarzucanego mu czynu, przedstawiając w tym celu określone dowody. Teoretycznie więc Pani mąż nie ma obowiązku udowadniania czegokolwiek (że nie uderzył krewnej), choć może przedstawiać dowody wskazujące na jego niewinność.

 

Warto jeszcze zauważyć, że poczytalność sprawcy przestępstwa jest niewątpliwe dość istotnym elementem, jeśli chodzi o jego ewentualną odpowiedzialność karną. Art. 31 Kodeksu karnego stwierdza:

 

§ 1 „Nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.

 

§ 2 Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary”.

 

Jak wynika z powyższego, jednym z podstawowych warunków przypisania sprawcy winy (a w konsekwencji pociągnięcia do odpowiedzialności karnej) jest jego poczytalność.

 

Jeśli istnieją wątpliwości co do kwestii poczytalności sprawcy (co do jego stanu zdrowia psychicznego) w chwili popełnienia czynu, wówczas konieczne może być powołanie biegłych lekarzy psychiatrów w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego sprawcy.

 

Przepisy nie przewidują surowszej odpowiedzialności dla sprawcy naruszenia nietykalności cielesnej z tego powodu, iż osoba poszkodowana jest w ciąży.

 

Prokurator jest zobowiązany rozważyć wszelkie okoliczności sprawy, zanim zdecyduje się wnieść akt oskarżenia i nie powinien się opierać tylko na obdukcji przedstawionej przez krewną. Z pewnością przesłucha Pani męża, a także innych świadków na okoliczność, czy takie zdarzenie w ogóle miało miejsce.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + VI =

14.02.2011

Prokurator jest zobowiązany rozważyć wszelkie okoliczności sprawy, zanim zdecyduje się wnieść akt oskarżenia i nie powinien się opierać tylko na obdukcji przedstawionej przez krewną.
Jaki prokurator, przecież to jest ścigane z oskarżenia prywatnego (prywatny akt oskarżenia).

Ulisses

»Podobne materiały

Fałszywe oskarżenie o popełnienie przestępstwa

Toczy się sprawa o opiekę nad dziećmi. Moja była partnerka złożyła pismo, w którym fałszywie oskarżyła mnie o popełnienie przestępstwa. Twierdzi, że znęcałem się nad nią psychicznie i fizycznie. Oczywiście nic takiego nie miało miejsca. Co robić?  

 

Oskarżenie o składanie fałszywych zeznań

Zeznawałem niedawno w sądzie w sprawie kolegi za nieumyślne spowodowanie wypadku. Moje zeznania sprzed 2 lat składane na policji i te ostatnie, w sądzie, różnią się (jak się okazało) co do dwóch rzeczy. Zostałem oskarżony o składanie fałszywych zeznań. Tyle że ja już nie pamiętam do końca wszystkich

 

Oskarżenie o pobicie

Kilka dni temu na ulicy zwróciłam uwagę obcej kobiecie, która zaczęła mnie wyzywać, a w końcu sprowokowała bójkę. Stwierdziła później, że uszkodziłam jej aparat na zęby (nie widziałam tego) i że wniesie na policji oskarżenie o pobicie. Dodam, że nie ma moich danych osobowych (mogła spisać jedynie nu

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »