Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie lekarskie pracującego emeryta

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 28.12.2014

Jestem emerytem wojskowym zatrudnionym na etacie technika bezterminowo. Mam 56 lat. Przed 5 miesiącami miałem zawał serca. Przed tygodniem, w trakcie rehabilitacji (dosłownie: w przychodni kardiologicznej) trafił mnie drugi zawał. W takiej sytuacji grozi mi przekroczenie 182 dni zwolnienia lekarskiego. Na pracy bardzo mi zależy. Czy jest jakaś możliwość prawna powstrzymania pracodawcy przed zwolnieniem mnie z pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 53 Kodeksu pracy:

 

„§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

§ 4. Przepisy art. 36 § 11 i art. 52 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w § 1 i 2, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.”

 

Art. 53 określa w sposób wyczerpujący sytuacje, w których przedłużająca się niezawiniona nieobecność pracownika w pracy pozwala na rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym bez winy pracownika. Norma prawna zawarta w art. 53 § 1 nie nakazuje pracodawcy rozwiązania umowy o pracę, jeżeli zachodzą określone w tym przepisie warunki niezdolności pracownika do pracy, lecz tylko stwarza dla podmiotu zatrudniającego prawną możliwość takiego rozwiązania stosunku pracy, z której może on nie skorzystać.

 

Wypada też podkreślić, iż prawo pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę w tym trybie powstaje z upływem wskazanych w przepisie okresów i kończy się z dniem stawienia się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności (art. 53 § 3).

 

Art. 53 § 3 stanowi, że rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika nie może nastąpić po jego stawieniu się do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności. Zakaz ten zatem aktualizuje się w przypadku powrotu pracownika do zdrowia

 

Natomiast rozpoczęcie przez pracownika urlopu wypoczynkowego udzielonego mu przez pracodawcę jest równoznaczne z ustaniem przyczyny nieobecności w rozumieniu art. 53 § 2, chyba że nie było podstaw do udzielenia tego urlopu z powodu przedłużającej się niezdolności do pracy (wyrok SN z 4 kwietnia 2000 r., I PKN 565/99, OSNAPiUS 2001, nr 17, poz. 530). To wszystko pracodawca musi uwzględnić, z jednej strony dopuszczając pracownika do pracy (bez stosownego zaświadczenia lekarskiego), z drugiej -–udzielając mu natychmiast po zwolnieniu lekarskim urlopu wypoczynkowego. Takie bowiem działania pracodawcy „przerwą” okres zasiłkowy.

 

Tak więc dopiero po 182 dniach plus 3 miesiące zasiłku rehabilitacyjnego uprawnia do wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Powrót do pracy niweluje tę możliwość. Przerwa w zwolnieniu lekarskim spowoduje, że pracodawca straci taką możliwość. Jednak proszę pamiętać, że mowa tu o wypowiedzeniu bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

Pracodawca bez względu na powyższe może – po Pana stawieniu się do pracy – wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wskazując jako przyczynę np. absencję chorobową. Przed tym nie da się wybronić.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + 7 =

»Podobne materiały

Zwolnienie po urlopie wychowawczym

Od przeszło 10 lat jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Za kilka dni kończy mi się urlop wychowawczy (wykorzystałam cały możliwy okres) i powinnam wrócić do pracy. Obecnie rozmawiając z pracodawcą, dowiedziałam się, że chętnie rozwiązałby ze mną umowę o pracę. Zasugerowano mi ro

 

Koszty poniesione na remont domu teściów a rozwód

Mieszkamy u teściów, dom jest ich własnością, jednak uzgodniliśmy z nimi i wielokrotnie to jeszcze powtarzali, że będzie on przepisany na nas. Podnosiliśmy część piętra, wiele inwestując w sam dom i posesję. Czy mam prawo ubiegać się o zwrot połowy poniesionych kosztów na remonty przy rozwodzie? W j

 

Utrudnianie korzystania z nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli

Jestem właścicielem 3/5 lokalu. Właściciel pozostałej części prowadzi w lokalu zakład szewski. Ja chciałbym otworzyć sklep obuwniczy, jednak współwłaściciel nie chce współpracować i grozi, że powymienia zamki. Czy ma do tego prawo?

 

Przerwa w wykonywaniu kary ze względu na depresję

Mama dostała wyrok 3,5 roku pozbawienia wolności za wypadek samochodowy. Obecnie przebywa w areszcie śledczym. Jest w kiepskim stanie psychicznym ze zdiagnozowaną depresją. Chciałem zapytać, jakie są szanse na warunkowe zwolnienie, przerwę w karze (i na czym ona polega), zakład otwarty (mama prowadz

 

Nieodrobienie prac społecznych z powodu choroby

Zasadzono wyrok prac społecznych na 12 miesięcy i grzywnę 5 tys. zł. Minęły już 2 lata od wyroku, grzywna jest prawie spłacona, a prace społeczne z powodu choroby nie są odrobione. Czy kurator może zakazać lekarzowi wystawienia niezdolności do pracy i nakazać mi po chorobie odrobienie tych prac?

 

Spółka jawna spółki z o.o. i osoby fizycznej

Czy spółkę jawną mogą zawiązać podmioty, z których jeden jest osobą prawną – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a drugi osobą fizyczną? Kto ze strony osoby prawnej jest upoważniony do prowadzenia spraw spółki jawnej? Jakie uprawnienia będzie miała ta osoba? Jak wygląda wtedy odpowiedzial

 

Błędnie naliczony podatek od nieruchomości

Źle policzyłam (zaniżyłam) powierzchnię użytkową w moim domu, wskutek czego błędnie naliczono mi podatek od nieruchomości. Taka sytuacja trwała przez osiem lat, dopiero niedawno rzeczoznawca ustalił właściwą powierzchnię budynku. Co zrobić w takiej sytuacji?

 

Zadłużenie mieszkania komu

Od 8 lat przebywam za granicą (mam na to dowody: umowy o najem mieszkania, umowy o pracę itp.). W Polsce jestem zameldowana z rodzicami i braćmi w mieszkaniu komunalnym taty. Wczoraj dowiedziałam się, że podczas mojej nieobecności doszło do zadłużenia mieszkania – na 30 tys. zł. Ja i

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »