.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieodrobienie prac społecznych z powodu choroby

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 07.01.2018 • Zaktualizowane: 18.01.2021

Zasadzono wyrok prac społecznych na 12 miesięcy i grzywnę 5 tys. zł. Minęły już 2 lata od wyroku, grzywna jest prawie spłacona, a prace społeczne z powodu choroby nie są odrobione. Czy kurator może zakazać lekarzowi wystawienia niezdolności do pracy i nakazać mi po chorobie odrobienie tych prac?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieodrobienie prac społecznych z powodu choroby

Fot. Fotolia

Niewywiązanie się z zobowiązania wykonywania prac na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności

Jak rozumiem, jest Pan zobowiązany do wykonywania pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności. Otóż zgodnie z art. 63 Kodeksu karnego wykonawczego:

 

„§ 1. Jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie kary ograniczenia wolności, sąd udziela przerwy w odbywaniu kary do czasu ustania przeszkody.

§ 2. Sąd może udzielić przerwy w odbywaniu kary ograniczenia wolności do roku ze względów, o których mowa w art. 62 § 1.

§ 3. Przepisy art. 62 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Na postanowienie w przedmiocie przerwy oraz odwołania przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności przysługuje zażalenie”.

 

Jak czytamy w cytowanym przepisie, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności (i wykonywania tym samych pracy na cele społeczne) uzależniona jest od decyzji sądu, który wydaje ją w oparciu o opinię dotyczącą stanu zdrowia skazanego. Jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia mu wykonywanie kary pozbawienia wolności, sąd musi udzielić przerwy w jej odbywaniu. Nie ma w tym przedmiocie dowolności, przy czym sąd każdorazowo oceni, czy dana choroba uniemożliwia wykonanie kary. Sąd opierać się będzie na opinii lekarza, na której wydanie nie ma wpływu kurator. Innymi słowy kurator nie może nakazać lekarzowi wydania opinii o określonej treści.

Niewykonanie prac społecznych z powodu choroby

Stan zdrowia nie musi być skutkiem ciężkiej choroby, jednakże jeśli niemożność wykonania kary trwałaby przez dłuższy okres, celowe jest rozważenie przez sąd zastosowania w takim przypadku art. 64 Kodeksu karnego wykonawczego:

 

„§ 1. W razie niewykonania pełnego wymiaru pracy albo niedokonania całości potrąceń z wynagrodzenia za pracę lub niewykonania innych obowiązków sąd orzeka o tym, czy i w jakim zakresie karę tę uznać za wykonaną ze względu na osiągnięte cele kary.

§ 2. Jeżeli ustawa przewiduje zaliczenie dotychczas wykonanej kary ograniczenia wolności na poczet innej kary, sąd orzeka o tym, jaki okres kary ograniczenia wolności podlega zaliczeniu, biorąc pod uwagę zakres wykonania obowiązków i potrąceń oraz czas, który upłynął od rozpoczęcia odbywania kary ograniczenia wolności w określonej formie”.

 

Cytowany przepis pozwala sądowi orzec o uznaniu kary za wykonaną, w razie niewykonania pełnego wymiaru pracy, w przypadku jeśli osiągnięte zostały cele kary.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »