.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Nieodrobienie prac społecznych z powodu choroby

• Autor: Mateusz Rzeszowski

Zasadzono wyrok prac społecznych na 12 miesięcy i grzywnę 5 tys. zł. Minęły już 2 lata od wyroku, grzywna jest prawie spłacona, a prace społeczne z powodu choroby nie są odrobione. Czy kurator może zakazać lekarzowi wystawienia niezdolności do pracy i nakazać mi po chorobie odrobienie tych prac?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Nieodrobienie prac społecznych z powodu choroby

Fot. Fotolia

Niewywiązanie się z zobowiązania wykonywania prac na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności

Jak rozumiem, jest Pan zobowiązany do wykonywania pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności. Otóż zgodnie z art. 63 Kodeksu karnego wykonawczego:

 

„§ 1. Jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie kary ograniczenia wolności, sąd udziela przerwy w odbywaniu kary do czasu ustania przeszkody.

§ 2. Sąd może udzielić przerwy w odbywaniu kary ograniczenia wolności do roku ze względów, o których mowa w art. 62 § 1.

§ 3. Przepisy art. 62 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Na postanowienie w przedmiocie przerwy oraz odwołania przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności przysługuje zażalenie”.

 

Jak czytamy w cytowanym przepisie, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności (i wykonywania tym samych pracy na cele społeczne) uzależniona jest od decyzji sądu, który wydaje ją w oparciu o opinię dotyczącą stanu zdrowia skazanego. Jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia mu wykonywanie kary pozbawienia wolności, sąd musi udzielić przerwy w jej odbywaniu. Nie ma w tym przedmiocie dowolności, przy czym sąd każdorazowo oceni, czy dana choroba uniemożliwia wykonanie kary. Sąd opierać się będzie na opinii lekarza, na której wydanie nie ma wpływu kurator. Innymi słowy kurator nie może nakazać lekarzowi wydania opinii o określonej treści.

Niewykonanie prac społecznych z powodu choroby

Stan zdrowia nie musi być skutkiem ciężkiej choroby, jednakże jeśli niemożność wykonania kary trwałaby przez dłuższy okres, celowe jest rozważenie przez sąd zastosowania w takim przypadku art. 64 Kodeksu karnego wykonawczego:

 

„§ 1. W razie niewykonania pełnego wymiaru pracy albo niedokonania całości potrąceń z wynagrodzenia za pracę lub niewykonania innych obowiązków sąd orzeka o tym, czy i w jakim zakresie karę tę uznać za wykonaną ze względu na osiągnięte cele kary.

§ 2. Jeżeli ustawa przewiduje zaliczenie dotychczas wykonanej kary ograniczenia wolności na poczet innej kary, sąd orzeka o tym, jaki okres kary ograniczenia wolności podlega zaliczeniu, biorąc pod uwagę zakres wykonania obowiązków i potrąceń oraz czas, który upłynął od rozpoczęcia odbywania kary ograniczenia wolności w określonej formie”.

 

Cytowany przepis pozwala sądowi orzec o uznaniu kary za wykonaną, w razie niewykonania pełnego wymiaru pracy, w przypadku jeśli osiągnięte zostały cele kary.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Mateusz Rzeszowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz obsłudze prawnej firm. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów, uchwał, regulaminów, polityk oraz innych aktów. Jednocześnie, posiada także szerokie zainteresowania w innych dziedzinach prawa, pozwalające na udzielanie porad w zróżnicowanych stanach faktycznych i prawnych.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu