.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Błędne nazwisko w nakazie zapłaty

Został wystawiony i wypełniony weksel, podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. Weksel nie został wykupiony w terminie. Do jego wystawcy zostało wysłane wezwanie do wykupienia weksla, ale omyłkowo wpisano błędnie nazwisko wystawcy (zmieniono kilka liter). Wierzyciel wniósł pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym w oparciu o ów weksel. Podał jednak błędnie nazwisko pozwanego (tak jak w wezwaniu do wykupienia weksla). Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, wskazując za pozwem błędne nazwisko pozwanego. Powód następnie wniósł o sprostowanie nazwiska pozwanego jako oczywistej omyłki. Sąd odmówił, argumentując, że takie sprostowanie prowadziłoby do zmiany podmiotowej (powołał się na postanowienie SN z dnia 7 lipca 1999 r., III RN24/99; oraz wyrok SN z dnia 3 września 2010 r., IPK 67/10). Powód nie złożył zażalenia na to postanowienie sądu. Sąd wydał klauzulę wykonalności do nakazu zapłaty w którym wskazane jest błędne nazwisko pozwanego. Co teraz zrobić, aby zaspokoić roszczenie wierzyciela wobec tego wystawcy weksla?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Błędne nazwisko w nakazie zapłaty

Błędne nazwisko w nakazie zapłaty

W związku z faktem, że postanowienie sądu nie zostało zaskarżone, nie ma już możliwości polemizowania z sądem, czy można było ustalić, kto właściwie jest pozwanym, i tym samym, czy doszło do zmiany podmiotowej w procesie, czy też nie.

 

Na mocy niniejszego wyroku wierzycielowi nie uda się najpewniej przeprowadzić skutecznej egzekucji, ponieważ komornik zauważy błędne nazwisko w nakazie zapłaty (choć przyznam, że znam przypadek, gdy komornik nie zauważył podobnej pomyłki).

 

Wierzyciel może w takiej sytuacji natomiast – jeśli nie upłynął jeszcze termin przedawnienia – wystąpić z pozwem przeciwko właściwemu dłużnikowi, a właściwie – dłużnikowi o prawidłowo brzmiącym nazwisku. Oczywiste w tej sytuacji jest, że nie będzie to już pozew z weksla (ten znajduje się w sądzie), lecz ze stosunku podstawowego, który łączył wierzyciela z dłużnikiem, ale w efekcie będzie możliwe uzyskanie w ten sposób tytułu wykonawczego, na podstawie którego będzie można skierować wniosek egzekucyjny.

Możliwość ponownego rozpatrywania sprawy o to samo roszczenie między tymi samymi stronami

Nie zajdzie tu bowiem tzw. powaga rzeczy osądzonej przewidziana w art. 366 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie: K.p.c.), ta bowiem oznacza w praktyce jedynie to, że wykluczona jest możliwość ponownego rozpatrywania sprawy o to samo roszczenie między tymi samymi stronami, a w Pańskim przypadku taka sytuacja nie występuje. Poprzednio sąd rozpoznawał bowiem jedynie zobowiązanie wekslowe – abstrakcyjne, nie zaś podstawowe, i tak naprawdę przeciwko innemu podmiotowi niż obecnie zostanie pozwany.

 

Takie rozwiązanie – choć nie najtańsze (będzie się wiązało z koniecznością opłatą od pozwu zapewne w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu) – będzie jedynym, jak się wydaje, pewnym sposobem na zaspokojenie w przyszłości roszczeń wierzyciela.

 

Niestety, nawet gdyby komornik nie zauważył błędnego nazwiska w nakazie zapłaty, a zauważył je dłużnik, to wszczęte postępowanie będzie należało umorzyć bo zgodnie z treścią art. 825 K.p.c. organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek, jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.

https://www.linkedin.com/in/katarzyna-siwiec-radca-prawny/


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu