Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie chorobowe po urlopie macierzyńskim

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 03.03.2018

Żona obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim i pobiera 80% swojego wynagrodzenia. W tej chwili żona jest w 10. tygodniu ciąży. Ma też 60 dni zaległego urlopu. Umowę ma na czas określony do 08.09.2018. Czy żona może iść na zwolnienie chorobowe po urlopie macierzyńskim? Czy lepiej żonie po macierzyńskim pójść na urlop i dopiero na chorobowe? Czy urlop niewykorzystany powinien zakład pracy wypłacić i do kiedy? Jak będzie naliczane chorobowe – od tych 80% macierzyńskiego, czy normalnie od stawki na umowie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie chorobowe po urlopie macierzyńskim

Zakończenie urlopu macierzyńskiego i przejście na zwolnienie chorobowe

Oczywiście, że żona może po macierzyńskim iść na chorobowe. Musi wrócić choćby na jeden dzień o pracy, aby było stwierdzone, że niezdolność do pracy powstała w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego. W czasie zasiłku macierzyńskiego pracownik nie jest objęty bowiem ubezpieczeniem chorobowym

 

Powrót odo pracy może być oczywiście jednoczesny z urlopem wypoczynkowym, jeśli pracodawca takowego udzieli. Żona nie musi świadczyć fizycznie pracy.

 

Należy rozpatrzyć, czy żonie nie przedawni się roszczenie urlopowe. Zasadniczo, zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy, pracodawca powinien udzielać urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo, czyli na bieżąco. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Jednakże co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 

Prawo do urlopu wypoczynkowego przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym urlop stał się wymagalny (art. 291 § 1 Kodeksu pracy). Sąd Najwyższy w wyroku z 11 kwietnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 367/00, OSNP 2003/2/38) uznał, że „rozpoczęcie biegu tego terminu następuje bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje (art. 161 k.p.), bądź najpóźniej z końcem pierwszego kwartału roku następnego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy (art. 168 k.p.). W odniesieniu do zaległego urlopu od 2011 r. i lata następne termin przedawnienia należy liczyć od końca września następnego roku przypadającego po roku, w którym pracownik nabył do niego prawo”.

 

Bieg przedawnienia roszczenia o urlop nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu jedynie na czas korzystania z urlopu wychowawczego (art. 2931).

Po jakim czasie przedawnia się roszczenie o zaległy urlop?

Roszczenie pracownika o zaległy urlopu przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne. Stanowi o tym art. 291 § 1 Kodeksu pracy, który przewiduje taki termin przedawnienia dla roszczeń ze stosunku pracy. Trzyletni termin jest bezwzględnie obowiązujący i nie może być skracany ani wydłużany przez strony stosunku pracy za pomocą umów czy regulaminów wewnątrzzakładowych.
 

Zakład pracy nie wypłaci ekwiwalentu za urlop. Dopiero po ustaniu stosunku pracy, jeśli będzie stwierdzony niewykorzystany urlop – zakład pracy ma obowiązek wypłacić ekwiwalent za urlop. Zgodnie z art. 171 § 1 Kodeksu pracy w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

 

Zgodnie z art. 43 ustawy podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli miedzy okresami pobierania zasiłków tego samego, jak i innego rodzaju, nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Wymiar zasiłku chorobowego będzie obliczony od tej samej podstawy co zasiłek macierzyński. Będzie wynosił 100% podstawy wymiaru, czyli 100% kwoty, od której obecnie obliczają 80%.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus sześć =

»Podobne materiały

Urodzenie martwego dziecka a prawo do zasiłku

Przebywam na urlopie wychowawczym, niestety wczoraj urodziłam martwe dziecko. Czy przysługuje mi w tej sytuacji jakiś zasiłek chorobowy lub macierzyński?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »