.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zwolnienie chorobowe po urlopie macierzyńskim

• Data: 24-11-2023 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Zwolnienie chorobowe po urlopie macierzyńskim to ważny temat dla wielu pracujących matek. Artykuł ten zagłębia się w zasady i warunki, które należy spełnić, aby móc przejść na zwolnienie chorobowe po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, a także omawia kwestie związane z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym i jego przedawnieniem. Celem tego artykułu jest dostarczenie kompleksowych informacji, które pomogą zrozumieć prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców w tej specyficznej sytuacji. Jako przykład posłuży nam zapytanie, z jakim zwróciła się do nas pani Agnieszka.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zwolnienie chorobowe po urlopie macierzyńskim

Pani Agnieszka obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. W tej chwili jest w 10. tygodniu ciąży. Ma też 60 dni zaległego urlopu. Umowę o pracę ma na czas określony do 08.09.2018. Pyta, czy może iść na zwolnienie chorobowe po urlopie macierzyńskim. Czy może korzystniej byłoby dla niej po macierzyńskim najpierw pójść na urlop, a potem dopiero na chorobowe. Ponadto chciałaby wiedzieć, czy zakład pracy powinien jej wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop i do kiedy. Pyta także, jak będzie naliczane chorobowe.

Zakończenie urlopu macierzyńskiego i przejście na zwolnienie chorobowe

 

Pani Agnieszka, oczywiście, może po urlopie macierzyńskim iść na chorobowe. Musi wrócić choćby na jeden dzień o pracy, aby było stwierdzone, że niezdolność do pracy powstała w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego. W czasie zasiłku macierzyńskiego pracownik nie jest objęty bowiem ubezpieczeniem chorobowym.

 

Powrót do pracy może być oczywiście jednoczesny z urlopem wypoczynkowym, jeśli pracodawca takowego udzieli. Pani Agnieszka nie musi świadczyć fizycznie pracy.

 

Należy rozpatrzyć jednak, czy pani Agnieszce nie przedawni się roszczenie urlopowe. Zasadniczo, zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy (K.p.) pracodawca powinien udzielać urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo, czyli na bieżąco. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Jednakże co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Po jakim czasie przedawnia się roszczenie o zaległy urlop?

 

Prawo do urlopu wypoczynkowego przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym urlop stał się wymagalny (art. 291 § 1 K.p.). Sąd Najwyższy w wyroku z 11 kwietnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 367/00, OSNP 2003/2/38) uznał, że „rozpoczęcie biegu tego terminu następuje bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje (art. 161 K.p.), bądź najpóźniej z końcem pierwszego kwartału roku następnego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy (art. 168 K.p.). W odniesieniu do zaległego urlopu od 2011 r. i lata następne termin przedawnienia należy liczyć od końca września następnego roku przypadającego po roku, w którym pracownik nabył do niego prawo”.

 

Bieg przedawnienia roszczenia o urlop nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu jedynie na czas korzystania z urlopu wychowawczego (art. 2931).

 

Roszczenie pracownika o zaległy urlopu przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne. Stanowi o tym art. 291 § 1 K.p., który przewiduje taki termin przedawnienia dla roszczeń ze stosunku pracy. Trzyletni termin jest bezwzględnie obowiązujący i nie może być skracany ani wydłużany przez strony stosunku pracy za pomocą umów czy regulaminów wewnątrzzakładowych.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Zakład pracy nie wypłaci ekwiwalentu za urlop. Dopiero po ustaniu stosunku pracy, jeśli będzie stwierdzony niewykorzystany urlop, ma obowiązek wypłaty ekwiwalentu. Zgodnie z art. 171 § 1 K.p. – w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

 

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy. Wymiar zasiłku chorobowego będzie obliczony od tej samej podstawy co zasiłek macierzyński.

Przykłady

Ania, księgowa z Warszawy: Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego Ania wróciła do pracy na jeden dzień, gdyż zdiagnozowano u niej problem zdrowotny wymagający leczenia. Przeszła więc na zwolnienie chorobowe. Zachowała prawo do świadczenia chorobowego, a obliczenie zasiłku odbyło się na podstawie jej wynagrodzenia przed macierzyńskim.

 

Marcin, Programista z Gdańska: Żona Marcina po urlopie macierzyńskim miała 45 dni zaległego urlopu. Zamiast wracać do pracy, zdecydowali, że najpierw wykorzysta zaległy urlop wypoczynkowy, aby przedłużyć czas spędzany z dzieckiem. To rozwiązanie pozwoliło jej na stopniowe przygotowanie się do powrotu do pracy, a jednocześnie nie ryzykowała utraty prawa do urlopu z powodu jego przedawnienia.

 

Ewa, nauczycielka z Krakowa: Po powrocie z urlopu macierzyńskiego Ewa natychmiast wróciła do pracy, mimo że czuła się przemęczona i osłabiona. Niestety, po kilku dniach jej stan zdrowia się pogorszył, co zmusiło ją do wzięcia zwolnienia lekarskiego. Chorobowe zostało naliczone od pełnego wynagrodzenia, ponieważ między urlopem macierzyńskim a chorobowym była przerwa, kiedy Ewa wróciła do pracy.

Podsumowanie

Przejście z urlopu macierzyńskiego na zwolnienie chorobowe jest możliwe i może być korzystne dla pracujących matek, jednak wymaga przestrzegania określonych procedur, takich jak powrót do pracy choćby na jeden dzień. Kluczowe jest również świadome dysponowanie niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym, aby uniknąć jego przedawnienia. Artykuł ten oferuje praktyczne wskazówki i rozważa różne scenariusze, które mogą pomóc pracownikom w podjęciu odpowiednich decyzji w tej złożonej sytuacji.

Oferta porad prawnych

Czy potrzebujesz porady prawnej dotyczącej zwolnienia chorobowego po urlopie macierzyńskim? Skorzystaj z naszej oferty konsultacji online i profesjonalnego sporządzania pism – szybko, wygodnie i zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Skontaktuj się z nami poprzez formularz umieszczony pod tekstem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu