Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup podróbki telefonu na OLX

Autor: Monika Wycykał • Opublikowane: 23.05.2017

Zakupiłem na portalu OLX telefon iPhone – nowy, używany tydzień. Okazał się w 100% podróbką łącznie z opakowaniem – co stwierdzili fachowcy w iSpot. Napisałem do sprzedającego i do firmy OLX. Sprzedający mnie zignorował i sprzedał ten podrobiony telefon komuś innemu, gdy ja go miałem jeszcze w domu. Chcąc odzyskać pieniądze, odesłałem tę podróbkę za przedpłatą. Jeśli ten człowiek nie odda pieniędzy i nie przyjmie towaru, to co zrobić? Wiem, że podrabianie oryginalnych produktów to przestępstwo i powinienem oddać sprawę na policję, ale mnie najbardziej zależy na odzyskaniu pieniędzy, jak więc postąpić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup podróbki telefonu na OLX

Fot. Fotolia

Oferowanie podrabianych towarów nie należy do rzadkości — coraz częściej zdarza się, że nieuczciwi sprzedawcy wystawiają przedmioty, które tylko imitują oryginalne produkty. Działanie takie jest niezgodne z prawem i narusza szereg przepisów, przy czym w niniejszej analizie omówię tylko kwestie najistotniejsze z Pańskiego punktu widzenia.

 

Zacznijmy od tego, że zawarł Pan umowę sprzedaży telefonu w serwisie internetowym OLX, jednak stroną tej umowy nie jest serwis, tylko określona osoba, która zamieściła ogłoszenie — OLX pośredniczy w zawieraniu tych umów. W ramach każdej umowy sprzedawca oferuje towar o określonych właściwościach (rodzaj, wielkość, kolor etc.), natomiast kupujący zobowiązuje się do uiszczenia ceny. Co bardzo ważne, nabywca towaru powinien być poinformowany o wszystkich cechach towaru. Jeśli przedmiot sprzedaży otrzymany przez kupującego nie ma cech, o jakich zapewniał go sprzedawca (np. w zakresie oryginalności produktu, marki itp.), to w takim przypadku występuje niezgodność towaru z umową, która rodzi po stronie sprzedawcy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy. Mówi o tym wyraźnie art. 5561 § 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (j.t. Dz. U. 2014 r., poz. 121, z późn. zm.):

 

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym”.

 

W zależności od tego, czy sprzedawcą był przedsiębiorca, czy osoba prywatna, zakres odpowiedzialności z tytułu rękojmi może być różny — jeśli towary do sprzedaży oferuje osoba prowadząca działalność gospodarczą, to reżim prawny jest ostrzejszy aniżeli w przypadku wszystkich innych osób.

 

Co do zasady kupującemu, który stwierdzi, że zakupiona rzecz ma wadę (np. nie jest oryginalna), przysługują następujące uprawnienia, określone w art. 560-561 K.c.:

 

  1. kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny — chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
  2. kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy — chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
  3. kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. kupujący może żądać usunięcia wady.

 

Jak rozumiem, odesłał Pan telefon na adres sprzedawcy z taką intencją, by otrzymać z powrotem pieniądze, które Pan zapłacił. W tym momencie możemy to kwalifikować jako skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy z tytułu wady rzeczy. Skuteczność takiego odstąpienia zależy od działania sprzedawcy: jeżeli w rozsądnym terminie i bez nadmiernych niedogodności sprzedawca dostarczy Panu oryginalny telefon, to wówczas nie będzie Pan mógł odstąpić od umowy.

 

Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy (art. 5614 K.c.) — nie może zatem odmawiać przyjęcia wadliwego towaru.

 

W razie skutecznego odstąpienia od umowy obie strony (kupujący i sprzedawca) muszą sobie zwrócić nawzajem wszystko, co świadczyły: sprzedawca otrzymuje z powrotem towar, a kupujący całą cenę plus koszty przesyłki. Wynika to bezpośrednio z treści art. 494 § 1 K.c.: „Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania”.

 

Zważywszy, że natrafił Pan na podrabiany towar, to mamy tutaj jeszcze do czynienia z zachowaniem przestępczym. Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (j.t. Dz. U. 2013 r., poz. 1410, z późn. zm. — dalej: P.w.p.) chroni bowiem prawa do znaków towarowych i zabrania ich naruszania, np. przez oznaczanie określonego towaru cudzym znakiem. Art. 305 P.w.p. stanowi, że:

 

„1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 podlega grzywnie.

3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5”.

 

Odpowiedzialności karnej z tego tytułu podlega zatem zarówno ten, kto wytwarza i oznacza podrobione produkty jako oryginalne, jak i osoba, która nimi handluje. Przestępstwa opisane w ust. 1 oraz ust. 2 są ścigane na wniosek pokrzywdzonego, a z ust. 3 — z urzędu (art. 310 ust. 1 P.w.p.).

 

Ponadto prawdopodobnie będzie można jeszcze mówić o popełnieniu przez sprzedawcę telefonu czynu nieuczciwej konkurencji z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.):

 

„Czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu”.

 

Takie działanie jest zagrożone grzywną, karną ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3. Wszczęcie postępowania karnego następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - 0 =

»Podobne materiały

Wniosek dziadków o ustanowienie kontaktów z wnukami wbrew woli rodziców

Moi rodzice złożyli do sądu wniosek o ustanowienie kontaktów z wnukami. Żądają zabierania dzieci do siebie co drugi weekend w miesiącu. Ja i mąż chcieliśmy ugody i zaproponowaliśmy spotkania raz w tygodniu na 3 godziny, ale na neutralnym gruncie, ponieważ od dawna jesteśmy w konflikcie z r

 

Leasing samochodu a rozwód

Chciałbym wziąć samochód w leasing na swoją firmę. Ja i moja żona nie mamy rozdzielności majątkowej. Jesteśmy w separacji – żona wyprowadziła się z domu. Zaznaczam, że separacja nie została przeprowadzona sądownie. Jakie prawa będzie miała żona do wspomnianego samochodu w przypadku rozwodu?

 

Zakup mieszkania w trakcie małżeństwa z pieniędzy z majątku osobistego

Moja córka, wychodząc za mąż, posiadała własne mieszkanie (księga hipoteczna, ona jako jedyny właściciel mieszkania) jako majątek osobisty. Chcąc teraz zamienić mieszkanie na większe, w trakcie małżeństwa, będzie musiała sprzedać to, którego jest właścicielką. Czy hipoteka nowego mieszkania będzie d

 

Działka zasypana gruzem przez sąsiada, co robić?

Mam problem z sąsiadem, który wysypał gruz na moją działkę. Miałam dwie działki budowlane, jedną sprzedałam. Na tej sprzedanej pozostały stare fundamenty budynku. Kupujący wiedział o nich i dostał znaczny upust na ich wywiezienie. Mam na to dowody (korespondencja mailowa przed sprzedażą). Miesiąc te

 

Wezwanie przedsądowe do zaprzestania kontaktów i zbliżania się

Od sześciu miesięcy jestem w nowym związku. W tym czasie moja była dziewczyna dzwoniła i pisała obraźliwe sms-y do mojej partnerki. Zostało to zgłoszone na policję. Przez trzy tygodnie był spokój. Tydzień temu podeszła do mojej narzeczonej w lokalu i wylała na nią piwo po czym rzuciła się na nią i w

 

Kto jest zarządcą nieruchomości w rozumieniu prawa budowlanego?

Województwo – jako właściciel nieruchomości – zawarło umowę dzierżawy. Dzierżawcą jest spółka z o.o. Kto jest zarządcą nieruchomości w rozumieniu Prawa budowlanego?

 

Umieszczanie logo znanych firm na własnej komercyjnej stronie internetowej – konsekwencje prawne

Prowadzę jednoosobową firmę, sprowadzam odzież nową renomowanych firm zagranicznych. Jak z prawnego punktu widzenia mam nazwać moją działalność, aby nie ponosić z tego tytułu żadnych konsekwencji – normalnie sprzedaż renomowanych firm wymaga licencji, czy mogę wykorzystać logo tych firm na str

 

Koszty usługi notarialnej przy zakupie mieszkania z upustem

Od przeszło 25 lat mam umowę najmu mieszkania ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń. Otrzymałam je w ramach zamiennego za szkody górnicze, nie byłam pracownikiem górnictwa. Zamierzam je wykupić, wyceniono je na kwotę 96 tys. zł, a po upustach cena wynosi 18 200 zł. Jakie są całkowite koszty usługi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »