.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypadek – potrącenie rowerzysty

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 11.02.2016

Wyjeżdżałam z drogi podporządkowanej z nakazem jazdy w prawo na główną i zatrzymałam się częściowo na pasach, częściowo na drodze rowerowej. Niestety nie podjechałam do samej linii łączącej obie drogi i zostawiłam trochę miejsca przed sobą. Patrzyłam w lewo na jadące pojazdy. Kiedy było już wolne, zaskoczył mnie rowerzysta, który znalazł się nie wiadomo skąd przed maską mojego wozu, bo całą drogę rowerową w poprzek zajmował mój samochód. Z zaskoczenia puściłam hamulec i samochód zahaczył o rowerzystę, ten się przewrócił i stłukł sobie rękę. Przyjechało pogotowie, policja. Zabrali mi prawo jazdy i do tygodnia mają się ze mną skontaktować. Czy będę oskarżona o spowodowanie wypadku? Jak się ewentualnie bronić? Powinnam dodać, że w pokwitowaniu napisano, że spowodowałam zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na tym zastępczym dokumencie mogę prowadzić przez tydzień, ale co dalej? Bez prawa jazdy nie będę mogła pracować.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.), a także Kodeksu wykroczeń (K.w.).

 

Z Pani opisu wynika, że wyjeżdżając z drogi podporządkowanej uderzyła Pani w rowerzystę przejeżdżającego przed kierowanym przez Panią samochodem. Rowerzysta z obrażeniami kończyny górnej wezwał pogotowie. Na miejscu pojawiła się także policja, która zatrzymała Pani prawo jazdy, podnosząc, iż zdarzenie, które Pani spowodowała, stanowi zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu lądowym i „taka jest procedura”.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż czyn, którego się Pani dopuściła, może być zakwalifikowany z art. 177 § 1 K.k., zgodnie z którym – kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Istotne znaczenie z punktu widzenia Pani interesu ma pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 listopada 1998 r., sygn. akt I KZP 16/98, w którego tezie wskazano, iż „nie popełnia przestępstwa, kto naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia trwające nie dłużej niż siedem dni.”

 

W chwili obecnej nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż zatrzymanie prawa jazdy jest „normą” Zgodnie z art. 42 K.k. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

 

Innymi słowy, nawet gdyby uznana została Pani za winną popełnienia czynu opisanego w art. 177 § 1 K.k., to prawo jazdy może zostać Pani zatrzymane, ale nie musi. Ustawodawca posługuje się bowiem sformułowaniem „może”, a nie „musi”. Obowiązek zatrzymania występuje wówczas, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego powyżej był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

Z opisu nie wynika, jakoby w czasie zdarzenia była Pani w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub też zbiegła z miejsca zdarzenia. Należy jednak zauważyć, że w ostatnim czasie policja na podstawie własnych wewnętrznych wytycznych w tzw. „walce z piratami” zatrzymuje prawo jazdy niemal każdemu, za niemal każde wykroczenie. Dlatego powinna Pani złożyć zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy. Proszę ustalić, gdzie obecnie prawo jazdy się znajduje, czy na policji, czy też w prokuraturze. Z chwilą kiedy poweźmie Pani taką informację, dysponując sygnaturą akt sprawy karnej, zasadnym jest złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

 

W terminie do 14 dni od otrzymania prawa jazdy z policji prokuratura winna wydać postanowienie o jego zatrzymaniu, a to z kolei będzie Pani mogła zaskarżyć w ciągu kolejnych 7 dni. Policja natomiast powinna przekazać prawo jazdy niezwłocznie. Niestety „niezwłocznie” nie jest terminem zdefiniowanym poprzez wskazanie określonego upływu np. dni, a to z kolei sprawia, że jeżeli wykaże Pani aktywność w tym względzie, prawo jazdy powinno być przekazane szybciej do właściwej miejscowo prokuratury.

 

W chwili obecnej należy zatem uzbroić się w cierpliwość. Nawet jeżeli o całym zdarzeniu wie policja, prokuratura, to koniecznym będzie najpierw wszczęcie postępowania przygotowawczego (dochodzenie) w sprawie, by w dalszej kolejności zwrócić się do biegłego o wydanie opinii celem ustalenia, czy uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia pokrzywdzonego rowerzysty jest dłuższy aniżeli 7 dni czy też nie.

 

Od opinii biegłego będą zatem zależały Pani losy. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych. Nie powinno budzić wątpliwości, iż stwierdzenie długości uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia z uwagi na treść przepisu art. 191 § 1 K.p.k. wymaga wiadomości specjalnych. Koniecznym jest zatem powołanie biegłego.

 

Najistotniejsze znaczenie w tej sprawie będzie miała ocena długości uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, którego doznał pokrzywdzony rowerzysta. To ma dla Pani pierwszorzędne znaczenie, bowiem wpływa na kwalifikację prawną czynu. Zgodnie z art. 157 § 2 K.k. – kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ściganie przestępstwa określonego w § 2, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego.

 

Obecnie powinna Pani jednak zainteresować się tym, aby prawo jazdy zostało jak najszybciej przekazane do prokuratury, by w dalszej kolejności niezwłocznie po wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy można było takie postanowienie skarżyć.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 0 =

09.10.2019

Bzdura z tym obowiązkiem zatrzymania prawa jazdy gdy sprawca zbieg z miejsca zdarzenia. Zostałem poważnie potrącony na rowerze przez kierującego pojazdem, który nawet się nie zatrzymał, a ja obudziłem się w rowie. Mimo to po znalezieniu sprawcy przez policję nie zatrzymano mu prawa jazdy.

Michał

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »