.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ucieczka od partnera z dzieckiem za granicę - jakie prawa ma ojciec dziecka?

Zaszłam w ciążę z partnerem, którego zostawiłam. Powodem był alkohol i znęcanie się nade mną. Spakowałam się i wyjechałam za granicę, żeby uciec. Nie chcę mieć z nim żadnego kontaktu i nie chcę, by miał jakiekolwiek prawa do dziecka. Pisze mi SMS-y, że pożałuję swojego czynu. Obawiam się powrotu do kraju. Teraz mieszkam z nowym partnerem, który chce być ojcem dla dziecka. Jakie prawa ma mój były chłopak? Jak mogę się uwolnić od ojca dziecka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ucieczka od partnera z dzieckiem za granicę - jakie prawa ma ojciec dziecka?

Narodziny dziecka i ustalenie ojcostwa

Domniemam, że Pani były partner wie o ciąży, więc wie, że będzie biologicznym ojcem dziecka. Oczywiście nie musi Pani informować go o narodzinach dziecka, a jeśli w chwili narodzin dziecka będzie Pani w związku małżeńskim, to dziecko, które się urodzi, będzie od początku uznawane za dziecko Pani męża, nawet jeśli jego biologicznym ojcem jest zupełnie ktoś inny.

 

Jednak Pani były parter może wystąpić z powództwem o ustalenia ojcostwa. Jeśli w wyniku takiego procesu ojcostwo zostanie stwierdzone, to Pani były partner będzie miał prawo do wychowywania tego dziecka. Oczywiście sąd ustali, kto i w jakim zakresie ma władze rodzicielską.

Ustalenia dotyczące władzy rodzicielskiej

Sąd, rozstrzygając o władzy rodzicielskiej, będzie się opierał na przepisach ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W sytuacji, gdy rodzice żyją w rozłączeniu, podstawą prawną jest zwykle art. 107 ustawy powiązany z art. 58 tej samej ustawy. Art. 107 stanowi:

 

„§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

§ 2. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

§ 3. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem”.

 

Natomiast art. 58 w § 1a:

 

„§ 1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Jeżeli Sąd ogranicza władzę rodzicielską do istotnych sprawach dziecka takich jak współdecydowanie o edukacji, zdrowiu, oznacza to, że w tym zakresie oboje rodzicie muszą decydować wspólnie”.

 

Nawet jeżeli władza rodzicielska jednego z rodziców jest ograniczona, to są oni uprawnieni do samodzielnego podejmowania decyzji o tym, gdzie dziecko pójdzie do szkoły, jakimi metodami należy je leczyć w razie zachorowania czy też kiedy wyrobić mu paszport. Jednak to sąd określa te dziedziny życia dziecka, w których rodzice powinni decydować wspólnie.

Miejsce zamieszkania dziecka

W sytuacji ograniczenia przez sąd praw rodzicielskich jednemu z rodziców, przy jednoczesnym pozostawieniu prawa do współdecydowania w kwestii kierunku kształcenia, rodzic ten ma prawo uczestniczenia i współdecydowania w sprawach związanych z edukacją dziecka. Sąd ponadto może wyznaczyć dni, kiedy to ojciec ma prawo do widzenia się z dzieckiem, co może mieć wpływ na Pani adres zamieszkania. Miejsce zamieszkania dziecka małoletniego pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania jego rodziców. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu rodzicowi, to miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego rodzica, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska. Jeśli natomiast władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom mieszkającym osobno, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Często to sąd ustala miejsce zamieszkania dziecka i najczęściej jest nim miejsce zamieszkania matki.

 

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka to zmiana miejscowości, w której dziecko przebywa na stałe. Zmiana w obrębie tej samej miejscowości, nie jest traktowana jako zmiana miejsca zamieszkania. Oznacza to tyle, że zmiana adresu zamieszkania w obrębie tej samej miejscowości może być dokonana bez zgody. Natomiast zmiana miasta zamieszkania, a nie adresu w tym samym mieście, jest sprawa, która dotyczy tzw. istotnych spraw dziecka. Do takiej zmiany, gdy władzę rodzicielską mają oboje rodziców, i to w pełni, konieczna jest zgoda obojga rodziców.

 

W przypadku braku zgody na taką zmianę będzie musiała Pani uzyskać zgodę sądu. Dotyczy to również sytuacji, gdy sąd wskazał, że miejscem zamieszkania dziecka jest każdorazowe miejsce zamieszania matki. Matka dziecka będzie więc musiała wystąpić do sądu z wnioskiem o zgodę na zmianę miejsca zamieszkania dziecka. Wniosek taki będzie Pani musiała należycie uzasadnić. Ojciec dziecka jako rodzic będzie uczestnikiem takiego postępowania i będzie miał prawo do przedstawienia swoich argumentów na poparcie niewyrażenia zgody na taką zmianę.

Pozbawienie praw rodzicielskich

By Pani były partner nie miał jakichkolwiek praw do dziecka, musiałby Pani wytoczyć mu powództwo o pozbawienie praw rodzicielskich. W tym celu warto zbierać wszelkie dowody wskazujące na złe traktowanie Pani jajo partnerki. W tym celu mogą posłużyć tez SMS-y, w których Pani grozi. Warto ponadto przy takim jego zachowaniu się zgłosić sprawę na policję i dążyć do uzyskania zakazu zbliżania się.

 

Biologiczny ojciec ma pełne prawa do dziecka, dopóki są go ich nie pozbawi bądź nie ograniczy. Oczywiście do niczego Pani nie może być zmuszona, ale jeśli to jego dziecko, nie będzie Pani mogła utrudniać mu z nim kontaktu. Jedyną prawnie dopuszczalną droga do tego, by mogła Pani posiadać w pełni prawa rodzicielskie i wychowywać dziecko bez udziału byłego partnera, jest sądowne pozbawienie go praw rodzicielskich. Jako powody pozbawienia można podać np.:

 

  • brak kontaktów z dzieckiem,
  • nieprawidłowy wpływ na dziecko,
  • brak komunikacji między rodzicami,
  • silny konflikt między rodzicami,
  • uzależnienia rodzica (alkohol).

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl