Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szykanowanie ucznia gimnazjum przez nauczycieli

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 02.11.2018

Mój syn jest uczniem gimnazjum. Jest szykanowany przez nauczycieli, np. oskarżony o palenie papierosów, na czym nie został przyłapany. Jutro jestem wezwany do dyrektora, który ma skierować sprawę do sądu, ponieważ syn temu zaprzeczył. Jak się zachować, co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szykanowanie ucznia gimnazjum przez nauczycieli

Jeżeli rzeczywiście Pana syn jest szykanowany w szkole przez nauczycieli, jest to poważny problem, dlatego też uważam, że powinien Pan szczerze z synem porozmawiać, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

 

Wewnętrzny nadzór nad zachowaniem bezpieczeństwa i porządku w szkole sprawuje dyrektor placówki. Jeżeli rozmowa z nauczycielem odpowiedzialnym za naganne zachowanie wobec syna nie przyniosła rezultatu, to powinien Pan udać się właśnie do dyrektora. Czy szykanowane jest tylko Pana dziecko, czy problem dotyczy szerszego grona osób? Jeżeli występuje ta druga sytuacja, to będzie miał Pan oparcie w pozostałych rodzicach.

 

Jeżeli Pana odczucie jest uprawdopodobnione, to proponowałabym złożenie pisemnej skargi na nauczyciela. Procedura składania owej skargi powinna być uregulowana w statucie szkoły. Przepisy Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. przewidują, iż po założeniu skargi przełożony pedagoga może przeprowadzić ocenę jego pracy. Jest ona dokonywana z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców.  

 

Zgodnie z art. 6 KN „nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów”.

 

Przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela uwzględnia się między innymi poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę czy też przestrzeganie porządku pracy przez nauczyciela, także punktualność i pełne wykorzystanie czasu lekcji. Jeżeli ocena wykaże, że nauczyciel odpowiada za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub jest winny zaniedbania obowiązkom, dyrektor może wszcząć wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

 

Zgodnie z art. 75 KN nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6, wskazanym powyżej. Przykładowo uchybienie godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela ma miejsce w przypadku:

 

 • stosowania przemocy fizycznej lub przemocy psychicznej w stosunku do uczniów,
 • braku nadzoru nad uczniami w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 • narażenia uczniów na utratę zdrowia,
 • niskiej kultury słowa nauczyciela (agresja słowna, wulgarne słownictwo),
 • szykanowania czy wyśmiewania uczniów,
 • popełnienia czynów nierządnych, molestowania seksualnego,
 • porzucenia pracy,
 • prawomocnego skazania za przestępstwo

 

Postępowanie wobec nauczyciela prowadzi komisja dyscyplinarna, działająca przy właściwym wojewodzie.  Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.

 

Art. 76 KN przewiduje następujące kary dyscyplinarne dla nauczycieli:

 

 1. nagana z ostrzeżeniem;
 2. zwolnienie z pracy;
 3. zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania;
 4. wydalenie z zawodu nauczyciela.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 5 plus 4 =

»Podobne materiały

Arkusz organizacji szkoły a zastrzeżenia do rozdziału godzin nauczycieli

Dyrektor gimnazjum, w którym pracuję, przedstawił radzie pedagogicznej arkusz organizacji szkoły z przydziałem godzin na przyszły rok szkolny. Zapewnił, że wszyscy nauczyciele będą mieli etaty. Niestety pod wpływem knowań nauczycielki, która ma poparcie wójta i której członkowie rodziny również uczą
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »