.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spór o użytkowanie majątku ruchomego i wspólnej nieruchomości po śmierci współwłaściciela

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 17.02.2022 • Zaktualizowane: 17.02.2022

Mój ojciec z matką oraz brat matki ze swoją żoną posiadali wspólną działkę. Ojciec z wujkiem postawili na niej wspólnie budynek, w którym tato prowadził działalność gospodarczą i zatrudniał w niej wujka. Firma się rozwijała i budynek okazał się zbyt mały, a więc znowu wspólnie z wujkiem wybudowali kolejny budynek połączony z tym pierwszym. Do tego powstał też plac betonowy dla samochodów ciężarowych w celu realizacji dostaw. Po jakimś czasie wujek przestał pracować u ojca, zmienił pracę. Po kilku latach ojciec z powodu choroby zamknął działalność i wkrótce zmarł. W obu budynkach oraz na placu pozostały do dziś sprzęty i maszyny po firmie ojca. Obecnie trwa spór pomiędzy matką a jej bratem, gdyż ten używa sprzętów do działalności gospodarczej, wykonując w tych budynkach usługi oraz na własne potrzeby – na co matka się nie godzi. Matka jest w trakcie załatwiania spraw spadkowych po ojcu, by przejąć część nieruchomości po ojcu. Czy w tej sytuacji wujek może prowadzić prace prywatne i zarobkowe w tych budynkach oraz na placu? Czy wujek może składować w tych budynkach swoje prywatne rzeczy? Czy matka może wykonywać prace prywatne i także zarobkowe w tych budynkach albo składować cokolwiek na ich terenie? W jaki sposób matka może „przejąć” w całości budynki i ziemię?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spór o użytkowanie majątku ruchomego i wspólnej nieruchomości po śmierci współwłaściciela

Korzystanie i zarządzanie współwłasnością

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.)

 

Na wstępie trzeba podkreślić, że z Pańskiego opisu wynika, iż nieruchomości, zarówno gruntowa, jak i nieruchomości budynkowe, stanowiły współwłasność Pana rodziców, jak i wujka z żoną. To z kolei powoduje, że spadkobiercy po tacie, jak też wujek z żoną powinni stosować się do zapisu art. 206 K.c., zgodnie z którym każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Zasadnym jest jednak uczynienie rozróżnienia pomiędzy współwłasnością gruntu i budynków, a własnością wspomnianych urządzeń. Podaje Pan, że wujek by zatrudniony u ojca, a nie że Panowie razem prowadzili działalność gospodarczą. O ile zatem wujek z żoną mogą korzystać z terenu i budynków, o tyle, jeżeli maszyny i inne ruchomości kupił jedynie ojciec, sprzęt należy do jego spadkobierców. Jeżeli zatem wujek nie jest spadkobiercą, to pozostali mają prawo wystąpić przeciwko niemu z żądaniem wydania ruchomości i zaprzestania korzystania z nich.

 

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu

W mojej ocenie Pańska mama ma prawo wykonywać prace prywatne. Prowadzenie działalność gospodarczej na wspólnej działce wymaga z kolei zgody wujka i jego żony, a także spadkobierców ojca. Zgodnie z art. 199 K.c. do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. Osobiście uważam, że prowadzenie działalności gospodarczej na wspólnej działce stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd, co z kolei powoduje, że wujek i jego żona, a także inni spadkobiercy po tacie powinni na to wyrazić zgodę.

 

Zniesienie współwłasności

Jeżeli chodzi o przejęcie ziemi i budynków, to Pańska mama powinna złożyć w sądzie wniosek o zniesienie współwłasności poprzez przejęcie ziemi i budynków na własność z obowiązkiem spłaty pozostałych spadkobierców. Zasadnym byłoby zlecenie wyceny nieruchomości, by następnie mieć punkt wyjścia dla dalszych kroków. Musi mieć Pan jednak świadomość, że prywatna wycena zawsze będzie wyceną prywatną, choćby wykonał ją biegły rzeczoznawca majątkowy. Jeśli Pańskiej mamy nie będzie stać na spłatę reszty współwłaścicieli, należałoby się zastanowić, czy na przykład nieruchomości mogą być podzielone fizycznie, aby stały się odrębnymi nieruchomościami. O ile byłoby to możliwie, taki sposób podziału można przedstawić sądowi, ale i wówczas sąd będzie posiłkował się opinią biegłego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl