Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 04.06.2010

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na drodze znaków drogowych „uwaga, zwierzęta gospodarskie”? Czy jest szansa na wprowadzenia ograniczenia prędkości lub progów zwalniających?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W oparciu o art. 10 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym „starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych, z zastrzeżeniem ust. 6” (ust. 6 brzmi: „prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych”).

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy „organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć, za pomocą znaków drogowych, prędkość dopuszczalną pojazdów obowiązującą na obszarze zabudowanym”.

 

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem organ zarządzający ruchem m.in. „rozpatruje projekty organizacji ruchu a także rozpatruje wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu”.

 

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach określone są zasady umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Z przedstawionych powyżej przepisów wynika, że właściwym adresatem Pani wniosku będzie starosta właściwy miejscowo ze względu na miejsce położenia drogi jako organ zarządzający ruchem na drodze gminnej.

 

Organ ten jest władny wydać na wniosek strony rozstrzygniecie w trybie postępowania administracyjnego (decyzję administracyjną), w którym może zdecydować o ustawieniu znaku „uwaga, zwierzęta gospodarskie”, jak i znaku ograniczającego dopuszczalną prędkość uczestników ruchu drogowego.

 

Progi zwalniające są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których podstawowym celem jest ochrona życia i w ograniczonym zakresie także mienia uczestników ruchu i osób pracujących na drodze, a w niektórych przypadkach także użytkowników terenów przyległych.

 

Dlatego też wniosek o ustawienie progu zwalniającego uzasadniać należy w pierwszej kolejności zagrożeniem życia nadmierną prędkością pojazdów poruszających się po drodze, a dopiero w dalszej kolejności zagrożeniom dla mienia (zwierząt gospodarskich).

 

Progi zwalniające nie mogą być stosowane:

 

  • na drogach krajowych i wojewódzkich,
  • na miejskich drogach ekspresowych, ulicach głównych ruchu przyspieszonego, ulicach głównych,
  • na ulicach i drogach wyjazdowych straży pożarnej, stacji pogotowia ratunkowego itp.,
  • na ulicach i drogach, w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej, z wyjątkiem progów wyspowych,
  • na jezdniach innych niż bitumiczne, jeżeli nie można zastosować oznakowania poziomego P-25,
  • na łukach dróg i w innych przypadkach, gdy ich obecność może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Jako że w Pani przypadku mamy do czynienia z drogą gminną, nie ma przeciwwskazań formalnych do zastosowania takiego rozwiązania. Władnym do wydania rozstrzygnięcia w kwestii ustawienia znaku ostrzegawczego i progu zwalniającego będzie starosta właściwy miejscowo ze względu na miejsce położenia drogi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (4):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus sześć =

13.05.2019

I Wójt i Starosta są prawidłową odpowiedzią. Ponieważ Wójt jest zarządcą drogi, a Starosta opiniuje projekt organizacji ruchu, bez którego nie możemy sobie ot tak o wstawić znaku bo mamy taki kaprys.
Droga formalna to wystąpienie do Wójta z wnioskiem o taki znak, a komisja ds. oznakowania złożona z osoby ze Starostwa, osoby z Gminy oraz policji z utrzymania ruchu dadzą odpowiedź czy znak będzie postawiony czy nie. Jeśli będzie to projekt organizacji ruchu należy wykonać, przedłożyć do zatwierdzenia do policji i Starostwa i na koniec dopiero kupić znaki i wstawić.
Tyle ode mnie. Pozdrawiam.

Andrzej

05.01.2019

U nas na wsi w takiej sytuacji pismo trzeba było kierowac d wójta gminy - gmina była zarządcą drogi.

Jack

27.03.2012

A jednak Starosta - tak wynika z ustawy.

pikuś

18.01.2012

Droga gminna i wniosek do starosty? Co ma piernik do wiatraka? Starosta odpowiada za drogi powiatowe. Wniosek należałoby zgłosić do burmistrza lub wójta. Można także pokusić się o zwrócenie bezpośrednio do zarządu dróg gminnych.

Cenzor

»Podobne materiały

Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych

W 2011 roku wyrokiem sądu otrzymałem postanowienie – „zakazu prowadzenia pojazdów na 7 lat”. Wyrok był następstwem prowadzenia samochodu osobowego w stanie nietrzeźwości. Czy w związku z takim wyrokiem mogę się poruszać pojazdami, które obejmuje kategoria L6e i L2e, na które nie są

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »