Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 04.06.2010

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na drodze znaków drogowych „uwaga, zwierzęta gospodarskie”? Czy jest szansa na wprowadzenia ograniczenia prędkości lub progów zwalniających?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Kto zarządza ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych?

W oparciu o art. 10 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym „starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych, z zastrzeżeniem ust. 6” (ust. 6 brzmi: „prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych”).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy „organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć, za pomocą znaków drogowych, prędkość dopuszczalną pojazdów obowiązującą na obszarze zabudowanym”.

Do kogo należy zwrócić się z wnioskiem dotyczącym zmian organizacji ruchu?

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem organ zarządzający ruchem m.in. „rozpatruje projekty organizacji ruchu a także rozpatruje wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu”.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach określone są zasady umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Z przedstawionych powyżej przepisów wynika, że właściwym adresatem Pani wniosku będzie starosta właściwy miejscowo ze względu na miejsce położenia drogi jako organ zarządzający ruchem na drodze gminnej.

Ustawienie znaku ograniczenia prędkości i znaku nakazującego szczególną uwagę na poruszające się po drodze zwierzęta gospodarskie

Organ ten jest władny wydać na wniosek strony rozstrzygniecie w trybie postępowania administracyjnego (decyzję administracyjną), w którym może zdecydować o ustawieniu znaku „uwaga, zwierzęta gospodarskie”, jak i znaku ograniczającego dopuszczalną prędkość uczestników ruchu drogowego.

Jak uzasadnić wniosek o ustawienie progu zwalniającego?

Progi zwalniające są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których podstawowym celem jest ochrona życia i w ograniczonym zakresie także mienia uczestników ruchu i osób pracujących na drodze, a w niektórych przypadkach także użytkowników terenów przyległych.

Dlatego też wniosek o ustawienie progu zwalniającego uzasadniać należy w pierwszej kolejności zagrożeniem życia nadmierną prędkością pojazdów poruszających się po drodze, a dopiero w dalszej kolejności zagrożeniom dla mienia (zwierząt gospodarskich).

Gdzie progi zwalniające nie mogą być stosowane?

Progi zwalniające nie mogą być stosowane:

 

  • na drogach krajowych i wojewódzkich,
  • na miejskich drogach ekspresowych, ulicach głównych ruchu przyspieszonego, ulicach głównych,
  • na ulicach i drogach wyjazdowych straży pożarnej, stacji pogotowia ratunkowego itp.,
  • na ulicach i drogach, w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej, z wyjątkiem progów wyspowych,
  • na jezdniach innych niż bitumiczne, jeżeli nie można zastosować oznakowania poziomego P-25,
  • na łukach dróg i w innych przypadkach, gdy ich obecność może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Jako że w Pani przypadku mamy do czynienia z drogą gminną, nie ma przeciwwskazań formalnych do zastosowania takiego rozwiązania. Władnym do wydania rozstrzygnięcia w kwestii ustawienia znaku ostrzegawczego i progu zwalniającego będzie starosta właściwy miejscowo ze względu na miejsce położenia drogi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (4):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus 10 =

13.05.2019

I Wójt i Starosta są prawidłową odpowiedzią. Ponieważ Wójt jest zarządcą drogi, a Starosta opiniuje projekt organizacji ruchu, bez którego nie możemy sobie ot tak o wstawić znaku bo mamy taki kaprys.
Droga formalna to wystąpienie do Wójta z wnioskiem o taki znak, a komisja ds. oznakowania złożona z osoby ze Starostwa, osoby z Gminy oraz policji z utrzymania ruchu dadzą odpowiedź czy znak będzie postawiony czy nie. Jeśli będzie to projekt organizacji ruchu należy wykonać, przedłożyć do zatwierdzenia do policji i Starostwa i na koniec dopiero kupić znaki i wstawić.
Tyle ode mnie. Pozdrawiam.

Andrzej

05.01.2019

U nas na wsi w takiej sytuacji pismo trzeba było kierowac d wójta gminy - gmina była zarządcą drogi.

Jack

27.03.2012

A jednak Starosta - tak wynika z ustawy.

pikuś

18.01.2012

Droga gminna i wniosek do starosty? Co ma piernik do wiatraka? Starosta odpowiada za drogi powiatowe. Wniosek należałoby zgłosić do burmistrza lub wójta. Można także pokusić się o zwrócenie bezpośrednio do zarządu dróg gminnych.

Cenzor

»Podobne materiały

Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych

W 2011 roku wyrokiem sądu otrzymałem postanowienie – „zakazu prowadzenia pojazdów na 7 lat”. Wyrok był następstwem prowadzenia samochodu osobowego w stanie nietrzeźwości. Czy w związku z takim wyrokiem mogę się poruszać pojazdami, które obejmuje kategoria L6e i L2e, na które nie są

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »