Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca na 3 zmiany zastąpiona 4-brygadówką

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 27.06.2018

Jestem kierownikiem zespołu w fabryce. Pracownicy pracują w systemie 3 zmianowym. Przełożony poinformował mnie o planach wprowadzenia 4-brygadówki. Mam w związku z tym 3 pytania. Czy jest podstawa prawna umożliwiająca wprowadzenie takiego systemu pracy w zakładzie, w którym proces technologiczny nie wymaga ciągłości? Czy można obejść przepis z art. 138 K.p. i np. organizować pracę w soboty i niedziele w przeciętnie 40-godzinnym tygodniu pracy z wolnymi dniami wypadającymi w środku tygodnia? Czy w takiej sytuacji pracownicy mają prawo odmówić pracy w soboty i w niedziele?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 138 ustawy Kodeks pracy „przy pracach, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane (praca w ruchu ciągłym), może być stosowany system czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie na tydzień w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni, a jednego dnia w niektórych tygodniach w tym okresie dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin. Za każdą godzinę pracy powyżej 8 godzin na dobę w dniu wykonywania pracy w przedłużonym wymiarze czasu pracy pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 pkt 1”.

 

O tym, czy mamy do czynienia z pracą w ruchu ciągłym, przesądza to, czy technologia produkcji wymaga pracy przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, w tym w niedziele i święta. Stosowane do produkcji urządzenia nie mogą być zatrzymane, gdyż spowodowałoby to zniszczenie lub uszkodzenie produktu lub maszyn. Taki proces produkcyjny może odbywać się w całym zakładzie pracy lub tylko w jego części i realizowany jest przy pomocy odpowiedniej liczby pracowników.

 

Jeśli w danym zakładzie pracy nie jest wymagana ciągłość, nie ma podstaw do wprowadzenia system z art. 138.

 

Praca w niedziele i święta jest co do zasady zakazana. Jednak Kodeks pracy przewiduje, że jest ona dozwolona:

 

 1. w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
 2. w ruchu ciągłym;
 3. przy pracy zmianowej;
 4. przy niezbędnych remontach;
 5. w transporcie i w komunikacji;
 6. w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;
 7. przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
 8. w rolnictwie i hodowli;
 9. przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności;
 10. zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
 11. jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,
 12. zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 13. w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

 

Z powyższego wynika, że praca w soboty jest generalnie dozwolona (sobota jest takim samym dniem jak inne dni tygodnia – za wyjątkiem niedzieli). Można ustalić tydzień pracy na przykład od wtorku do soboty. Wówczas dniami wolnymi od pracy będą niedziele i poniedziałki i nie będzie to naruszeniem przepisów.

 

Praca w niedziele jest co do zasady zabroniona, chyba że mamy do czynienia z określonymi sytuacjami – jakie wymieniłam wyżej.

 

W każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie.

 

Jeśli z uwagi na przyjęty system czasu pracy (na przykład zmianowy) praca będzie się odbywała w niedziele – pracownicy nie mają prawa odmówić pracy w tym dniu.

 

Natomiast jak już wspomniałam, sobota jest traktowana jak każdy inny dzień tygodnia i wówczas niezależnie od system czasu pracy nie można odmówić wykonywania pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • trzy plus 9 =

»Podobne materiały

Wliczenie do czasu pracy mycia i przebierania się

Czy mycie i przebieranie się po pracy powinno być wliczone do czasu pracy?

 

Dwie umowy u jednego pracodawcy a czas pracy

W mojej firmie są osoby zatrudnione na dwa rodzaje umów tzn. umowę o pracę i umowę kontraktową lub zlecenie. Zakresy zadań w przypadku tych umów są różne, ale godziny wypracowane na dodatkowych umowach są dość znaczne. Czy w przypadku pracy na dwie umowy u jednego pracodawcy obowiązują przepisy doty

 

Zadaniowy system czasu pracy kierowcy w transporcie międzynarodowym

Przygotowuję się do zatrudnienia pracownika – kierowcy w transporcie międzynarodowym, który wykonywać będzie pracę na busie do 3,5 tony. Nie będę ustalała regulaminu pracy, w związku z tym chcę wydać obwieszczenie, o którym mowa w art. 150 § 1 K.p. Zakładam, że przyjmę zadaniowy system cz

 

Pół etatu rozłożone na kilka dni w miesiącu

Mamy zatrudnionych 2 pracowników w aptece na 1/2 etatu, którzy pracują po kilka dni w miesiącu 8–10 godzin dziennie, nie przekraczając normy miesięcznej. Pracujemy też w soboty. Zawsze wyrabiają tylko swoją normę. Jak powinniśmy prowadzić ewidencję i co powinno być zapisane w umowie, aby nie t

 

Zatrudnienie kierowcy na pół etatu

Zatrudniam kierowcę na pół etatu. Jest to jego dodatkowa praca. Na pełen etat jest zatrudniony w innej firmie, a u mnie jeździ, kiedy ma wolne i może (zależy to głównie od niego). Nie wiem, jak skonstruować umowę o pracę i informację o warunkach zatrudnienia. U mnie jeździ 70-80 godzin miesięcznie.

 

Reklamacja uszkodzonego produktu zakupionego na firmę

Kupiłem w serwisie Allegro produkt. Sprzedawca to firma, lombard. Ja również zakupu dokonałem na firmę. Wziąłem fakturę. Przedmiot okazał się uszkodzony. Odesłałem go i zgłosiłem uszkodzenie. Sprzedawca jednak twierdzi, że nie dawał gwarancji. Wiem jednak, że niezależnie od jego gwarancji wadę mogę

 

Oskarżenie o zdradę żony

Od pół roku mój znajomy pomawia mnie o romans ze swoją żoną. Nic takiego nie miało miejsca, mimo to żona znajomego nie sprzeciwia się jego słowom (nie wiem, dlaczego). Moja żona zaczyna się martwić tą sprawą, a mnie to wszystko denerwuje. Jak rozwiązać mój problem polubownie lub na drodze sądowej?

 

Zniesienie wspólności prawa najmu lokalu komunalnego

Od 30 lat mieszkam w kamienicy komunalnej w mieście X. Głównymi najemcami mieszkania byli moi rodzice, z tym że ojciec mieszka ze mną i moją żoną, a mama od lat mieszka w domu, którego jest właścicielką. Mama, wyprowadzając się z tego mieszkania, wymeldowała się; od tego czasu rodzice żyją w nieform

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »