Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podrobiony dyplom

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 15.05.2013

W 2012 r. mój znajomy zakupił przez Internet podrobiony dyplom wyższej uczelni. Niedawno policjanci odwiedzili go w domu i odebrali ten fałszywy dokument. Znajomy twierdzi, że kupił podrobiony dyplom tylko dla celów prywatnych i wcale się nim nie posługiwał. Jaka kara grozi znajomemu? Czy fakt leczenia psychiatrycznego może być okolicznością łagodzącą? Jaki zarzut może zostać postawiony mojemu znajomemu? Prokurator chce go przesłuchać. Czy można wnioskować o umorzenie? Znajomy nigdy nie był karany.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Polskie prawo karze zarówno posługiwanie się sfałszowanym dokumentem (art. 270 § 1 Kodeksu karnego, w skrócie K.k.), jak i czynienie przygotowania do posługiwania się sfałszowanym dokumentem (art. 270 § 3 K.k.).

 

„Art. 270. § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

(…)

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

W mojej ocenie – na podstawie podanych informacji – prokurator może postawić Pani znajomemu co najwyżej zarzut czynienia przygotowania do posługiwania się sfałszowanym dokumentem, pod warunkiem wykazania spełnienia przesłanek z art. 16 K.k.

 

„Art. 16. § 1. Przygotowanie zachodzi tylko wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania, w szczególności w tymże celu wchodzi w porozumienie z inną osobą, uzyskuje lub przysposabia środki, zbiera informacje lub sporządza plan działania.

 

§ 2. Przygotowanie jest karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi”.

 

Zgodnie z treścią art. 16 § 1 K.k. prokurator, aby postawić Pani znajomemu zarzut czynienia przygotowania do posługiwania się sfałszowanym dokumentem, musi wykazać, iż Pani znajomy zamierzał użyć podrobionego dyplomu. W celu tego ustalenia prokurator chce teraz przesłuchać Pani znajomego.

 

Można by wykazać, iż Pani znajomy chciał użyć podrobionego dyplomu na przykład w sytuacji, gdyby brał on udział w konkursie na wyższe stanowisko, na które wymagane byłyby pewne kompetencje, a ich posiadanie potwierdzałby sfałszowany dyplom. W takiej sytuacji zarzut poczynienia przygotowania do posługiwania się sfałszowanym dokumentem byłby uzasadniony.

 

Należy przy tym pamiętać, że wszelkie wątpliwości rozstrzyga się na korzyść podejrzanego.

 

Jeżeli jednak nie istnieją okoliczności, na podstawie których prokurator mógłby udowodnić zamiar posługiwania się podrobionym dyplomem, Pani znajomemu nic nie grozi.

 

Na przesłuchaniu może powiedzieć, iż kupił sobie dyplom, aby się dowartościować, zrobić wrażenie na swoich znajomych – a więc dla celów prywatnych, bez chęci używania gdzie indziej.

 

Jeżeli prokurator nie przedstawi Pani znajomemu zarzutów, to fakt leczenia psychiatrycznego nie będzie miał znaczenia. Miałby znaczenie, gdyby prokurator postawił zarzuty, gdyż sam fakt leczenia psychiatrycznego obliguje prokuratora do poddania podejrzanego badaniom celem ustalenia stopnia zdolności do rozpoznania znaczenia swojego czynu lub pokierowania swoim postępowaniem.

 

Brak zdolności do rozpoznania znaczenia swojego czynu lub pokierowania swoim postępowaniem jest przesłanką do umorzenia postępowania.

 

Gdyby Pani znajomy był jednak winny czynienia przygotowania do posługiwania się sfałszowanym dokumentem, to mając na uwadze, że maksymalna kara przewidziana za ten czyn to 2 lata pozbawienia wolności, może powalczyć o warunkowe umorzenie postępowania.

 

Zgodnie z art. 66 Kodeksu karnego:

 

„Art. 66. § 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

 

§ 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności”.

 

Warunkowe umorzenie postępowania powoduje, iż osoba, której dotyczy, zachowuje status osoby niekaranej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 2 =

»Podobne materiały

Fałszywy dyplom i zwolnienie z pracy

Okazało się niedawno, że mam fałszywy dyplom ukończenia uczelni. Nic o tym nie wiedziałem. O fakcie dowiedział się pracodawca i kazał mi się dobrowolnie zwolnić z pracy, na własne żądanie. Jak to wygląda z punktu widzenia prawa? Czy żądanie pracodawcy jest uzasadnione? Już zacząłem wyjaśniać tę

 

Wkład mieszkaniowy od rodziców a zachowek dla rodzeństwa

Mam pytanie odnośnie wysokości zachowku. W 2000 roku rodzice darowali mi wkład mieszkaniowy mieszkania spółdzielczego w kwocie 60 000 zł. Ojciec zmarł w 2017 r., nie zostawiając spadku ani żadnego majątku. Jego żona (czyli moja mama) zmarła dużo wcześniej, w 1994 r., również nie pozostawiając żadneg

 

Konsekwencje zakupu podrobionego dokumentu prawa jazdy

Zastanawiam się, jak wygląda kwestia zakupu prawa jazdy – a więc zdobycie podrobionego dokumentu. W założeniu udaje się, że się zdało egzamin, dokumenty są wysyłane do urzędu. Jakie są konsekwencje prawne wykrycia zakupu podrobionego dokumentu?

 

Jazda w stanie nietrzeźwości w recydywie

Dwa dni temu zostałem zatrzymany przez policję na drodze krajowej. Badanie alkomatem wykazało 0,49 mg/l alkoholu, drugie badanie 0,39 mg/l. Policja zabrała mi prawo jazdy, odholowano samochód na parking. Zostanę oskarżony o jazdę w stanie nietrzeźwości. Jeśli jest to jazda w recydywie, kary są surow

 

Podrobione świadectwo

Przerwałem naukę w ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego. Kilka lat później posłużyłem się podrobionym świadectwem, aby dostać się na studia. Uzyskałem tytuł magistra w 2000 r. W 2006 r. mój przełożony otrzymał anonimową wiadomość, że nie mam matury. Dostałem karę grzywny za posłużenie się podr

 

Jaki podatek od dochodów z Islandii?

Od kilku miesięcy pracuję legalnie na Islandii. Planuję pracować tutaj do kwietnia 2018 r. włącznie. Od stycznia do końca marca pracowałem w Polsce na umowie o pracę. Z uzyskanych dochodów oczywiście muszę rozliczyć się tutaj na Islandii. Jaki podatek będę musiał zapłacić od dochodów z Islandii zaró

 

Spłata kredytu hipotecznego pieniędzmi ze sprzedaży darowanego mieszkania a podatek

Dwa lata temu otrzymałem w ramach darowizny mieszkanie od mamy. Zgodnie z ustawą zostałem zwolniony z podatku od darowizny. W zeszłym roku kupiliśmy z żoną nowe mieszkanie finansowane z kredytu hipotecznego. Aktualnie chcielibyśmy sprzedać darowane mieszkanie i kwotę ze sprzedaży przeznaczyć na spła

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »