Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełnomocnictwo procesowe a pełnomocnictwo do doręczeń

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 27.09.2011

Niedawno zmarł mój ojciec, odbędzie się sprawa spadkowa. Mój brat, który mieszka za granicą, ustanowił naszą mamę pełnomocnikiem dla doręczeń. Czy to pełnomocnictwo wystarczy, by mama mogła decydować za brata w sądzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pełnomocnictwo do doręczeń nie jest pełnomocnictwem wystarczającym do reprezentowania przez mamę Pańskiego brata.

 

Do tego konieczne jest pełnomocnictwo procesowe. Pełnomocnictwo do odbioru korespondencji nie jest pełnomocnictwem procesowym.

 

Stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„Art. 87. § 1. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia”.

 

Stosownie natomiast do przepisów Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 98. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

 

Art. 99. § 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

 

§ 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie”.

 

Pełnomocnictwo procesowe musi być pełnomocnictwem szczególnym i dlatego brat powinien sporządzić (napisać) odrębne pełnomocnictwo w formie pisemnej i przesłać je do mamy. Treść pełnomocnictwa:

 

„Ja, niżej podpisany, … ustanawiam swoją Mamę … zamieszkałą w … ul. … legitymującą się dowodem osobistym nr … jako swego pełnomocnika do reprezentowania mnie i zastępowania przed sądami powszechnymi, organami władzy i administracji państwowej oraz samorządowej w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku po moim Ojcu … zmarłym dnia … w ….

 

Po sporządzeniu niech prześle je mamie i sprawa załatwiona. Na podstawie takiego pełnomocnictwa mama może decydować za Pańskiego brata w sądzie.

 

To pełnomocnictwo nie musi być potwierdzone przez notariusza, dla pełnomocnictwa procesowego wymagana jest tylko forma pisemna zwykła, a nie forma kwalifikowana w postaci aktu notarialnego.

 

Gdyby brat chciał, może potwierdzić swój własnoręczny podpis u notariusza zagranicznego – wtedy przed złożeniem pełnomocnictwa w sądzie konieczne byłoby tłumaczenie treści pieczęci oraz innych zapisów w języku obcym na język polski (przez tłumacza przysięgłego).

 

Z reprezentowaniem przed sądem nie jest związane zawieranie umów w formie aktu notarialnego, a więc nie jest wymagane pełnomocnictwo w takiej formie (aktu notarialnego).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + II =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki