.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Fałszywe oświadczenie o zatrudnieniu u innego pracodawcy

Zatrudniam pracownika na umowę-zlecenie. Do każdej takiej umowy (odnawianej co roku) pracownik dołączał pisemne oświadczenie, że jest zatrudniony u innego pracodawcy i osiąga co najmniej minimalne wynagrodzenie z tego tytułu, w związku z czym wnosi o niedokonywanie potrąceń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Podczas kontroli ZUS okazało się, że w niektórych miesiącach pracownik złożył mi fałszywe oświadczenie o dochodach (nie spełniał wskazanych wymogów), i powstał obowiązek opłacania składek, który ponoszę ja jako pracodawca. Czy pracownik może sobie zatem składać dowolne oświadczenia bez żadnych konsekwencji? Jak się zabezpieczyć przed takimi sytuacjami w przyszłości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Oświadczenie złożone przez zleceniobiorcę

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) nie określają szczegółowo sposobu wykazywania przez zleceniobiorcę faktu wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy.

 

Wydaje się więc, że oświadczenie złożone przez zleceniobiorcę powinno być wystarczające. Nigdzie nie jest napisane, że przedsiębiorca ma sprawdzać wiarygodność oświadczenia.

 

Lecz z uwagi na to, że to przedsiębiorca jest zobowiązany do naliczania i odprowadzania składek oraz w przypadku kontroli to on odpowiada za nieprawidłowości (nawet te spowodowane fałszywym oświadczeniem), dla pewności żądałabym od zleceniobiorcy zaświadczenia wystawionego przez jego pracodawcę, które poświadczyłoby istnienie stosunku pracy oraz uzyskiwanie odpowiednich dochodów w czasie trwania umowy-zlecenia.

Poświadczenie nieprawdy w dokumencie

Jeżeli okazało się, że zleceniobiorca złożył fałszywe oświadczenie o dochodach i zatrudnieniu u innego pracodawcy, to – pomijając ewentualną odpowiedzialność z art. 271 Kodeksu karnego (poświadczenie nieprawdy w dokumencie) – zleceniodawca, czyli Pani, niestety dopiero po opłaceniu zaległych składek ma prawo wystąpić do zleceniobiorcy o naprawienie powstałej w ten sposób szkody.

 

Może Pani zażądać opłaty części składek, odsetek, ewentualnie w przypadku nałożenia przez ZUS kary – zwrotu kwoty w jej wysokości.

 

Ponadto dobrze byłoby, gdyby na końcu każdego oświadczenia była klauzula:

 

„Oświadczam że powyższe dane wypełniłem zgodnie z prawdą i jestem świadomy odpowiedzialności karnej z art. 271 Kodeksu karnego za oświadczenie nieprawdy. W przypadku zmiany okoliczności, o których mowa w wyżej wymienionych punktach, zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia o powyższym”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Hanna Żurowska

Radca prawny od 1994 r., mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego i nowych technologii. Zajmuje się sporządzaniem regulaminów sprzedaży przez internet, polityk prywatności oraz umów z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego. Udziela także porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy oraz prawa handlowego i gospodarczego, jak również windykacji należności. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu