Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje wydania nieprawdziwego zaświadczenia o zatrudnieniu

Autor: Lech Stawicki • Opublikowane: 18.02.2011

Prowadzę działalność gospodarczą. Kolega, który jakiś czas temu był w trudnej sytuacji materialnej, poprosił mnie o wystawienie fałszywego zaświadczenia o zatrudnieniu, które pozwoliło mu na zaciągnięcie kredytu. Niedawno dowiedziałam się, że wykorzystał więcej osób, a zaciągniętych pożyczek nie spłaca. Jaka kara mi grozi, jeśli wyjdzie na jaw, że wydałam fałszywe zaświadczenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny, wskazać należy, że przepis art. 271 Kodeksu karnego statuuje czyn zabroniony nazywany fałszem (fałszerstwem) intelektualnym dokumentu. Przestępstwo to inaczej nazywane jest poświadczeniem nieprawdy. Obie te nazwy są właściwe i można ich zamiennie używać.

 

Systematyka Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) wyraźnie wskazuje, że czyn ten wymierzony jest przeciwko dobru prawnemu określanemu mianem wiarygodności dokumentów. Został on bowiem umieszczony w rozdziale XXXIV K.k. Czyn ten polega na poświadczeniu nieprawdy w dokumencie przez osobę uprawnioną (upoważnioną) do jego wystawienia. Przestępstwa tego nie należy mylić z określonym w przepisie art. 270 K.k. sfałszowaniem dokumentu. Czyn ten dotyczy wiarygodności okoliczności wymienionych w dokumencie, które mają prawną doniosłość.

 

Omawiane przestępstwo art. 271 K.k. typizuje w trzech formach – podstawowej z § 1, uprzywilejowanej z § 2 oraz kwalifikowanej z § 3. Postać uprzywilejowana tego przestępstwa z art. 271 § 2 K.k. dotyczy tzw. przypadku mniejszej wagi, natomiast typ kwalifikowany z § 3 został tak ujęty przez ustawodawcę ze względu na szczególny charakter strony podmiotowej tego przestępstwa w tej jego odmianie.

 

Dokument, o którym mowa w przepisie, nie jest w żadnym razie dokumentem sfałszowanym czy też w jakikolwiek sposób podrobionym lub przerobionym. Sprawca tego czynu ma prawną możliwość sporządzenia dokumentu, jednakże treść tego dokumentu jest niezgodna z obiektywną rzeczywistością. Dokument tu omawiany jest zatem autentyczny i wystawiony we własnym imieniu przez osobę do wystawienia takiego dokumentu uprawnioną.

 

Poświadczenie nieprawdy w dokumencie może dotyczyć jedynie okoliczności mającej znaczenie w obrocie prawnym, zatem prawnie nieobojętnej; istotnej z prawnego punktu widzenia.

 

Dla realizacji znamion tego czynu nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia z dokumentem publicznym, czy też dokumentem prywatnym. Realizacja znamion czynu zależy nie tyle od samego dokumentu, ile od jego wystawcy. Co więcej, zważyć należy, że sprawcą tego czynu może być nie tylko urzędnik, zatem wyżej wymieniony podział dokumentów na publiczne i prywatne nie ma na gruncie art. 271 K.k. żadnego znaczenia. Sprawcą przestępstwa z art. 271 K.k. może być funkcjonariusz publiczny oraz każda osoba, która ma prawo dokument wystawić.

 

Uprawnienie do wystawienia dokumentu i poświadczenia nieprawdy w jego treści, gdy ma ona znaczenie prawne, może mieć dowolne źródło. Może nim być przepis prawa, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, a także umowa (o pracę, cywilnoprawna).

 

Za popełnienie przestępstwa poświadczenia nieprawdy typu podstawowego przewidziana jest kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd może zamiast kary pozbawienia wolności orzec grzywnę lub karę ograniczenia wolności. Popełnienie przestępstwa poświadczenia nieprawdy w typie uprzywilejowanym zagrożone jest karą grzywny lub karą ograniczenia wolności. Sąd może w tym przypadku odstąpić od wymierzenia kary lub warunkowo umorzyć postępowanie karne. Typ kwalifikowany poświadczenia nieprawdy w dokumencie zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W przypadku skazania za przestępstwo poświadczenia nieprawdy sąd może orzec środek karny w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - IV =

»Podobne materiały

Czy można sprawdzić, czy dana osoba jest poszukiwana listem gończym?

Jak mogłabym dowiedzieć się, czy moja córka jest poszukiwana listem gończym? Czy osoba poszukiwana w Polsce, ale od dawna przebywająca za granicą, może wyrobić tam paszport bez żadnych konsekwencji?

 

Kara za zniewagę policjanta a napisanie listu z przeprosinami

Jakiś czas temu wracałem do domu z dawnym kolegą, byliśmy nietrzeźwi. Zatrzymał nas patrol policji, a ja niestety naubliżałem jednemu z policjantów, za co zostałem oskarżony. Zdaję sobie sprawę, że czeka mnie kara za to głupie zachowanie, ale nie wiem, w jakim wymiarze? Słyszałem, że w takiej sytuac

 

Wyrok łączny – kara pozbawienia wolności

Czy mogę starać się o złączenie dwóch prawomocnych wyroków? Jeden skazuje mnie na 2 lata pozbawienia wolności, drugi na 4. Pół roku przebywałem na sankcji.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »