.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zbycie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 10.05.2013

Czy można zbyć spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego? Chciałabym zbyć swoje prawa (jestem głównym najemcą lokalu) na rzecz syna, który ma żonę i dziecko. Czy jeśli syn odmówi, to mieszkanie przechodzi automatycznie na własność spółdzielni i tym samym syn zostaje pozbawiony jakichkolwiek praw do lokalu? Czy mogę odzyskać wkłady wniesione w momencie zamieszkania?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obawiam się, że nie może Pani zbyć spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

 

Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych „spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji”.

 

Jak wskazuje cytowany przepis, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest prawem obligacyjnym i jako prawo do używania lokalu jest ono niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Członek nie może więc podejmować żadnych decyzji dotyczących zmiany osób, którym prawo to przysługuje, ani dokonywać obciążeń, których skutkiem miałoby być przejście lokatorskiego prawa do lokalu na inne osoby.

 

„Art. 11. 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale”.

 

Jeżeli Pani zrezygnuje z członkostwa w spółdzielni, a tym samym utraci Pani prawo do mieszkania, Pani synowi będą przysługiwały roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

 

„Art. 15. (…)

2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 lub niedokonania czynności, o których mowa w art. 14, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim”.

 

Nowelizacją z czerwca 2007 r. dokonano w treści omawianego przepisu zmian polegających na tym, iż usunięto wymóg, aby dzieci i osoby bliskie, którym przepis przyznaje roszczenie, zamieszkiwały razem z osobą (lub małżonkami), której prawo do lokalu wygasło. Wobec tego krąg osób, którym roszczenie przysługuje, może niekiedy być szeroki. Kwestia wspólnego zamieszkiwania będzie jednak miała znaczenie, gdy z roszczeniem wystąpi kilka uprawnionych osób.

 

Jeśli chodzi o „zwrot wkładu”, to obecnie – po zmianach z 2007 r. – ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie mówi już o ww. zwrocie wkładu, a o wypłacie osobie uprawnionej wartości rynkowej lokalu.

 

„Art. 11. (…)

21. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

 

22. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, (…) w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu”.

 

W myśl art. 11 ust. 24 ww. ustawy warunkiem wypłaty wartości rynkowej lokalu jest jego opróżnienie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton