Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Delegacja i zaliczka w walucie obcej

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 18.03.2014

Zostałam wysłana samochodem służbowym w delegację do Wilna. Poprosiłam o zaliczkę w walucie obcej – litach litewskich. Pracodawca jednak wypłacił mi zaliczkę w euro. Podczas podróży płaciłam m.in. za paliwo i hotele – opłaty uiszczałam w euro, jednak na rachunkach widnieją kwoty w walutach lokalnych. Dopisałam ręcznie na rachunkach kwoty rzeczywiście wydane w euro. Pracodawca rozlicza wydatki według średniego kursu NBP. W związku z tym mam następujące pytania:

 

  1. Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi zaliczkę w walutach krajów, do których pracownik się udaje albo przez które będzie przejeżdżał?
  2. Czy pracodawca ma obowiązek uwzględnić rzeczywiście poniesione wydatki w walucie zaliczki w przypadku, gdy na rachunku jest jedynie waluta lokalna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 775 Kodeksu pracy (w skrócie: K.p.) „pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową”.

 

Wysokość oraz warunki ustalania należności z tytułu krajowej podróży służbowej reguluje natomiast od 1 marca 2013 r. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

 

Jego przepisy mają zastosowanie również we wszystkich przedsiębiorstwach, które nie uregulowały zasad rozliczania delegacji w przepisach wewnątrzzakładowych (np. w regulaminie lub umowie o pracę). Natomiast firmy, które decydują się na własne postanowienia, muszą pamiętać, że nie mogą być one mniej korzystne niż te, które wynikają z treści rozporządzenia. Wynikają z niego m.in. następujące regulacje:

 

㤠20:

1. Pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży zagranicznej, w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów.

2. Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej, według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wypłaty zaliczki.

3. Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej wypłacenia”.

 

Z powyższego wynika odpowiedź na pierwsze z Pani pytań. Pracodawca powinien wypłacić zaliczkę w walucie obcej, tj. w Pani przypadku w litach. Ewentualnie na Pani wniosek (pkt 2) mógł wypłacić zaliczkę w walucie polskiej.

 

Odpowiedź na drugie z Pani pytań również jest twierdząca. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić rzeczywiście poniesione wydatki w walucie zaliczki w przypadku, gdy na rachunku jest jedynie waluta lokalna.

 

Pracownik w żadnym wypadku nie może być stratny w wyniku kosztów poniesionych w związku z delegacją. W związku z tym sugeruję rozwiązanie w oparciu o poniższy przepis przywołanego rozporządzenia:

 

㤠5:

1. Pracownik dokonuje rozliczenia kosztów podróży krajowej lub podróży zagranicznej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej podróży.

2. Do rozliczenia kosztów podróży, o których mowa w ust. 1, pracownik załącza dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

3. W uzasadnionych przypadkach pracownik składa pisemne oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów, zwrot innych kosztów podróży lub ich wysokość”.

 

Sugeruję rozliczyć koszty podróży, przedkładając zebrane rachunki, faktury, bilety, a w przypadku spornych rachunków, które powodują rozbieżność pomiędzy ich pokryciem przez pracodawcę a faktycznie poniesionymi przez Panią kosztami, proponuję zamiast tych rachunków złożyć stosowne oświadczenie o dokonanym wydatku.

 

Przyczyną braku udokumentowania wydatku będzie niemożność uzyskania rachunku w walucie, w której została pobrana zaliczka, a dla uprawdopodobnienia poniesionego kosztu może Pani załączyć tenże rachunek z kwotą podaną w lokalnej walucie (jedynie jako fakt uprawdopodobniający rzeczywiście poniesiony koszt, który wskazuje Pani w oświadczeniu).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - II =

»Podobne materiały

Delegacja zagraniczna

Pracowałem kilka miesięcy w Grecji na delegacji zagranicznej. Otrzymałem dietę. Znalazłem jednak informację, że dieta w Grecji wynosi 45 euro za dzień, więc jestem stratny o ok. 800 euro. Czy mogę ubiegać się o zwrot tej różnicy? Gdzie będą rozliczane moje dochody? Które prawo pracy reguluje moje ob

 

Różnica między delegacją a oddelegowaniem

Jesteśmy polską firmą; nasza główna siedziba znajduje się w Polsce, ale prowadzimy także działalność w Niemczech. Pracownicy, których zatrudniamy, wyjeżdżają tam w delegację (mają opłaconą podróż i zakwaterowanie, dostają diety). Dowiedzieliśmy się, że po 3 miesiącach albo 90 dniach delegacja m

 

Delegacje służbowe

Według jakich przepisów rozliczać zagraniczne delegacje służbowe pracowników zatrudnionych na umowy-zlecenia. Nie wiemy, w jaki sposób dokonywać przeliczenia na złotówki (pracownicy sami wymieniają walutę), są bowiem różne wersje podawane nam przez urzędy. Znaleźliśmy przepisy dotyczą

 

Wyjazdy służbowe

Pracodawca zleca mi coraz więcej wyjazdów służbowych. Nieraz, by dotrzeć we wskazane miejsce na poniedziałek rano, muszę wyjechać już w niedzielę po południu. Innym razem powrót po piątkowej pracy trwa do sobotniego południa. Moje godziny pracy to jednak 8-16. Zdaniem pracodawcy czas dojazdu nie wli

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »