Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy DPS może przejąć mieszkanie podopiecznego?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 17.12.2018

Czy DPS może przejąć mieszkanie własnościowe podopiecznego przebywającego od 8 miesięcy w DPS? Wkrótce dołączy do niej również bardzo chora siostra. Obie panie mieszkały razem we wspomnianym mieszkaniu. To dwie siostry samotne, bezdzietne panny. Pomaga im trzecia z sióstr, której mieszkanie zostało zapisane w testamencie. Czy DPS ma prawo wnosić roszczenia co do tego mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy DPS może przejąć mieszkanie podopiecznego?

Fot. Fotolia

Zasadniczo DPS nie ma prawa do żadnego majątku podopiecznej, ani do żadnych innych środków poza opłatami ustalonymi decyzją o wnoszeniu opłat za pobyt.

 

W orzecznictwie sądów administracyjnych jednolicie przyjmuje się, że stosunek prawny polegający na udzieleniu świadczenia z pomocy społecznej, w tym także polegający na skierowaniu do domu pomocy społecznej, ma charakter publicznoprawny (administracyjny). Świadczy o tym fakt, iż skierowanie do domu pomocy społecznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzją również właściwy organ ustala opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osoby skierowanej (art. 59 ust. 1 ustawy). Decyzja o ustaleniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej indywidualizuje więc przewidziany w przepisach art. 60 ust. 1 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy obowiązek ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej przez wymienione w tych przepisach osoby (podmioty). Adresatami decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą być: osoba skierowana do domu pomocy społecznej, a także (a niekiedy wyłącznie) osoba (bądź osoby) z kręgu podmiotów wymienionych w art. 61 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, tj. małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina. To w decyzji, o której mowa w art. 59 ust. 1 ustawy, doznają konkretyzacji powołane przepisy ustawy poprzez: określenie kwoty opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, wskazanie osoby (osób) zobowiązanych do jej ponoszenia z kręgu podmiotów wymienionych w ww. przepisach, ustalenie przypadających na nich kwot opłaty oraz ewentualne zwolnienie, stosownie do art. 64 ustawy, w całości lub w części z ustalonej opłaty.

 

Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej – obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 

  1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu [przykład: Dochód klientki stanowiło świadczenie emerytalne i dodatek pielęgnacyjny w łącznej wysokości 974,01 zł, w związku z czym opłatę klientki ustalono na kwotę 681,81 zł, co stanowi 70% jej dochodu].
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – gdy dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 431 zł, jeżeli osoba gospodaruje samotnie, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, natomiast w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 1053 zł kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 

Odpowiadając na pytanie – DPS nie ma żadnej możliwości przejęcia nieruchomości lokalowej ani żadnej innej. Może ustalić krąg osób zobowiązanych do dopłaty za pobyt siostry w DPS, ale nic więcej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus II =

»Podobne materiały

Powództwo o uchylenie alimentów z datą wsteczną

Mój partner ma egzekwowane z pensji zaległe alimenty na syna. Dziś chcieliśmy się dowiedzieć od komornika, jaki jest stan zadłużenia. Okazało się wtedy, że są jeszcze płacone alimenty bieżące. To nas zaskoczyło, bo syn partnera jest pełnoletni i się nie uczy, tylko pracuje. Była żona nie zawiesiła a

 

Odmowa MOPS dopłaty do DPS

Kuzyn mojego męża jest niepełnosprawny intelektualnie. Sprzedał rok temu mieszkanie, a mój syn zaciągnął kredyt i dzięki temu za sumę zakupu i kredytu syn zakupił na siebie mieszkanie, w którym obecnie mieszka i jest zameldowany chory kuzyn. Jego stan zdrowia wymaga jednak całodobowej pomocy, a my p

 

Rozłożenie zadłużenia na raty w ZUS

Mam zadłużenie w ZUS w bardzo dużej kwocie. Wysłałem podanie o rozłożenie zadłużenia na raty. ZUS sugeruje zapłatę połowy kwoty – dopiero wtedy będę mógł spłacać zadłużenie w układzie ratalnym. Nie jestem jednak w stanie zapłacić połowy kwoty. Czy ZUS faktycznie może żądać najpierw spłaty poło

 

Pokrycie kosztów pogrzebu

Otrzymałem telefoniczną informację z MOPS-u o śmierci mojego ojca. Nie utrzymywałem z nim żadnych kontaktów od około 30 lat. Wiem, że miał jeszcze córkę ze związku z jakąś kobietą. Pani z MOPS-u oznajmiła, iż tylko ja jestem osobą pracującą i na mnie spada obowiązek pochowania ojca. Zapewniła,

 

Wywiad środowiskowy

Mój ojciec jest chory na schizofrenię, chodzi do psychiatry. Jest komunikatywny, radzi sobie, ale nie potrafi zarządzać własnymi pieniędzmi – większość wydaje na papierosy. Trochę pieniędzy przekazuje mi na opłaty (mieszkamy razem). MOPS przydzielił ojcu obiady, które mają być dostarczane do d

 

Wniosek o przyjęcie do domu pomocy społecznej

Wuj jest osobą schorowaną (po udarze) i niemającą dzieci. Jak napisać wniosek o przyjęcie go do domu pomocy społecznej? Wiem, że wuj powinien wyrazić na to zgodę, lecz ze względu na stan zdrowia nie może. Co robić?  

 

Opłata za DPS

Moja matka od niedawna przebywa w domu pomocy społecznej. Po odliczeniu kwoty, którą pokryje z własnej emerytury, pozostałe do zapłacenia jeszcze 2060 zł miesięcznie. Czy to ja muszę wnosić opłatę za DPS? Dodam, że od ponad dwudziestu lat mieszkam w Niemczech i nie mam obywatelstwa polskiego.

 

Spłata zadłużenia mieszkania komunalnego i jego wykup

Jestem zameldowana u mojej cioci w mieszkaniu komunalnym, jednak nie mieszkam tam. Mieszkanie jest zadłużone. Moja ciocia jest bardzo chora i rokowania nie są dobre. Dostałyśmy pismo, że gmina umorzy 50% długu, i zastanawiam się, czy jeżeli spłacę te 50% długu, to czy będę mogła wystąpić od razu o w

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »