Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy DPS może przejąć mieszkanie podopiecznego?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 17.12.2018

Czy DPS może przejąć mieszkanie własnościowe podopiecznego przebywającego od 8 miesięcy w DPS? Wkrótce dołączy do niej również bardzo chora siostra. Obie panie mieszkały razem we wspomnianym mieszkaniu. To dwie siostry samotne, bezdzietne panny. Pomaga im trzecia z sióstr, której mieszkanie zostało zapisane w testamencie. Czy DPS ma prawo wnosić roszczenia co do tego mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy DPS może przejąć mieszkanie podopiecznego?

Fot. Fotolia

Zasadniczo DPS nie ma prawa do żadnego majątku podopiecznej, ani do żadnych innych środków poza opłatami ustalonymi decyzją o wnoszeniu opłat za pobyt.

 

W orzecznictwie sądów administracyjnych jednolicie przyjmuje się, że stosunek prawny polegający na udzieleniu świadczenia z pomocy społecznej, w tym także polegający na skierowaniu do domu pomocy społecznej, ma charakter publicznoprawny (administracyjny). Świadczy o tym fakt, iż skierowanie do domu pomocy społecznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzją również właściwy organ ustala opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osoby skierowanej (art. 59 ust. 1 ustawy). Decyzja o ustaleniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej indywidualizuje więc przewidziany w przepisach art. 60 ust. 1 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy obowiązek ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej przez wymienione w tych przepisach osoby (podmioty). Adresatami decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą być: osoba skierowana do domu pomocy społecznej, a także (a niekiedy wyłącznie) osoba (bądź osoby) z kręgu podmiotów wymienionych w art. 61 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, tj. małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina. To w decyzji, o której mowa w art. 59 ust. 1 ustawy, doznają konkretyzacji powołane przepisy ustawy poprzez: określenie kwoty opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, wskazanie osoby (osób) zobowiązanych do jej ponoszenia z kręgu podmiotów wymienionych w ww. przepisach, ustalenie przypadających na nich kwot opłaty oraz ewentualne zwolnienie, stosownie do art. 64 ustawy, w całości lub w części z ustalonej opłaty.

 

Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej – obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 

  1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu [przykład: Dochód klientki stanowiło świadczenie emerytalne i dodatek pielęgnacyjny w łącznej wysokości 974,01 zł, w związku z czym opłatę klientki ustalono na kwotę 681,81 zł, co stanowi 70% jej dochodu].
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – gdy dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 431 zł, jeżeli osoba gospodaruje samotnie, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, natomiast w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 1053 zł kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 

Odpowiadając na pytanie – DPS nie ma żadnej możliwości przejęcia nieruchomości lokalowej ani żadnej innej. Może ustalić krąg osób zobowiązanych do dopłaty za pobyt siostry w DPS, ale nic więcej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus II =

»Podobne materiały

Obiady w szkole – czy mogę starać się o zwrot pieniędzy?

Na początku miesiąca opłaciłam posiłki dla dziecka w szkole (z góry za cały miesiąc). Dowiedziałam się jednak, że mogę starać się o dofinansowanie z ośrodka pomocy. Uzyskałam to świadczenie, ale teraz nie wiem, jak odzyskać wpłacone przeze mnie pieniądze. Proszę o pomoc.  

 

Czy będę zmuszona płacić za DPS ojca?

Ojciec ma emeryturę 1700 zł, oszczędności 50 000 zł i mieszkanie. Czy opieka społeczna złoży wniosek do sądu o dopłatę do DPS, jeżeli nie wystarczy pieniędzy? Nie mam rodzeństwa, mam na utrzymaniu jedno dziecko, a zarabiamy razem z mężem ok. 2800 zł brutto. Ojciec jest agresywny. Nie mogę go pr

 

Opłaty za utrzymanie mamy w domu pomocy społecznej

Moje pytanie dotyczy obowiązków prawnych wobec rodziców osób nieposiadających polskiego obywatelstwa. Już od 30 lat jestem obywatelką szwedzką i mieszkam w Szwecji. Problem dotyczy opłaty do pełnego kosztu utrzymania mojej mamy w domu pomocy społecznej w Polsce. Otrzymałam pismo z MOPR w sprawie prz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »