.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Adwokat popełnił błąd, co z odszkodowaniem?

Zostałam zwolniona dyscyplinarnie, będąc w okresie ochronnym, i mimo że nie zaistniał żaden z rzekomych powodów w terminie przewidzianym w art. 52 K.p. Adwokat pozwał niewłaściwego adresata, gdy się zorientował, złożył wniosek o dopozwanie, ale przekroczył termin zawity, przez co sprawa została oddalona. W rezultacie nie mam pracy, straciłam też pieniądze na adwokata. Złożyłam wniosek o ukaranie adwokata, przesłuchiwał mnie już rzecznik dyscyplinarny. Sugerował mi złożenie wniosku do ubezpieczyciela. Czy słusznie? Czy nie powinnam czekać na decyzję sądu dyscyplinarnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 grudnia 2012 r. (sygn. II CSK219/12) umieścił tezę następującej treści: „Adwokat i radca prawny odpowiadają za szkody wyrządzone mocodawcy wskutek własnych zaniedbań i błędów prowadzących do przegrania sprawy, której wynik byłby korzystny dla strony, gdyby pełnomocnik zachował należytą staranność, ocenioną przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru ich działalności” (orzeczenie opublikowane w OSNC 2013/7-8/91, Biul. SN 2013/3/12-13, M.Prawn. 2013/17/933-934).

 

  1. Umowa o zastępstwo procesowe należy do kategorii umów o świadczenie, do których stosuje się odpowiednio, na podstawie odesłania zawartego w art. 750 K.c., przepisy o zleceniu, w zakresie nieuregulowanym przepisami dotyczącymi funkcjonowania adwokatów lub radców prawnych.
  2. Adwokat i radca prawny odpowiadają za szkody wyrządzone mocodawcy wskutek własnych zaniedbań i błędów prowadzących do przegrania sprawy, której wynik byłby korzystny dla strony, gdyby pełnomocnik zachował należytą staranność, ocenioną przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru ich działalności. Nie można oczywiście wykluczyć sytuacji, w której pełnomocnik procesowy dopuści się zaniedbania noszącego znamiona czynu niedozwolonego.
  3. Nie można czynić zarzutu nadużycia prawa poprzez wytoczenie powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej nienależytym wykonaniem obowiązków procesowych przez ustanowionego adwokata, nawet w sytuacji, w której mocodawcą jest osoba wykonująca zawód radcy prawnego i nawet wówczas, gdy możliwe stało się wykorzystanie innego środka prawnego, który mógł doprowadzić do zmniejszenia szkody.
  4. Przesłankami odpowiedzialności kontraktowej są, jak wynika z ogólnej zasady wyrażonej w art. 471 K.c., niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania oraz wynikła z tego szkoda.

 

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej podczas wykonywania czynności adwokata.

 

Jak wynika z opisu, wystąpiła Pani ze skargą do okręgowej rady adwokackiej właściwej dla adwokata będącego Pani profesjonalnym pełnomocnikiem. Zgodnie z Prawem o adwokaturze adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej m.in. za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. Obowiązkiem zawodowym jest m.in. należyte reprezentowanie klienta w sprawach sądowych.

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby jednocześnie wystosowała Pani pismo do ubezpieczyciela. Jedno drugiemu nie przeszkadza.

 

Oczywiście łatwiej byłoby Pani uzyskać odszkodowanie, mając już dowód w postaci ukarania adwokata, choćby karą grzywny czy upomnienia, ale ubezpieczyciel zapewne i tak będzie chciał poczekać na wynik postępowania dyscyplinarnego. Niemniej proszę zgłosić szkodę do ubezpieczyciela.

 

Okres dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnej to 2 lata.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu