Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Adwokat popełnił błąd, co z odszkodowaniem?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 14.01.2016

Zostałam zwolniona dyscyplinarnie, będąc w okresie ochronnym, i mimo że nie zaistniał żaden z rzekomych powodów w terminie przewidzianym w art. 52 K.p. Adwokat pozwał niewłaściwego adresata, gdy się zorientował, złożył wniosek o dopozwanie, ale przekroczył termin zawity, przez co sprawa została oddalona. W rezultacie nie mam pracy, straciłam też pieniądze na adwokata. Złożyłam wniosek o ukaranie adwokata, przesłuchiwał mnie już rzecznik dyscyplinarny. Sugerował mi złożenie wniosku do ubezpieczyciela. Czy słusznie? Czy nie powinnam czekać na decyzję sądu dyscyplinarnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 grudnia 2012 r. (sygn. II CSK219/12) umieścił tezę następującej treści: „Adwokat i radca prawny odpowiadają za szkody wyrządzone mocodawcy wskutek własnych zaniedbań i błędów prowadzących do przegrania sprawy, której wynik byłby korzystny dla strony, gdyby pełnomocnik zachował należytą staranność, ocenioną przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru ich działalności” (orzeczenie opublikowane w OSNC 2013/7-8/91, Biul. SN 2013/3/12-13, M.Prawn. 2013/17/933-934).

 

  1. Umowa o zastępstwo procesowe należy do kategorii umów o świadczenie, do których stosuje się odpowiednio, na podstawie odesłania zawartego w art. 750 K.c., przepisy o zleceniu, w zakresie nieuregulowanym przepisami dotyczącymi funkcjonowania adwokatów lub radców prawnych.
  2. Adwokat i radca prawny odpowiadają za szkody wyrządzone mocodawcy wskutek własnych zaniedbań i błędów prowadzących do przegrania sprawy, której wynik byłby korzystny dla strony, gdyby pełnomocnik zachował należytą staranność, ocenioną przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru ich działalności. Nie można oczywiście wykluczyć sytuacji, w której pełnomocnik procesowy dopuści się zaniedbania noszącego znamiona czynu niedozwolonego.
  3. Nie można czynić zarzutu nadużycia prawa poprzez wytoczenie powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej nienależytym wykonaniem obowiązków procesowych przez ustanowionego adwokata, nawet w sytuacji, w której mocodawcą jest osoba wykonująca zawód radcy prawnego i nawet wówczas, gdy możliwe stało się wykorzystanie innego środka prawnego, który mógł doprowadzić do zmniejszenia szkody.
  4. Przesłankami odpowiedzialności kontraktowej są, jak wynika z ogólnej zasady wyrażonej w art. 471 K.c., niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania oraz wynikła z tego szkoda.

 

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej podczas wykonywania czynności adwokata.

 

Jak wynika z opisu, wystąpiła Pani ze skargą do okręgowej rady adwokackiej właściwej dla adwokata będącego Pani profesjonalnym pełnomocnikiem. Zgodnie z Prawem o adwokaturze adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej m.in. za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. Obowiązkiem zawodowym jest m.in. należyte reprezentowanie klienta w sprawach sądowych.

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby jednocześnie wystosowała Pani pismo do ubezpieczyciela. Jedno drugiemu nie przeszkadza.

 

Oczywiście łatwiej byłoby Pani uzyskać odszkodowanie, mając już dowód w postaci ukarania adwokata, choćby karą grzywny czy upomnienia, ale ubezpieczyciel zapewne i tak będzie chciał poczekać na wynik postępowania dyscyplinarnego. Niemniej proszę zgłosić szkodę do ubezpieczyciela.

 

Okres dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnej to 2 lata.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + siedem =

»Podobne materiały

Roszczenie poszkodowanego o odsetki mimo zapłaty odszkodowania przez sprawcę

W 2007 r. zostałem skazany przez sąd karny na tzw. celowe wprowadzenie w błąd dla osiągnięcia korzyści majątkowej. Miałem m.in. naprawić szkodę, zapłacić grzywnę i zwrócić koszty sądowe poszkodowanemu, co uczyniłem. Niedawno poszkodowany zwrócił się do mnie o zapłatę odsetek ustawowych od dnia wyrzą

 

Jak uzyskać zwrot kosztów sądowych?

Mam pytanie o zwrot kosztów sądowych. Otóż mam sprawę w sądzie grodzkim dotyczącą przejechania na czerwonym świetle (ja twierdzę, że na żółtym). Jeżeli wygram i zostanę uniewinniony, to od kogo mogę uzyskać odszkodowanie za utracony zysk? Odbyło się już 5 rozpraw, na każdą straciłem 5 godzin. C

 

Odszkodowanie za utraconą wartość rynkową samochodu

Posiadam dwuletni, serwisowany samochód zachodniej marki. Dwa miesiące temu miałem kolizję z innym uczestnikiem ruchu drogowego nie z mojej winy. Samochód został uszkodzony, naprawiałem go w serwisie. Niestety, pomimo naprawy, samochód nie wygląda już tak samo jak przed kolizją. Przy uważnym oglądzi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »