Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Czy przysługuje sześciomiesięczna odprawa dla nauczyciela?

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 05.08.2017

Jestem nauczycielem zajęć komputerowych w szkole podstawowej. Od listopada mogę przejść na emeryturę. Od przyszłego roku szkolnego dyrektor nie jest w stanie zapewnić mi etatu nauczyciela zajęć komputerowych. Dyrektor proponuje mi 12 godzin zajęć komputerowych i uzupełnienie w świetlicy szkolnej. Jakie są możliwe rozwiązania, jeśli nie wyrażę zgody na zaproponowane warunki? Czy jeśli dojdzie do rozwiązania umowy przysługuje mi sześciomiesięczna odprawa?

Marta Handzlik

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że jeśli nie wyrazi Pan zgody na uzupełnianie etatu godzinami świetlicy zastosowanie znajdzie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.).

 

Zgodnie z tym przepisem dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia.

 

Jak Pan widzi – możliwości są dwie lub trzy:

  • zwolnienie,
  • stan nieczynny,
  • ograniczenie etatu (na rok).

 

W przypadku wybrania pierwszej opcji – czyli zwolnienia, otrzyma Pan 6-miesięczną odprawę (w wysokości 6-krotności wynagrodzenia zasadniczego).

 

Jeśli jednak zdecyduje się Pan na stan nieczynny to musi Pan w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych wyżej złożyć pisemny wniosek o przeniesienie w stan nieczynny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - 8 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Czy subwencja oświatowa może być przeznaczona na remont?

Czy według prawa pieniądze z subwencji oświatowej w przedszkolu niepublicznym mogę przeznaczyć na remont budynku przedszkola? Właścicielem tego przedszkola jest urząd, ja tylko dzierżawię. Wyremontowałem dach i zrobiłem ocieplenie – urząd dał materiał, ja poniosłem koszty robocizny.

Przedszkole publiczne

Czy istnieją jakieś przeszkody prawne uniemożliwiające osobie fizycznej prowadzenie przedszkola publicznego? Mamy już szkołę publiczną, której organem prowadzącym jest osoba fizyczna. Tymczasem w gminie mówią, że oni chętnie wydadzą na to zgodę, ale nie mogą, ponieważ prowadzenie przedszkoli publicznych to zadanie własne gminy. Dodam jeszcze, że prowadzimy już przedszkole niepubliczne od zeszłego roku i przechodziliśmy różne procedury, teraz chcielibyśmy przekształcić je w publiczne. Co na ten temat mówi prawo?

Czy WSHE oraz IPT mogą egzekwować opłaty za czesne?

Byłem studentem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, podpisałem także umowę z Instytutem Postępowania Twórczego. W 2008 roku zostałem skreślony z listy studentów, po czym otrzymałem wezwanie do zapłaty czesnego za 2. półrocze. Czy szkoła ma prawo egzekwować ode mnie pieniądze, skoro studiowałem na kierunku „informatyka”, uznanym później przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za nielegalny?

wizytówka Szukamy prawników »