Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot kaucji po rozwiązaniu umowy o wynajem

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 12.07.2011

Wyprowadziłem się z mieszkania, w którym przez studia wynajmowałem jeden pokój. Na podstawie umowy z właścicielem powinienem otrzymać zwrot kaucji, jednak właściciel robi problemy. Pokój oddałem w stanie sprzed wynajmu, nigdy nie było żadnych problemów ani uwag ze strony właściciela, czynsz zawsze płaciłem przed terminem. W jaki sposób mogę wyegzekwować zwrot kaucji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot kaucji po rozwiązaniu umowy o wynajem

Problem ze zwrotem kaucji po zakończeniu umowy najmu

W przedmiotowej sprawie trzeba przede wszystkim odnieść się do przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa ta jest regulacją szczególną względem Kodeksu cywilnego i to jej przepisy należy stosować w pierwszej kolejności do wynajmu lokali mieszkalnych.

Jeśli chodzi o problem kaucji, to poświęcony jest jej art. 6 tej ustawy. Pozwolę go sobie przytoczyć w całości:

 

1. „Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

2. Kaucji nie pobiera się, jeżeli umowa:

  1. dotyczy najmu lokalu zamiennego lub socjalnego;
  2. jest zawierana w związku z zamianą lokalu, a najemca uzyskał zwrot kaucji bez dokonania jej waloryzacji.

3. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

4. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu”.

W jakiej kwocie powinna być zwrócona kaucja za wynajem?

Jak wynika z powyższego przepisu, kaucja winna być zwrócona w kwocie, jaka wynika z przemnożenia liczby odzwierciedlającej krotność czynszu przy pobieraniu kaucji (np. dwa w przypadku kaucji stanowiącej dwukrotność czynszu) przez stawkę czynszu, jaka obowiązuje na dzień zwrotu kaucji.

 

Inaczej mówiąc, najemca może żądać waloryzacji kaucji przed jej przyjęciem.

Polega ona na tym, iż mnożymy aktualny miesięczny czynsz (obowiązujący w dniu zwrotu kaucji) przez taką liczbę miesięcy, przez jaką pomnożono czynsz w chwili pobierania kaucji. Jeżeli zatem w chwili zawierania umowy wpłacono kaucję w wysokości 3000 zł, czyli trzykrotności czynszu, który wynosił 1000 zł, (maksymalna wysokość kaucji może wynosić dwunastokrotność miesięcznego czynszu), a następnie czynsz zwiększono do 1200 zł, to wynajmujący musi zwrócić najemcy trzykrotność aktualnego czynszu, zatem 3600 zł.

Jeżeli nie ma przesłanek do tego, by dokonać potrącenia z kaucji należności wynajmującego (np. z tytułu niezapłaconego czynszu czy opłat eksploatacyjnych, dokonanych uszkodzeń), kwota zwracana najemcy nie może być niższa od tej, która została od niego pobrana, choćby czynsz najmu uległ w międzyczasie obniżeniu.

Jaki jest termin do zwrotu kaucji przez wynajmującego?

Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę.

 

Mając na uwadze powyższe, w pierwszej kolejności skierowałbym do wynajmującego oficjalne pismo (najlepiej wysłane listem poleconym), wzywające go do zwrotu kaucji w określonym, np. 7-dniowym terminie.

Jeśli wynajmujący nie zastosuje się do tego wezwania, wówczas kolejnym krokiem będzie skierowanie pozwu do sądu o zwrot kaucji.

Istotnym dokumentem w postępowaniu sądowym jest dowód wpłaty kaucji.

Pozew do sądu o zwrot kaucji

Proces związany ze zwrotem kaucji może się odbywać w trybie uproszczonym, upominawczym lub zwykłym. Zależy to w dużej mierze od sposobu napisania pozwu oraz od dokumentów, na które powód powoła się przed sądem. Tak czy inaczej, zainteresowany powinien opisać cały stan faktyczny związany ze sprawą.

W składanym pozwie należy określić pozwanego, przeciwko któremu się występuje. Sprawy o zwrot kaucji rozpoznawane są w zasadzie przez wydziały cywilne sądów rejonowych. Najważniejszymi dokumentami, które mają znaczenie w procesie, jest dowód wpłaty kaucji oraz zawarta umowa najmu.

 

Na koniec informuję, że za dodatkową opłatą możemy dla Pana przygotować stosowne wezwanie do zwrotu kaucji, a także pozew o zwrot kaucji do sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus VII =

»Podobne materiały

Zniszczenie wynajmowanego mieszkania

Wynająłem pewnej osobie mieszkanie (służyło ono jako lokal biurowy). Bez mojej zgody najemca okleił drzwi, tak że nie da się ich przywrócić do stanu pierwotnego (usunięcie okleiny oznaczałoby trwałe zniszczenie stolarki), ponadto bardzo zużył podłogę (pęknięte kafle, przetarte wykładziny). Najemca n

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »