Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zażalenie na postanowienie sądu o przybiciu

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 10.02.2012

Wziąłem udział w komorniczej licytacji nieruchomości (jako uczestnik). Licytację wygrał, moim zdaniem, uczestnik nieuprawniony, więc złożyłem zażalenie na postanowienie sądu o przybiciu. Wezwano mnie do określenia wartości przedmiotu zaskarżenia. Czy podać kwotę wylicytowaną (100 000 zł), czy oferowaną przeze mnie (80 000 zł)? Jaka będzie opłata sądowa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zażalenie co do zasady podlega opłacie sądowej.

 

Ma Pan dobrą intuicję, że jak sąd pyta o wartość przedmiotu zaskarżenia, to wezwie do uiszczenia opłaty od zażalenia. A ponieważ sam nie ustala wartości przedmiotu zaskarżenia, wzywa Pana jako skarżącego.

 

W zakresie ustalania wartości przedmiotu zaskarżenia są w zasadzie takie same reguły jak przy ustalaniu wartości przedmiotu sporu przy pozwie.

 

Sąd może w uzasadnionych przypadkach sprawdzić wartość przedmiotu zaskarżenia podaną przez stronę na podstawie art. 25 § 1 i art. 368 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, stosując reguły określone w art. 19-24 (tak postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 06.04.2007 r., sygn. akt II PZ 12/07 ). Uzasadnionym przypadkiem może być zarzut strony przeciwnej, ale myślę, że powinien być umotywowany, jeśli to pracodawca – to powinien przedstawić stosowne wyliczenie.

Stosownie do Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„Art. 19. § 1. W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu.

 

§ 2. W innych sprawach majątkowych powód obowiązany jest oznaczyć w pozwie kwotą pieniężną wartość przedmiotu sporu, uwzględniając postanowienia zawarte w artykułach poniższych.

 

Art. 20. Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego”.

 

Przy pozwie sąd ma możliwość badania z urzędu wartości przedmiotu sporu. Przy zażaleniach jest to wątpliwe, ale bywa stosowane.

 

Zasadne jest podanie kwoty 100 000 zł. Jest to bowiem kwota, jaka została wylicytowana. I Pan nie zgadza się z przybiciem opiewającym na taką właśnie kwotę. Skarży więc Pan czynność sądu, której wartość wynosi 100 000 zł, a nie 80 000 zł.

 

A dodatkowo zapewne wnosi Pan o uchylenie postanowienia, ewentualnie nakazanie powtórzenia licytacji. W wyniku ewentualnego uznania zażalenia za zasadne uchylona będzie czynność o wartości 100 000 zł.

 

Może Pan podać 80 000 zł. Poda Pan jednak kwotę 80 000 zł, a sąd ustali, że właściwe jest 100 000 zł. Teoretycznie powinien Pana wezwać do uzupełnienia brakującego wpisu. Nie Pan ustalał wartość przedmiotu zaskarżenia w takiej wysokości, ale zawsze można trafić na sędziego mającego inne poglądy.

 

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

 

„Art. 3. 1. Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie.

 

2. Opłacie podlegają w szczególności następujące pisma: (…) apelacja i zażalenie. (…)

 

Art. 13. Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

 

Art. 19. 3. Piątą część opłaty pobiera się od: (…) zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Niestety ustawa nie przewiduje opłaty stałej w określonej wysokości od zażalenia na postanowienie o przybiciu w egzekucji. Oznacza to, że maksymalna kwota opłaty to 1% – 800 do 1000 zł. Zdarza się jednak, że przychodzi wezwanie do wniesienia opłaty w wysokości 5%, wtedy konieczne jest kwestionowanie takiej kwoty jako opłaty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + trzy =

»Podobne materiały

Uchylenie czy zmiana postanowienia po umorzeniu postępowania?

Zostałam pogryziona przez psa. Sprawa była rozpatrywana przed sądem rodzinnym, bo w chwili ww. incydentu pies był pod opieką nieletniego. Postępowanie zostało umorzone. Postanowiłam złożyć zażalenie. Czego powinnam się domagać? Uchylenia czy zmiany postanowienia?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »